скачать файл
ч. 1

Дата ___________ Прізвище __________________
Самостійна робота

І варіантПочатковий рівень

  1. Заряджений конденсатор підключили до котушки індуктивності. Укажіть правильне твердження.

А) коливання в контурі припиняться, як тільки заряд конденсатора дорівнюватиме 0.

Б) енергія зарядженого конденсатора являє собою енергію магнітного поля.

В) через якийсь час знаки зарядів об кладок конденсатора зміняться на протилежні.

Г) коливання заряду конденсатора та сили струму в контурі відбуваються в одній фазі.Середній рівень

  1. Конденсатор ємністю 400 пФ і котушка індуктивністю 25 мГн утворюють коливальний контур. Укажіть, які з цих тверджень правильні, а які неправильні.

А) у контурі може проходити тільки постійний струм.

Б) частота коливань залежить від максимального заряду конденсатора.

В) період вільних коливань в контурі більший за 10мкс.

Г) період вільних коливань в контурі менший за 15 мкс.Достатній рівень

  1. Заряджений конденсатор ємністю 10 пФ підключили до котушки індуктивності. Укажіть, які з цих тверджень правильні, а які неправильні.

А) амплітудне значення заряду конденсатора більше за 5 нКл.

Б) максимальна напруга на конденсатор менша за 100 В.

В) індуктивність котушки менша за 12 мГн.

Г) заряд конденсатора змінюється за законом

q=6·10-9cos6πt.

Дата ___________ Прізвище __________________


Самостійна робота

ІІ варіантПочатковий рівень

  1. Трансформатор знижує напругу 220 до 36 В. Укажіть правильні твердження.

А) ЕРС у вторинній обмотці виникає унаслідок явища електромагнітної індукції.

Б) кількість витків у вторинній обмотці більша ніж у первинній.

В) робочий струм у вторинній обмотці менший ніж у первинній.

Г) трансформатор може знижувати постійну напругу.Середній рівень

  1. Для одержання вільних електромагнітних коливань заряджений конденсатор ємністю 1 мкФ з’єднали з котушкою індуктивності 10 мГн. Укажіть правильні твердження.

А) період коливань у контурі більший за 1 мс.

Б) період коливань у контурі залежить від початкового заряду конденсатора.

В) амплітуда коливань залежить від початкового заряду конденсатора.

Г) частота коливань у контурі менша за 800 Гц.Достатній рівень

  1. Укажіть правильні твердження.

А) сила струму в колі змінюється за законом

I=15sin5·105πt

Б) діюче значення сили струму менше за 8 А..

В) період струму дорівнює 4 мкс.Г) якщо даний змінний струм проходить через конденсатор ємністю 1 мкФ, то ємнісний опір конденсатора менший за 1 Ом.
ч. 1
скачать файл

Смотрите также: