скачать файл
ч. 1

Вимоги до проектування об’єктів архітектури

3.00.00

ПРОЕКТУВАННЯ ОБЄКТІВ АРХІТЕКТУРИ

3.01.01

Житлових будівель та готелів

3.01.02

Громадських будівель та споруд

3.02.01

Будівель та споруд промислових підприємств

3.02.02

Інженерних споруд

3.02.03

Будівель та споруд сільськогосподарського призначення, лісництва та рибного господарства

3.02.04

Гірничих споруд

3.02.05

Енергетичних споруд та комплексів

3.02.06

Гідротехнічних споруд та комплексів

3.03.00

Спеціальних будівель i споруд військового, оборонного призначення, правоохоронних органів та цивільної оборони

3.04.00

Об’єктів експериментального будівництва

3.05.00

Транспортних мереж, споруд та комплексів

3.05.01

Залізничних колій

3.05.02

Доріг автомобільних

3.05.03

Мостів, шляхопроводів, переходів

3.05.04

Аеродромів та вертодромів

3.05.05

Тунелів та метрополітенів

3.05.06

Місцевого транспорту

3.05.07

Вертикального транспорту (ліфти, ескалатори, підйомники тощо)

3.06.00

Магістральних нафто-газопроводів, споруд та обладнання

3.07.00

Реставрація, консервація, ремонтні роботи, реабілітація пам’яток культурної спадщини

3.08.00

конструювання несучих та огороджувальних конструкції

3.09.00

Клас наслідків (відповідальності) об’єкта проектування: клас СС3 – значні наслідки, клас СС2 – середні наслідки, клас СС1 – незначні наслідки

3.10.00

Умови проектування: звичайні, території з підвищеною сейсмічністю, території зі складними інженерно-геологічними умовами

3.11.00

Проектування внутрішніх інженерних мереж і систем

3.11.01

Водопроводу та каналізації

3.11.02

Опалення

3.11.03

Вентиляції та кондиціювання повітря

3.11.04

Газопостачання та газоустаткування

3.11.05

Холодопостачання промислового

3.11.06

Електропостачання, електрообладнання і електроосвітлення

3.11.07

Автоматизації i контрольно-вимірювальних приладів

3.11.08

Зв`язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних

3.11.09

Технологічних

3.12.00

Проектування зовнішніх інженерних мереж, систем і споруд

3.12.01

Водопостачання

3.12.02

Каналiзацiї

3.12.03

Теплових

3.12.04

Газопостачання

3.12.05

Електропостачання та електрообладнання

3.12.06

Зв’язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних

3.12.07

Клас наслідків (відповідальності) зовнішніх інженерних мереж, систем і споруд об’єкта проектування: клас СС3 – значні наслідки, клас СС2 – середні наслідки, клас СС1 – незначні наслідки

3.13.00

Технологічне проектування

1. Загальні вимоги

Суб`єкти господарської діяльності здійснюють проектні роботи для будівництва відповідно до вимог ДБН А.2.2-3-2004 "Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва".

Суб`єкти господарської діяльності мають право здійснювати проектування об’єктів архітектури по об’єктах класу наслідків СС3 - якщо виконували попередньо не менше 3 проектів по об’єктах класу наслідків СС2, або 5 проектів по об’єктах класу наслідків СС1; СС2 - виконували попередньо не менше 3 проектів по об’єктах класу наслідків СС1.

2. Суб`єкти господарської діяльності здійснюють проектні роботи за дотримання таких умов:2.1. Організаційних:

наявність адміністративних та виробничих приміщень площею згідно з вимогами державних будівельних норм;

укомплектованість суб’єкта господарської діяльності інженерно-технічними працівниками відповідно до вимог ДБН А.2.2-3-2004;

укомплектованість суб’єкта господарської діяльності обчислювальною, розмножувальною та організаційною технікою, відповідним програмним забезпеченням, необхідним для провадження проектного процесу;

наявність інформаційного забезпечення процесу розроблення проектної документації, можливості оперативного внесення змін та доповнень до проектної документації, нормативних умов обліку та збереження проектної документації, ефективного контролю, який забезпечує повноту та комплектність проектної документації;

наявність державних стандартів, інших нормативних документів та нормативно-правових актів;

виконання робіт, які потребують матеріалів, що містять державну таємницю, наявність режимно-секретного органу відповідно до статті 21 Закону України "Про державну таємницю".

2.2. Кваліфікаційних:

до головного архітектора (код КП - 122): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією керівників нижчого рівня: для магістра – не менше 2 років, спеціаліста – не менше 3 років. Спеціалізація за освітою: архітектура будівель i споруд, містобудування, міське будівництво та господарство;

до головного інженера (код КП - 122): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за посадою нижчого рівня повинен становити: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста – не менше 3 років. Спеціалізація за освітою: відповідно до спрямованості проектної діяльності суб’єкта господарювання;

до головного архітектора проекту (ГАП), головного інженера проекту (ГІП) (код КП - 123): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією керівників нижчого рівня: для магістра – не менше 2 років, спеціаліста – не менше 3 років. Спеціалізація за освітою: ГАП - архітектура будівель i споруд, містобудування, міське будівництво та господарство, ГІП – відповідно до технологічної спрямованості об’єкта проектування;

до головного конструктора, головного спеціаліста розділу проекту (код КП - 123): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією керівників нижчого рівня: для магістра – не менше 2 років, спеціаліста – не менше 3 років. Спеціалізація за освітою - відповідно до технологічної спрямованості об’єкта проектування;

до інших професіоналів, фахівців відповідно до організаційної структури суб’єкта господарської діяльності, Переліку робіт, пов'язаних із створенням об’єктів архітектури (відповідно до кодів КП - 122, 123, 214, 2114.2), та вимог ДБН А.2.2-3-2004 ;

спеціалізація відповідних фахівців за освітою за розділами проектів:

об’єктів цивільного призначення: архітектура, промислове і цивільне будівництво, сільськогосподарське будівництво;

об’єктів виробничого призначення: технологи по галузевому призначенню об’єкта, архітектура, промислове і цивільне будівництво, сільськогосподарське будівництво;

гірничих споруд: розроблення родовищ корисних копалин, відкриті гірничі роботи, шахтне i підземне будівництво, маркшейдер;

енергетичних споруд та комплексів: промислове і цивільне будівництво, будівництво теплових і атомних електростанцій, енергетик, теплоенергетик, променергетик, електрик;

гідротехнічних споруд та комплексів: гідротехнічне будівництво, гідромеліорація, промислове і цивільне будівництво;

транспортних мереж, споруд та комплексів: автомобільні дороги та аеродроми, мости і транспортні тунелі, залізничні споруди, колії та колійне господарство, будівництво залізниць, шляхи і шляхове господарство, транспортні системи міст, промислове і цивільне будівництво, електрик, електромеханік, механік (вертикального транспорту, конвеєрного, пневматичного), гідротехнічне будівництво;

магістральних трубопроводів: споруд та обладнання: видобування нафти і газу, будівництво газонафтопроводів та газонафтосховищ, проектування і експлуатація газонафтопроводів, газосховищ і нафтобаз;

реставрація, консервація, ремонтні роботи, реабілітація на пам’ятках культурної спадщини: архітектор, художник-реставратор, промислове і цивільне будівництво;

конструювання несучих та огороджуючих конструкцій: промислове і цивільне будівництво;

внутрішніх і зовнішніх інженерних мереж, систем і споруд за видами обладнання: теплогазопостачання i вентиляція, вентиляція та охорона повітряного басейну, водопостачання i каналізація, водопостачання i водовідведення, споруди i обладнання водопостачання та водовідведення, холодильне та компресорне обладнання, електрика, електрозв’язок, радіозв’язок, телебачення, електроніка, автоматика та телемеханіка, технологія;

спеціальних розділів проектів: екологи, інженери з охорони праці, технологи, електрики, промислове і цивільне будівництво;

генерального плану: архітектура будівель i споруд, містобудування, міське будівництво та господарство, промислове і цивільне будівництво, фахівці за видами інженерних та транспортних мереж;

технологічного: технолог в галузі промисловості і окремих об’єктах господарського комплексу, що проектуються.2.3. Технологічних:

виконання робіт здійснювати згідно з нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами.
ч. 1
скачать файл

Смотрите также: