скачать файл
ч. 1 ч. 2З В І Т

районної державної адміністрації про здійснення

повноважень, делегованих їй районною радою за 2012 рік
Протягом 2012 року основна увага керівництва Ужгородської районної державної адміністрації приділялась реалізації стратегічних пріоритетів розвитку регіону щодо сталого економічного зростання, запровадження інноваційно-інвестиційної моделі розвитку, утвердження соціально орієнтованої економічної політики, визначених Регіональною стратегією розвитку Ужгородського району до 2015 року, Програмою економічного і соціального розвитку Ужгородського району на 2012 рік, основними напрямками розвитку на 2013 і 2014 роки.

Вживались заходи у напрямку забезпечення реалізації стратегічних завдань та пріоритетів поліпшення умов життєдіяльності громадян на основі розвитку різних галузей економіки.

Статистика свідчить про конкретні позитивні зрушення, які відбуваються у районі. Так, за комплексною оцінкою результатів діяльності районів і міст області за січень-вересень 2012 року район займає лідируючу позицію. Приміром, у регіоні зафіксовано найвищі обсяги реалізованої промислової продукції на одну особу, індекс обсягу сільськогосподарського виборництва, темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій, обсяг введеного в експлуатацію житла у розрахунку на 10,0 тис. населення та приріст чисельності населення.

Крім того, район посідає другу сходинку за обсягом прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одиницю населення, рівнем зареєстрованого безробітттня та за темпами зменшення заборгованості населення з оплати житлово-комунальних послуг.


Економічний розвиток району

Промисловість

Реалізація активної політики зі стабілізації та формування економіки, мобілізації внутрішніх резервів розвитку, стимулювання економічної активності, незважаючи на економічну нестабільність, що супроводжується звуженням товарних ринків та зниженням попиту на виготовлену продукцію, упродовж 2012 року вдалось утримати позитивну динаміку нарощення обсягів реалізації промислової продукції підприємствами району.

Завдяки диверсифікації виробництва, ринків збуту готової продукції, ефективному використанню діючих виробничих потужностей та підвищенню їх технологічного рівня, стимулюванню залучення приватного капіталу та раціональному використанню інноваційного потенціалу підприємств за січень-листопад 2012 року обсяг реалізованої промислової продукції зріс на 9,7 % і склав 4 029,2 млн.грн.

Підприємствами Ужгородщини забезпечено 51 % загальнообласного обсягу реалізації, що надало можливість району втримати першу сходинку серед міст та районів області.

Важливою особливістю промислового розвитку регіону є те, що на інвестиційну продукцію приходиться 52,2 % загального обсягу реалізованої промислової продукції добувної і переробної промисловості. Тільки за 9 місяців 2012 року підприємствам району вдалось наростити обсяги іноземного капіталу вкладених в економіку в 1,6 рази. Іншими словами загальний обсяг прямих іноземних інвестицій у промисловий сектор зріс на 35,2 млн. дол. США і станом на 01.10.2012 склав 94,4 млн. дол. США.

Позитивний результат забезпечено збільшенням реалізації продукції машинобудування (на 10,3 %), добувної промисловості (на 33,0 %), виробництва та розподілення електроенергії, газу (на 15,0 %).

Галузь машинобудування залишається основним рушієм промислового розвитку адже вона складає понад 76 % загального обсягу реалізації.

Незважаючи на нестабільність внутрішнього споживчого попиту вдалось збільшити обсяги виробництва високоякісної продукції автомобілебудування. За 11 місяців 2012 року виробництво легкових автомобілів зросло в 1,3 рази і склало 13413 одиниць.

Загальний обсяг податкових надходжень до бюджетів різних рівнів від діяльності підприємств машинобудування за січень-листопад минулого року склав 112,1 млн.грн. Середня заробітна плата в галузі у грудні досягла 3457 гривень, що на 23,7 % вище від середньої заробітної плати у промисловості району.

Показовим є той факт, що з початку року промисловими підприємствами району забезпечено зростання середньомісячної заробітної плати на 14 %. Окрім машинобудування вищий рівень заробітної плати від середнього у промисловості району утримується в добувній промисловості та сфері виробництва і розподілення електроенергії, газу.

Промисловий сектор Ужгородщини забезпечує працевлаштування 6946 працівників, з яких майже половина зайнята у галузі машинобудування.

Залучення інвестиційного капіталу, впровадження інновацій у визначені базові галузі, розвиток високотехнологічних виробництв надає можливість послідовно підвищувати конкурентоспроможність економіки регіону.

Так, ТОВ «Джейбіл С.Ю.Л.» налагодило виробництво аудіотюнерів для двох нових замовників EXOSTAR та TPV; ТОВ «РОСС - Україна» розпочало пошиття одягу для німецьких партнерів - фірм Герівебер, Тонібреф та Сансіро; ТОВ «Еліт - Вуд» крім виробництва паркетної дошки та меблевих щитів нещодавно відкрило нову лінію з виробництва столів з масиву; ДП «Голден - Фудс» в рамках розширення асортименту виготовленої продукції освоїло виробництво фасованого арахісу та фісташок; ТОВ «ХІПП-Ужгород» відновило розлив дитячої води БЕБІВІТА, крім того, незабаром підприємством передбачається реалізація власних фіточаїв до РФ.

ПрАТ «Тисагаз» для нарощення обсягів видобутку природного газу здійснило реконструкцію діючого пункту збору і підготовки газу (ПЗПГ) Руські-Комарівці, де для забезпечення процесу комприміювання природного газу вже встановлено та підключено сучасне технологічне обладнання.

Ужгородщина – регіон зі сприятливими можливостями для розвитку економіки.

Передбачається, що базовою основою стане успішна реалізація на території району проекту «Будівництво інженерних мереж і виробничих потужностей у формі індустріального парку «Соломоново».

Продовжується освоєння додаткових інвестиційних ресурсів у розвиток вітчизняного газовидобування, розробку перспективних газових родовищ.ПрАТ «Тисагаз» передбачається здійснення буріння (будівництво) та підключення експлуатаційної свердловини на Русько-Комарівському та Станівському (Мукачівський район) родовищах природного газу.

ТОВ «ХІПП-Ужгород» планується запуск двох ліній з розливу дитячої води та налагодження випуску трьох нових видів дитячого печива. До кінця 2014 року в розвиток підприємства передбачається залучення близько 300 тис.дол. США інвестиційних ресурсів та створення 37 нових робочих місць.

Перспективним залишається питання будівництва заводу «Веткорн» на глибокій переробці кукурудзи в паливний етанол потужністю 60 тис. тон на рік. Підприємство забезпечить працевлаштування понад 600 працівників. Очікується, що обсяг залучених до 2015 року інвестиційних ресурсів складе близько 170 млн.дол. США.

В районі розпочато застосування сучасних технологій використання альтернативних джерел енергії, тобто встановлення сонячних батарей. Такі сонячні батареї уже встановлені та експлуатуються в с.Ратівці. В подальшому передбачається відкриття таких станцій в с.Ірлява, с.Кам’яниця, с.Тийглаш.
Інвестиційна діяльність

З початку інвестиційної діяльності, починаючи з 1994 року, станом на 01.10.2012р. в економіку району залучено прямих іноземних інвестицій на суму 107,8 млн. дол. США. На одного жителя району сума вкладених іноземних інвестицій складає 1572,0 дол.США при середньообласному показнику 320,9 дол.США.

Слід відмітити суттєвий ріст обсягу залучених інвестицій протягом 9 місяців 2012 року. Так, за 9 місяців 2012 року підприємства Ужгородського району залучили 33,3 млн. дол. США прямих іноземних інвестицій, що становить 61,8 відсотків до загальнообласного показника. У структурі прямих іноземних інвестицій основну частину 99,6 відсотків склали грошові внески, внески у вигляді цінних паперів – 0,4 відсотки.

З початку року іноземні інвестиції залучали такі суб’єкти господарювання, як ПрАТ “Єврокар”, ДП “Голден Фудс”, ТОВ “Джейбіл Сьоркіт Юкрейн Лімітед», ТОВ “Натуральне яблуко” та інші.

Найбільш привабливою для залучення іноземних інвестицій є промисловість. Станом на 01.10.12р. на її долю припадає 94,4 млн. дол. США або 87,5 відсотків від загального обсягу вкладених прямих іноземних інвестицій. Це, зокрема машинобудування, у яке залучено 55,6 млн.дол.США або 51,6 відсотків. У харчову промисловість надійшло 36,2 млн.дол.США, у легку – 0,6 млн. дол. США. Крім того, 7,7 млн.дол.США залучено у сферу торгівлі та 3,3 млн. дол. США у діяльність готелів та ресторанів.

Слід відмітити, що станом на 01.10.12р. в Ужгородський район надійшли інвестиції з 25 країн світу. Завдяки залученому іноземному капіталу в районі працює біля 100 підприємств.


Зовнішньоекономічна діяльність

Зовнішньоекономічні зв’язки є одним з основних напрямків розвитку економіки району. Загальний обсяг зовнішньоторгівельного обороту товарів підприємств та організацій району у січні-вересні 2012 року склав 983,0 млн. дол. США, що більше на 3,7 відсотки від показника відповідного періоду 2011 року.

За 9 місяців 2012 року обсяг експорту товарів суб’єктами господарської діяльності Ужгородського району склав 328,2 млн.дол.США проти 374,1 млн. дол. США у 2011 році. Питома вага у загальнообласному обсязі – 31,8 відсотків. Найбільша частина експорту припадає на країни Європи (70,3 відсотки), зокрема Угорщину (51,0 відсоток), Словаччину (12,8 відсотків) та Австрію (3,8 відсотків). Значно зросли експортні поставки в Російську Федерацію (22,7 відсотків).

У січні-вересні 2012 року обсяг імпорту товарів становив 654,8 млн.дол.США проти 573,8 млн. дол. США у 2011 році. Питома вага у загальнообласному обсязі – 44,6 відсотків.

Продовжує зберігатись від’ємне сальдо зовнішньоторговельного балансу, яке за 9 місяців 2012 року склало 326,6 млн. дол. США.
Торгівля та послуги

Матеріально-технічна база торгівлі району за даними статистичної звітності нараховує 117 об’єктів торговою площею 8,8 тис. кв.м. Мережа ресторанного господарство нараховує 24 ресторани на 1342 місць.Загальний обсяг роздрібного товарообороту підприємств торгівлі за січень - вересень 2012 року склав 424,6 млн. грн., що становить 85,2 відсотка у порівняних цінах до показника відповідного періоду 2011 року.

Причинами спаду роздрібного товарообороту є зниження доходів населення, високі відсоткові ставки за кредитами, що призводить до зменшення купівельної спроможності населення.Загальний обсяг оптового товарообороту підприємств торгівлі за січень-вересень 2012 року склав 175,4 млн. грн., що становить 105,3 відсотка до показника 2011 року.

Обсяг від реалізації послуг за 11 місяців 2012 року склав 170,3 млн. грн., що становить 114,0 відсотків до показника відповідного періоду 2011 року.

Розвиток підприємництва

В напрямку розвитку малого бізнесу замітні слідуючі тенденції, а саме:

- всього в районі станом на 01.01.2013 р. зареєстровано 5913 фізичних осіб, з яких припинили свою діяльність 2199 осіб;

- протягом січня-грудня 2012 року через реєстраційний центр зареєструвались 216 фізичних осіб та 49 юридичних осіб;

- за відповідний період через дозвільний офіс видано 840 документів дозвільного характеру та надано 530 консультацій;

- за сприянням центру зайнятості у січні- грудні 2012 року роботу отримали 1092 громадян, що складає 103,0 відсотки до відповідного періоду минулого року. Рівень працевлаштування у 2012 році склав 50,4 % від кількості громадян, які звернулися у пошуках роботи;

- протягом 2012 року для організації громадських робіт укладено 148 договорів з роботодавцями, відпрацювали 322 особи (з них – 257 осіб за кошти Фонду, 65 осіб за кошти роботодавців).
Транскордонне співробітництво

Транскордонна співпраця як засіб зміцнення міжрегіональних відносин та вирішення регіональних проблем використовує механізм впровадження спільних транскордонних проектів та програм регіонального розвитку.

З цією метою в районі здійснює свою діяльність комунальне підприємство “Ужгородське районне агенство розвитку”, покликане сприяти місцевим органам влади, недержавним організаціям, підприємницьким структурам у реалізації програм та окремих проектів.

На території району реалізуються наступні проекти транскордонної співпраці:Проект “Чиста вода”

У рамках Програми сусідства “Угорщина – Словаччина – Україна” реалізується проект за назвою “Чиста вода”, основною метою якого є вивчення сучасним європейським технологіям очистки стічних побутових вод, а також будівництво пілотних очисних споруд, що відповідають європейським стандартам на базі робочого проекту водовідведення та водопостачання сіл Кінчеш, Коритняни та Часлівці. На даний час роботи з будівництва водовідведення вказаних населених пунктів (І черга) в стадії завершення.Проект “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду”

В рамках цього проекту район приймає участь в реалізації другої фази спільного проекту Європейського Союзу та програми розвитку ООН Місцевий розвиток, орієнтований на громаду. Метою проекту є сприяння сталому соціально-економічному розвитку на місцевому рівні через підтримку та співфінансування громадських ініціатив.

Ужгородщина відібрана для впровадження компоненту з енергоефективності, що діятиме до 2014 року, в рамках якого будуть підтримані два проекти з використанням відновлювальних джерел енергії та застосування інноваційних енергозберігаючих технологій.

В результаті конкурсного відбору учасниками проекту стали чотири сільські ради, які отримали можливість реалізувати мікропроекти за напрямками: • Соломонівська сільська рада – вдосконалення методів роботи з санітарної очистки, збирання, вивозу та утилізації твердих побутових відходів;

 • Яроцька сільська рада – капітальний ремонт об’єктів соціальної сфери;

 • Часлівецька сільська рада – реконструкція існуючих приміщень навчально виховного комплексу (системи опалення) та проведення заходів з енергозбереження;

 • Холмківська сільська рада – заміна вікон та дверей в ДНЗ с.Розівка, впровадження енергозберігаючих систем.

На сьогодні реалізація проектів перебуває на стадії виготовлення учасниками проектно-кошторисних документацій.
Підсумки роботи управління Пенсійного фонду

За 2012 рік до бюджету Пенсійного фонду в Ужгородському районі при плані по власних надходженнях 245 135,8 тис. грн. надійшло 227 135,3 тис. грн. Планові завдання виконані на 92,7%. Разом з тим, в порівнянні з попереднім роком надходження збільшилися на 14,4 млн. грн.

Станом на 01.01.2013 заборгованість по Ужгородському району складає 1 683,5 тис.грн., з яких 996,5 тис.грн. борг по єдиному соціальному внеску.

В тому числі:

- борг підприємств в процедурі банкрутства – 246,6 тис.грн.

- безнадійний борг – 9,2 тис. грн.

- дієвий статус боргу (економічно активний) – 1 427,7 тис грн. в т.ч. по єдиному соціальному внеску 974,5 тис грн..

Найбільшими підприємствами-боржниками є: 1. ДП радгосп-завод „Червона зірка” - 242,6 тис.грн. в т.ч. по єдиному соціальному внеску – 69,7 тис. грн.(матеріали знаходяться в РВ ДВС, рішення суду;

 2. Радгосп-завод «Ужгородський» - 190,5 тис.грн. в т. ч. по єдиному соціальному внеску - 92,5 тис. грн.;

 3. ДП „Великолазівський” - 70,1 тис.грн. в т. ч. по єдиному соціальному внеску – 7,7 тис. грн. (матеріали знаходяться на виконанні в ДВС);

 4. РБД „Райспоживспілки” - 176,0 тис.грн. в т. ч. по єдиному соціальному внеску - 128,0 тис грн.;

 5. Філія Ужгородський „Райавтодор” - 15,4 тис.грн. поточний борг по єдиному соціальному внеску;

 6. Філія „Ужгородська ДЕД” - 60,7 тис.грн. поточний борг по єдиному соціальному внеску;

 7. ТОВ „КНК-Агро” - 554,7 тис. грн. борг по єдиному соціальному

внеску (подано до суду, направлено матеріали в прокуратуру).

За порушення норм законодавства застосовано 96 адмінштрафів на суму 41,3 тис.грн., застосовано 1 660 фінансових санкцій та пені на суму – 702,1 тис. грн.Агропромисловий комплекс

Виробництвом сільськогосподарської продукції в районі в 2012 році займалися 21 сільгосппідприємство різних форм власності та господарювання, 310 фермерських господарств та майже 20,5 тисяч особистих селянських господарств.

Серед галузей тваринництва провідними є свинарство і м’ясомолочне скотарство.

Станом на 1 січня 2013 року поголів'я ВРХ становить 7853 гол., в т.ч. корів – 5457 гол. Поголів'я свиней становить 19494 гол., що складає 100,2% по відношенню до попереднього року, птиці – 188 тис. гол. (105,8%).

За 2012 рік в усіх категоріях господарств вироблено 3779 тонн м'яса в живій вазі.

Всіма категоріями господарств району зернові та зернобобові культури було зібрано на площі 17932 га. Загальне виробництво зернових склало 642149 цнт. У середньому з 1 га обмолоченої площі одержано по 35,8 ц зерна. Картоплі зібрано 871442 цнт на площі 4735 га, урожайність – 184,0 цнт/га.

У 2012 році фермерським господарством «Коник» засаджено 21 га садів та фермерським господарством „Фуджі Сад” – 5 га. Розвитку садівництва сприяє вирощування власного посадкового матеріалу в розсадниках ДП “Голланд Плант Україна” та ФГ “Коник”.

Основні проблемні питання:


 • недосконала інфраструктура заготівлі збереження і переробки рослинницької (плодоовочевої) та тваринницької продукції;

 • нестача фінансових ресурсів, постійне зростання диспаритету цін на матеріально-технічні ресурси та продукцію сільського господарства. Ресурсне забезпечення (перелік програм):

“Охорона і раціональне використання земель” – використано коштів з місцевого бюджету у 2012 р. 82365 грн.

“Програма розвитку та підтримки тваринництва і птахівництва в Ужгородському районі на 2011-2016 рр.” – використано 10000 грн.Розвиток галузі в 2013 році

У 2013 році розвиток аграрного сектора відбуватиметься в напрямку залучення до виробництва земельних угідь, що на даний час не використовуються, підвищення врожайності сільськогосподарських культур, збільшення валового збору продукції рослинництва; стабілізації та оптимізації чисельності поголів’я сільськогосподарських тварин, підвищення їх генетичного потенціалу, продуктивності.

Розвиток сільського господарства проходитиме шляхом:


  1. Збільшення валового виробництва зерна до 75,0 тис. тонн (112,6% до попереднього року), картоплі до 81,0 тис. тонн (103,8% до попереднього року);

  2. Збільшення валового виробництва м'яса до 4,9 тис. тонн (102,1% до попереднього року);

  3. Закладку молодих садів на площі 40 га.

 1. Розбудова інфраструктури аграрного ринку із зберігання, збуту та переробки сільськогосподарської продукції.

 2. Охорона і підвищення родючості ґрунтів, забезпечення належного рівня ефективності земельних угідь, зменшення витрат на виробництво.

 3. Забезпечення сталого розвитку особистих селянських господарств як основних виробників екологічної сільськогосподарської продукції низької собівартості.


Капітальне будівництво

Згідно „Уточненого переліку об’єктів, які передбачається фінансувати у 2012 році за рахунок районного бюджету розвитку”, затвердженого рішенням сесії Ужгородської районної ради, на фінансування будівництва та реконструцію об’єктів Ужгородського району передбачено капітальних видатків в сумі 1552,221тис.грн., з них: 1432,221тис.грн. – кошти районного бюджету, 120,0тис.грн. – субвенції обласного бюджету.

В 2012 році згідно вищевказаного переліку за рахунок бюджету розвитку профінансовано виконаних робіт, замовником яких виступає відділ капітального будівництва в сумі 643,875 тис.грн. Замовлено та виготовлено проектно-кошторисну документацію на реконструкцію частини будівлі ЗОШ під ДНЗ в с.П.Комарівці, в стадії завершення виготовлення ПКД на будівництво системи водопостачання та водовідведення с.Барвінок, на будівництво Кам”яницької ЗОШ. Виготовлена проектно-кошторисна документація на реконструкцію Соломонівської ЗОШ та будівництво Лінцівського дитячого навчального закладу. Завершуються роботи з будівництва водовідведення сіл Кінчеш, Коритняни,Часлівці (І-ша черга будівництва).

Крім цього, в 2012 році було передбачено капітальних вкладень за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку в сумі 3000,0 тис.гривень на будівництво Червонівської ЗОШ І-ІІІ ст. на 300-360 учнів. Кошти освоєні, виконані роботи частково профінансовано, зареєстрована кредиторська заборгованість. Будівництво школи продовжується.

Також було передбачено виділення коштів державного фонду охорони навколишнього природного середовища в сумі 15960,191тис.грн. на рекультивацію території існуючого сміттєзвалища в с.Барвінок Ужгородського району (І-ша черга). Роботи з рекультивації будуть продовжуватись ( ІІ черга).
Житлово-комунальне господарство

Основна увага в галузі житлово-комунального господарства району приділялася виконанню заходів щодо забезпечення підготовки та безперебійного функціонування закладів бюджетної сфери на протязі опалювального періоду 2012-2013, покращення благоустрою, проведення місячника з санітарної очистки та озеленення територій населених пунктів району, а також виконання заходів, які передбачені районними програмами, а саме:

Програма „Питна вода на 2006-2020 роки”;

Програма з енергозбереження;

Програма поводження з твердими побутовими відходами на 2012-2014 роки;

Програма енергоефективності та енергозбереження на 2012 – 2015 роки;

Програма благоустрою населених пунктів на 2011-2012 роки.

Забезпечується координація діяльності комунальних підприємств, створених при сільських радах по якісному наданню житлово-комунальних послуг сільському населенню з водопостачання, водовідведення та утримання житла.

Комунальними підприємствами району затверджені тарифи з водопостачання та водовідведення, квартирної плати та вивозу побутових відходів у відповідності з економічно-обгрунтованими розрахунками всіх витрат, які мали місце в процесі виробництва та надання цих послуг.

Здійснюється постійний моніторинг розрахунків бюджетних установ та населення району за спожиті енергоносії та вживаються оперативні заходи по погашенню заборгованості, в тому числі за минулі роки.

Опалювальний період у 2012-2013 році в закладах бюджетної сфери району розпочато своєчасно, аварійних ситуацій не зафіксовано.

Згідно відповідних розпоряджень голови Закарпатської облдержадміністрації у 2012 році виконувались заходи з будівництва, реконструкції та капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах району.

Проведено поточні ремонти 23 комунальних вулиць в 23 селах, виконано капітальні ремонти 17 комунальних вулиць в 14 селах.

Загальна сума видатків на поточний ремонт склала 618,1 тис. грн.., на капітальний ремонт 1480,7 тис. грн.., всього – 2098,8 тис. грн..

Протягом минулого року було проведено місячник благоустрою населених пунктів.

За підсумками проведеної роботи на території району було: • висаджено 1356 саджанці дерев, чагарників, загальною площею 21,5 га;

 • впорядковано 30 скверів, парків, площа яких складає 14,8 га;

 • благоустроєні 76 кладовищ;

 • прибрано 65,7 км вулиць, 71 одиниць зупинок автотранспорту та 56,2 км тротуарів;

 • ліквідовано стихійних сміттєзвалищ – 294;

 • обрізано дерев - 645 од.;

 • вирубано дерев – 218 од.;

 • прибрано від побутового сміття та відходів території бюджетних установ.

Щотижня проводяться прибирання узбіччя доріг, розчищення джерел, потічків, канав. Забезпечується збір та вивіз твердих побутових відходів на місцеві сільські сміттєзвалища.

Організацією збору ТПВ займаються 33 сільські ради, безпосередньо 6 діючих комунальних підприємства, що створені при сільських радах.

На протязі 2012 року відділом житлово-комунального господарства розроблено та подано на затвердження оновлені Програми:

- з енергоефективності та енергозбереження на 2012 – 2015 роки (затверджена рішенням 11 сесії Ужгородської районної ради від 20.07.2012 № 282),

- благоустрою населених пунктів Ужгородського району на 2012 – 2014 роки (затверджена рішенням 11 сесії Ужгородської районної ради від 27.04.2012 № 261);

- поводження з твердими побутовими відходами на 2012 – 2014 роки (затверджена рішенням 10 сесії Ужгородської районної ради від 17.02.2012 № 235).

Тривають роботи щодо створення сміттєпереробного підприємства.
Містобудування та архітектура

Протягом 2012 року відділом містобудування та архітектури: видано будівельних паспортів – 385; зареєстровано містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок – 49; погоджено висновків для оформлення земельних ділянок під різними об’єктами (технічна документація) – 629; надано висновків до проектів відведення земельних ділянок–138; підготовлено проектів розпоряджень – 19; розглянуто звернень та скарг громадян –40 письмових та 51 усних.

Ведеться робота у напрямку забезпечення містобудівною документацією населених пунктів, здійснюється аналіз проектно-планувальної документації, контроль за розміщенням об’єктів будівництва та їх відповідність проектній документації.

Сприяється селищній, сільським радам у розробленні та коригуванні містобудівної документації. Зокрема, Середнянській селищній, Яроцькій, Руськокомарівській, Кам’яницькій, Оноківській, Коритнянській сільським радам надавалися роз’яснення та рекомендації стосовно складання та порядку розроблення генеральних планів населених пунктів.

На виконання програми „Схема планування території Ужгородського району” на 2010-2012 роки відділом зібрані вихідні дані для розроблення Схеми планування території Ужгородського району та направлені у Львівське Державне підприємство Державний інститут проектування міст „Містопроект”.

На виконання Програми „Топографічні карти масштабу 1: 100 000 та 1: 25 000” розроблені топографічні карти на територію Ужгородського району.

Проведено 9 архітектурно-містобудівних рад, де розглянуто і затверджено 18 проектів містобудівної документації.

Організовано громадські слухання по обговоренню розроблених генеральних планів сіл Невицьке, Розівка, ДПТ (детального плану території) для розміщення сонячної електростанції на території Тийглашської сільської ради, сміттєпереробного об’єкту на території Середнянської селищної ради, ДПТ с.Андріївка, ДПТ для розміщення (будівництва) селянського господарства на власних земельних ділянках в урочищі „Червона гора” на території Киблярівської сільської ради, за межами населеного пункту та ДПТ для розміщення сонячної електростанції на території Середнянської селищної ради та інших обєктів архітектури.


Районний бюджет

Доходи місцевих бюджетів району по загальному і спеціальному фондах, включаючи офіційні трансферти (дотацію та субвенції з Державного бюджету) за 2012 року становлять 256 200,8 тис.грн., що складає 99,8% виконання плану затвердженого на рік з урахуванням змін (256 704,1 тис.грн.), в тому числі: 1. платежів по загальному та спеціальному фондах одержано в сумі 77 280,1тис.грн. при затвердженому річному плані з урахуванням змін – 75 758,3 тис.грн., що складає 102,0% виконання. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надійшло на 9 286,2 тис.грн. платежів більше в основному за рахунок доходів спеціального фонду (факт за 2011 рік – 67 993,9 тис.грн.) ;

 1. дотації з Державного бюджету одержано в сумі  80 672,2 тис.грн. або 100,0 відсотка затверджених річних призначень. В порівнянні з відповідним періодом минулого року одержано дотацій вирівнювання на 15 523,5 тис.грн. більше (факт за 2011 рік – 65 148,7 тис.грн.);

 1. субвенції з Державного бюджету отримано в сумі 78 620,5 тис.грн., при річному затвердженому плані з урахуванням змін 79 350,6 тис.грн., що складає 99,1 відсотка. В порівнянні з відповідним періодом минулого року субвенцій отримано на 12 154,6 тис.грн. більше (факт за 2011 рік – 66 465,9 тис.грн.);

 1. інші внутрішні міжбюджетні трансферти одержано в сумі 19 628,0 тис.грн. В тому числі: кошти, що надходять до районного бюджету з сільських отримано в сумі 7 372,2 тис.грн., що складає 89,2 відсотка річної затвердженої суми; дотацію вирівнювання ,що одержується з районного бюджету сільськими бюджетами отримано в сумі 11 310,1 тис.грн.; інших дотацій для сільських бюджетів отримано в сумі 134,9 тис.грн.; субвенції для сільських бюджетів отримано в сумі 810,8тис.грн.

До загального фонду місцевих бюджетів Ужгородського району за 2012 рік надійшло платежів в сумі 63 814,4 тис.грн., при плані на звітний період – 64 671,3 тис.грн., що складає 98,6% виконання, до плану недопоступило платежів в сумі 856,9 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження платежів до загального фонду зведеного бюджету району збільшились на 5 330,7 тис.грн. або на 9,1% (факт за 2011 рік – 58 483,7 тис.грн.).

Із 33 місцевих бюджетів по 11 сільських та районному бюджету спостерігається невиконання планових показників, а саме: Есенському (95,8%), Ірлявському (97,2%), Киблярівському (96,7%), Малодобронському (96,9%), Оноківському (92,7%), Паладькомарівському (99,8%), Сторожницькому (95,6%), Сюртівському (86,6%), Худлівському (99,2%),Часлівецькому (97,3%),Тисаашванському (70,7%).

Податок на доходи фізичних осіб по зведеному бюджету району за звітний період виконано на 93,5% ( при плані – 53 384,8 тис.грн. надійшло – 49891,3 тис.грн. або на 3493,5 тис.грн. менше від запланованого). Даний факт пояснюється наступними об’єктивними причинами, а саме:


 • зміною контингенту платників, зокрема в частині перерахування вказаного податку в інші місцеві бюджети області (Ужгородська МДПІ, „Станція Чоп” Львівської залізниці, Ужгородське районне бюро технічної інвентаризації, філія Укртелекома, ПАТ „Укрнафта”);

 • окремі суб’єкти господарювання району зменшили кількість працюючих робітників та рівень заробітної плати (ТОВ „Росс Україна”, ТОВ „Апарат”, ТОВ „Голден фукс” );

 • припинили діяльність у зв’язку з банкрутством („Агро-вет Україна”, ТОВ „Електро Закарпаття”).

По платі за землю за 2012 року надійшло 10 309,3 тис.грн. при плані 8 396,8 тис.грн., що складає 122,8 відсотків виконання або понад план надійшло 1912,5 тис.грн.

До спеціального фонду місцевих бюджетів Ужгородського району, за 2012 рік надійшло платежів (без врахування власних надходжень бюджетних установ) в сумі 10 688,8 тис.грн. при уточненомм плані на рік 8 844,2 тис.грн., що складає 120,9% виконання .

До бюджету розвитку зведеного бюджету району, в цілому за звітний період поступило коштів у сумі 9 056,5 тис.грн., що складає 120,6% річного уточненого плану (7 510,5 тис.грн.). В тому числі: від продажу земельних ділянок в сумі 1 481,4 тис.грн., що складає 74,1% річного уточненого плану (1998,0 тис.грн.), по єдиному податку для суб’єктів малого підприємництва в цілому по району надійшло 7524,4 тис.грн. при плані 5465,1 тис.грн., що складає 137,7% виконання.

По коштах, що надходять до районного бюджету з сільських бюджетів, протягом 2012 року надійшло 7372,2 тис.грн., при затвердженому плані на відповідний період 8265,9 тис.грн. або недопоступило коштів в сумі 893,7 тис.грн. Основною причиною недопоступлення коштів, що вилучається до районного бюджету з низових є недовиконання доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів.

Видатки зведеного бюджету Ужгородського району за 2012 рік разом по загальному і спеціальному фондах виконано у сумі 249 855,5 тис.грн., у тому числі видатки загального фонду виконано у сумі 237 428,1 тис.грн., видатки спеціального фонду виконано – 12 427,4 тис.грн.

В обсязі видатків по загальному фонду найбільшу питому вагу займають видатки на фінансування установ і закладів освіти – 34,9% або 82 800,4 тис.грн. та охорони здоров`я – 13% або 30 799,4 тис.грн. Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення населення за звітній період разом із цільовими субвенціями з державного бюджету склали 76 314,1 тис.грн. або 32,1% від загального обсягу видатків.

Використання коштів зведеного бюджету району на захищені статті спрямовано 228 470,5 тис.грн. або 96,2 відсотки від загальної суми видатків за рік. На виплату заробітної плати з нарахуваннями за звітній період спрямовано 117 149,7 тис.грн., що складає 49,3 відсотки загальної суми видатків.

На оплату енергоносіїв за 2012 рік бюджетними установами району спожито енергоресурсів та комунальних послуг на 10 023,8 тис.грн., що складає 86,6% від затверджених призначень.

Бюджет розвитку місцевих бюджетів (КФК 150000 „Будівництво”) при річному плані 8171,3 тис.грн. виконано в сумі 3340,7 тис.грн або на 40,9%.

Видатки на проведення робіт, пов’язаних з ремонтом та утриманням вулиць і доріг профінансовано у сумі 1113,0 тис.грн., або 41,5% до уточненого річного плану (2681,2 тис.грн).ч. 1 ч. 2 следующая страница >>
скачать файл

Смотрите также: