скачать файл
ч. 1


Вихідний № у страхувальника40
№ аркуша звіту


1. Звіт за місяць

рік

2. Код за ЄДРПОУ3. Філія за реєстрацією


в органі Пенсійного фонду України


Страхувальник________________________________________________________


(найменування страхувальника)
Таблиця 4. Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове

державне соціальне страхування на суми грошового забезпечення


Кількість осіб, яким у звітному періоді нараховано грошове забезпечення
з/п

Назва показника

Сума (грн.)

1

2

3

1

Загальна сума грошового забезпечення
2

Сума грошового забезпечення, на яку нараховується єдиний внесок (у межах максимальної величини бази нарахування єдиного внеску)
3

Нараховано єдиного внеску, 34,7%
4

Сума грошового забезпечення, з якого утримується єдиний внесок
5

Утримано єдиного внеску із застрахованих осіб, 2,6 %
6

Сума, на яку збільшено єдиний внесок у зв'язку з виправленням помилки, допущеної у попередніх звітних періодах (р. 6.1 + р. 6.2)
6.1

34,7%
6.2

2,6 %


Зміст помилки


7

Сума, на яку зменшено єдиний внесок у зв'язку з виправленням помилки, допущеної у попередніх звітних періодах (р. 7.1 + р. 7.2)
7.1

34,7 %
7.2

2,6 %


Зміст помилки8

Загальна сума єдиного внеску (р. 3 + р. 5 + р. 6 - р. 7)
8.1

Нараховано єдиного внеску 34,7% (р. 3 + р. 6.1 - р. 7.1)
8.2

Утримано єдиного внеску 2,6% (р. 5 + р. 6.2 - р. 7.2)

Дата формування у страхувальника

Д

Д

.

М

М

.

Р

Р

Р

Р
КерівникМ.П.

(реєстраційний номер облікової картки платника податків)
(підпис)
(прізвище та ініціали)


Головний бухгалтер


(реєстраційний номер облікової картки платника податків)
(підпис)
(прізвище та ініціали)


41
Додаток до таблиці 4 звіту за ________місяць 20__ року


Виправлення помилок, допущених при нарахуванні внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за період до 01.01.2011:

1. Сума, на яку збільшено внески у зв'язку з виправленням помилки, у т.ч. ______________ грн.

1.1. 33,2% _____________ грн.

1.2. 0,5 – 2 % ________________ грн.

2. Сума виплати грошового забезпечення, на яку донараховані страхові внески, ______________ грн.

3. Сума, на яку зменшено внески у зв'язку з виправленням помилки, у т.ч. ______________ грн.

3.1. 33,2% ______________ грн.

3.2. 0,5 – 2 % ________________ грн.

4. Сума виплати грошового забезпечення, на яку зайво нараховані страхові

внески, ______________ грн.

Зміст помилки _________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Головний бухгалтер __________________ ______________________________


(підпис) (прізвище та ініціали)
ч. 1
скачать файл

Смотрите также: