скачать файл
ч. 1

Додаток № 1

Затвердженонаказ Департаменту від 10.05.2011 р. № 245


ЗАЯВА

на одержання ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, алкогольними напоями (сидром та перрі без додання спирту) та тютюновими виробами

(потрібне підкреслити)
Заявник

(назва юридичної особи - суб’єкта господарювання )


(прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – суб’єкта господарювання)Код за ЄДРПОУ
Реєстраційний номер облікової картки платника податків(для юридичних осіб) (для фізичних осіб)

(місце здійснення торговельної діяльності - поштовий індекс, адреса, вид закладу торгівлі ( магазин, кіоск, ресторан, бар, кафе), ____________________________________________________________________________________________________________________

розмір торгівельної площі, документ, який підтверджує право власності, оренди чи іншого використання торгового приміщення

(фактичне місце знаходження – поштовий індекс, адреса, телефон, факс, місце проживання фізичної особи )

(юридична адреса суб’єкта господарювання згідно)
номер витяга з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців __________________ від „_____”_______________р. ____________________
_____________________________________________________________________________ (вказати назву органу, що здійснив державну реєстрації)

довідка про взяття на облік платника податків (4-ОПП) ______________________________


в особі ______________________________________________________________________ (для юридичної особи - прізвище, ім’я, по- батькові керівника / для фізичної особи суб’єкта господарювання
серія та номер паспорта, коли і ким виданий)

Прошу видати ліцензію на право здійснення роздрібної торгівлі ___________________ (зазначити вид діяльності)

з ________________________ .

(При визначенні дати початку дії ліцензії слід враховувати, що термін розгляду матеріалів ліцензійної справи та прийняття рішення 10 днів (згідно ст.15 ЗУ від 19.12.1995 № 481-95/ВР)та внести у Додаток до ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями інформацію про електронні контрольно-касові апарати (книги обліку розрахункових операцій) згідно з переліком:


№№

з/п


Реєстраційне посвідчення на ЕККА

(номер, дата видачі, назва органу дпс.)


модель

модифі-

каціязаводський

номер

виробник

дата


вигото-

влення


реєстраційні номери книг обліку розрахункових операцій, які знаходяться у місці торгівлі

1

2

3

4

5

6

7

8


З умовами і вимогами законодавства, іншими нормативними актами, які регулюють господарську діяльність у сфері здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, ознайомлений і зобов’язуюсь їх виконувати.

Місце торгівлі відповідає вимогам ст.1 Закону України від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР ,,Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів” та розташоване у місцях, відносно яких органами місцевого самоврядування не встановлено обмежень щодо продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів (ст.15-3 Закону України від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР ,,Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів” ).

(заповнюється заявником).

Опис документів , які додаються для отримання ліцензії:


  • Заява;

  • Оригінал виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (засвідчений нотаріально або органом, який видав оригінал документа – гербовою печаткою);

  • Довідка органу податкової служби про реєстрацію електронних контрольно-касових апаратів (книг обліку розрахункових операцій)* , що знаходяться у місці торгівлі.

Всього документів на _______ сторінках.


Документи прийняв ___________________________________

(підпис, посада, П.І.Б. уповноваженої особи)


від „____”________________20 р.
____________________________________________________________________________

М.П. дата підпис прізвище (заповнюється заявником)

* надається у разі отримання ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями
ч. 1
скачать файл

Смотрите также: