скачать файл
ч. 1

Інструкція користувача
Підсистема для роботи відділу

«Практики та працевлаштування»
Роботу з додатком починається з авторизації. Дана програма призначена для доступу як працівника відділу, так і адміністратора.

В разі необхідності можна змінити сервер доступу - в даному випадку він вказаний по замовчанню.

Далі необхідно обрати тип доступу, ввести логін та пароль (див. рис. 1).

Рис.1 Форма авторизації


Після успішної авторизації відкривається головна форма з певним видом головного меню, що залежить виключно від типу доступу до системи.

Наприклад, головне меню при типі доступу «Адміністратор» показане на рис. 2


Рис.2 Головне меню при типі доступу «Адміністратор»


Та головне меню при тупі доступу «Працівник відділу» (рис. 3)

Рис.3 Головне меню при типі доступу «Працівник відділу»


Розглянемо основні можливості, які надає додаток при типі доступу «Адміністратор»

Рис. 5 Головні функції підменю «Адміністрування»
 • Додання нового облікового запису працівника від кафедри (рис. 6)


Рис.6 Додавання облікового запису працівника від кафедри


За допомогою цієї форми адміністратор може додавати нового користувача для будь якого факультету та кафедри. Для запобіганню помилок, пов’язаних з вводом пароля, передбачені функції відображення та повтору паролю; по замовчанню пароль відображається «зірочками». • Видалення існуючого облікового запису працівника від кафедри

Виконує видалення обраного облікового запису. Принцип роботи з формою аналогічний формі додавання облікового запису працівника.Рис.7 Видалення облікового запису працівника від кафедри • Додання нового облікового запису для працівника відділу

Дозволяє створити обліковий запис для працівника від головного відділу. Робота з формою повністю аналогічна роботі з формою «Додання нового облікового запису працівника від кафедри»


 • Перегляд журналу аутентифікацій

При виклику даного додатку з’являється фільтр по датам (рис. 8), після чого викликається форма з переліком аутентифікацій із повним зазначенням усіх даних користувача, а також із часом входу та виходу з додатку(рис. 9).

Рис.8 Використання фільтру датРис. 9 Остаточний вигляд відфільтрованої запитової інформації
 • В розділі «Довідники» знаходяться форми для вводу довідкових даних про підприємства та студентів.


Рис. 10 Вигляд підменю «Довідники»

Наприклад, в довіднику підприємств виконується ввід в відповідні поля для кожного необхідного параметру,що далі буде використовуватися в роботі всієї системи (рис. 11).

Рис. 11 Заповнення форми «Довідник підприємств»


Розглянемо основні можливості які надає додаток при типі доступу «Працівник відділу»


В пункті меню «Звіти по працевлаштуванню» знаходяться форми, за допомогою яких можна роздрукувати звіти:

 • Звіт в міністерство освіти і науки України

 • Інформація щодо працевлаштування випускників (держзамовлення)

 • Студенти, які залишилися працювати в НТУУ «КПІ»

 • Працевлаштування випускників факультетів, інститутів

 • Працевлаштування випускників денної форми навчання

Робота з цими формами є майже аналогічна, тому розглянемо на прикладі лише одну форму: «Інформація щодо працевлаштування випускників (за держзамовлення) ».

Після вибору необхідних параметрів для створення звітів (рис. 12), отримуємо необхідний сформований звіт (рис. 13).Рис. 12 Робота із конструктором звітів


Рис. 13 Остаточний вигляд сформованого звіту


В формах,які належать до пункту меню «Звіт по практиці» (рис. 14), виконується формування звітів по проходженню практики студентами.Робота із даними типами звітів аналогічна звітам в підменю «Звіти по працевлаштуванню», тому розглянемо лише формування звіту «Проходження практики відповідно до навчальних груп та підприємств». Після вибору необхідних параметрів для створення звітів (рис. 15), отримуємо необхідний сформований звіт (рис. 16).

Рис. 14 Зовнішній вигляд підменю «Звіт по практиці»Рис. 15 Вибір параметрів для формування звіту


Рис.16 Остаточний вигляд сформованого звіту


Підпрограма для роботи кафедр

При вході користувачу надається час для вибору серверу; якщо він не робить цього в заданий період часу, то додаток підключається до заданого по замовчанню серверу (рис. 17).


Рис. 17 Форма підключення до сервера


Після підключення до сервера, користувач повинен пройти авторизацію, що надасть йому можливість працювати тільки зі своїми, вже відфільтрованими даними.

При авторизації необхідно обрати необхідні для роботи з системою дані, а також, для підтвердження своїх прав доступу, ввести логін та пароль.


Рис. 18 Форма авторизації для підпрограми кафедри


Після авторизації буде завантажена головна форма з такими пунктами меню (рис. 19).

 • Працевлаштування

 • Практика

 • Звіт практика

 • Звіти працевлаштування

 • Ввід студентів

 • Налагодження

 • Допомога

 • ВихідРис. 19 Вигляд головного меню підпрограми відділу


В пункті меню «Працевлаштування» знаходяться форми для вводу всіх даних по працевлаштуванню студентів (рис. 20). Так робота з цими формами є аналогічною то розглянемо їх роботу на одному прикладі.

Рис. 20 Вигляд підменю «Працевлаштування»


Після вибору необхідних даних з’являються поля вводу, в які і потрібно вести відповідну інформацію. Якщо інформація є в довідниках, то у відповідних полях користувач не має права на ввід, а лише на вибір потрібної інформації (рис. 21). Також, для запобігання дублювання інформації, при введенні однакових записів чи схожих записів система видасть попередження.

Рис. 21 Введення інформації у форми документів

Аналогічно виконуються операції для форми «Додання відомостей» в пункті меню «Практика» (рис. 22).

Рис. 22 Вигляд підменю «Додавання відомостей»Робота з формами в пунктах меню «Звіт працевлаштування» «Звіт практика», аналогічна роботі з формами для створення звітів в підпрограмі «Практики та працевлаштування».
ч. 1
скачать файл

Смотрите также: