скачать файл
ч. 1


Ідентифікаційний код ЄДРПОУДержавне статистичне спостереження


Конфіденційність статистичної інформації забезпечується

статтею 21 Закону України "Про державну статистику"
Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186³ Кодексу України про адміністративні правопорушенняЗВІТ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ ТОВАРІВ,

РОБІТ І ПОСЛУГ ЗА ДЕРЖАВНІ КОШТИ


за січень - _______________________20___ року


Подають:

Термін подання

№ 1–торги

юридичні особи:

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації – головні розпорядники бюджетних коштів1 (з урахуванням зведеної інформації щодо розпорядників коштів відповідних місцевих бюджетів, а також підприємств, щодо яких здійснюються функції з управління комунальним майном) – головним управлінням статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управлінню статистики в місті Севастополі;

центральні органи виконавчої влади – головні розпорядники бюджетних коштів1, розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня1, розпорядники державних кредитних ресурсів, коштів Національного банку України, Пенсійного фонду України, державних цільових фондів, державних та місцевих фондів, коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування, Фонду соціального захисту інвалідів (з урахуванням зведеної інформації по всіх підпорядкованих їм установах, організаціях, а також державних, комунальних, у тому числі казенних підприємствах, установах та господарських товариствах, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, їх дочірніх підприємствах, а також підприємствах і господарських товариствах, у статутному капіталі яких 50 та більше відсотків належить державним, у тому числі казенним, комунальним підприємствам і господарським товариствам, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, об'єднання таких підприємств (господарських товариств), щодо яких здійснюються функції з управління державним майном або корпоративними правами держави) – Головному міжрегіональному управлінню статистики у м.Києві.не пізніше

16 числа після

звітного періоду


(квартальна)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держкомстату

від 12.11.2010 № 4571 Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31.05.2006р. № 296-р
Респондент:
Найменування: ______________________________________________________________________________________

Місцезнаходження (юридична адреса): __________________________________________________________________


____________________________________________________________________________________________________

(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо,

____________________________________________________________________________________________________

будинку /корпусу, № квартири /офісу)

Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса): _________________________


____________________________________________________________________________________________________

(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо,

____________________________________________________________________________________________________

будинку /корпусу, № квартири /офісу)

Код

рядка


Усього за процедурами закупівель

У тому числі за видами процедур закупівель

Закупівлі без застосу-вання процедур

відкриті торги

двосту-пеневі

торги


запити

цінових пропозицій
попередня кваліфікація учасників

закупівлі

в одного


учасника


А

Б

1=2+3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

І. ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКУПІВЕЛЬ – одиниць

Усього оголошень про результати

проведення процедур закупівель

(р. 100 >= р. 101)


100х

з них

оголошень про результати проведення процедур закупівель, які відмінені чи визнані замовником такими, що не відбулися, в цілому


101
х

Усього проведено процедур закупівель з урахуванням частин предмета закупівлі (лотів) (р. 110 >= р. 112)

110х

з них

процедури закупівель відмінені чи визнані такими, що не відбулися за частинами предмета закупівлі (лотами)112х

Кількість учасників, які подали пропозиції конкурсних торгів для участі у процедурах закупівлі (р. 120 >= р. 130)

120х

Кількість пропозицій конкурсних торгів, у тому числі за частинами предмета закупівлі (лотами)

121х

з них

кількість відхилених пропозицій конкурсних торгів122х

Кількість учасників – переможців

(р. 130 = р. 131 + р. 132)130х

у тому числі

вітчизняних

131х

іноземних

132х

Кількість укладених договорів

(р. 140 = р. 150 + р. 160)140


з них

з вітчизняними суб’єктами господарювання – резидентами України

150


з іноземними суб’єктами господарювання – нерезидентами України

160


Кількість укладених договорів у попередні роки, які виконуються

170


Усього оскаржень щодо процедур закупівель

180х

II. ВАРТІСHA XAPAКTEPИCTИKA ЗАКУПІВЕЛЬ – тис.грн.

Загальна річна сума коштів, запланованих замовником для закупівлі товарів, робіт і послуг (р. 200 >= р. 201 + р. 202)

200

х

х

х

х

х
кошти державних, казенних, комунальних підприємств

201
х

х

х

х

х

х

кошти господарських товариств, у яких державна або комунальна частка акцій перевищує 50 відсотків

202

х

х

х

х

х

х

Загальна сума коштів, яку заявили у звітному періоді для закупівлі товарів, робіт і послуг

210х

Загальна сума коштів за укладеними договорами у звітному періоді для закупівлі товарів, робіт і послуг

220у тому числі за рахунок

коштів Державного бюджету України221


коштів бюджету Автономної

Республіки Крим222


коштів місцевих бюджетів

223


коштів Національного банку України

224


коштів державних цільових фондів, державних та місцевих фондів

225


коштів Пенсійного фонду України

226


коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування, Фонду соціального захисту інвалідів

227


державних кредитних ресурсів

228


коштів державних, казенних, комунальних підприємств

229


коштів господарських товариств , у яких державна або комунальна частка акцій перевищує 50 відсотків

230


Загальна сума коштів (фактичні видатки)

у звітному періоді за укладеними договорами для закупівлі товарів, робіт і послуг240


у тому числі

товарів

241


робіт

242


послуг

243


Загальна сума коштів (фактичні видатки) у звітному періоді за договорами, укладеними

в попередні роки, які виконуються


250____________________________________________ ______________________________________

Місце підпису керівника та/або особи, (ПІБ)відповідальної за достовірність наданої інформації
____________________________________________ ______________________________________

(ПІБ)
телефон: _________________ факс: _________________ електронна пошта: _________________________________
ч. 1
скачать файл

Смотрите также: