скачать файл
ч. 1


УЗГОДЖЕНО

Обласний дерматовенеролог,

к.мед.н.

_____________ І.В. Куценко


23.12.2010 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Начальник управління

охорони здоров’я

Донецької облдержадміністрації


______________ О.В. Аніщенко

23.12.2010 р.КОМПЛЕКСНИЙ ПЛАН

головних організаційних, лікувально-профілактичних


і санітарно-протиепідемічних заходів ККЛПЗ "Міський
шкірно-венерологічний диспансер № 1 м. Донецька"
(МШВД № 1) м. Донецька на 2011 рік

м. Донецьк – 2010 рікОСНОВНІ СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

ККЛПУ «МІСЬКИЙ ШКІРНО-ВЕНЕРОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР № 1

м. ДОНЕЦЬКА»


 • дотримання вимог діючих законодавчих документів з питань охорони здоров’я;

 • надання та вдосконалення високоякісної спеціалізованої дерматовенерологічної допомоги мешканцям м.Донецька;

 • проведення комплексу заходів щодо профілактики шкірних захворювань та інфекцій, які передаються переважно статевим шляхом (ІПСШ), формування у населення здорового образу життя;

 • робота з кадрами, забезпечення та проведення заходів з підвищення їх професійної кваліфікації;

 • організаційно-методична та консультативна допомога лікарям-дерматовенерологам м. Донецька;

 • реалізація державних та регіональних програм з охорони здоров’я;

 • розробка та впровадження нових інформаційних технологій;

 • поліпшення матеріально-технічного стану диспансеру за рахунок бюджетних та залучених коштів;

 • залучення позабюджетних коштів та раціональне їх використання;

 • забезпечення охорони праці та соціальний захист працівників диспансеру.
п/п

Найменування заходів


Термін виконання

Відповідальний1. ВДОСКОНАЛЕННЯ ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНОГО ПРОЦЕСУ

1.1. Амбулаторно-поліклінічна допомога

1.1.1

Провести аналіз основних показників діяльності амбулаторно-поліклінічної служби МКШВД № 1 у 2010 році. Заслухати за підсумками 2010 року на оперативній нараді у головного лікаря.

Лютий

Зав. диспансерним відділенням Кіяшко Л.Г.

1.1.2

Організація та проведення медичних оглядів дітей з метою ранньої діагностики онкологічних захворювань шкіри в межах підготовки до міжнародного Дня боротьби з меланомою. Ознайомлення з критеріями відбору. Заслухати на оперативній нараді у головного лікаря.

Квітень

Зав. диспансерним відділенням Кіяшко Л.Г.

1.1.3

Аналіз діяльності районних дерматологів (Ворошиловського та Калінінського) за І квартал 2011 року

Квітень

Райдерматологи

Харченко І.В.

Богданова Т.В.


1.1.4

Про впровадження нових технологій в діагностично-лікувальний процес у МКШВД № 1

Травень

Зав. ІІ відділенням, проф. Свистунов І.В.

1.1.5

Про стан надання медичної допомоги ветеранам війни та пільговим категоріям населення згідно Постанови КМУ від 17.08.1998 р. № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань». Заслухати на оперативній нараді у головного лікаря.

Червень

Зав. диспансерним відділенням Кіяшко Л.Г.

1.1.6

Стан фізіотерапевтичної допомоги хворим МКШВД № 1. Заслухати на оперативній нараді у головного лікаря.

Червень

Заст. головного лікаря з лікувальної роботи

Мілус І.Є.1.1.7

Стан диспансеризації хворих у МКШВД № 1 у I півріччі 2011 р.

Липень

Лікар диспансерного відділення Гутлянська Н.І.

1.1.8

Аналіз діяльності районних дерматологів (Ворошиловського та Калінінського) за 9 місяців 2011 р.

Вересень

Райдерматологи

Харченко І.В.

Богданова Т.В.


1.1.9

Про стан диспансеризації дитячого населення м. Донецька та шляхи її оптимізації. Заслухати на медичній нараді.

Жовтень

Міський дитячий дерматовенеролог

Мілус І.Є.1.1.10

Аналіз обґрунтованості видачі листів тимчасової втрати непрацездатності хворим денного стаціонару. Заслухати на оперативній нараді у головного лікаря.

Листопад

Зав. денним стаціонаром

Сахно П.М.1.1.11

Аналіз звернень громадян та анкетування хворих у МКШВД № 1. Заслухати на оперативній нараді у заст. гол. лікаря з лікувальної роботи.

Листопад

Заст. головного лікаря з лікувальної роботи

Мілус І.Є.

Зав. ОМК

Хозло І.В.1.1.12

Про стан виконання загальнодержавної Програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки. Заслухати на оперативній нараді у заст. гол. лікаря з лікувальної роботи.

Листопад

Зав. диспансерним відділенням Кіяшко Л.Г.

1.1.13

Аналіз діяльності районних дерматологів (Ленінського та Київського) за 9 місяців 2011 р.

Липень

Райдерматологи

Ісенко В.С.,

Мирошніков С.М.


1.1.14

Проводити планові перевірки та консультативні виїзди до філіалів МКШВД № 1 (міські лікарні №№ 1, 4, 6, 7, 18, 20). Підсумки перевірок заслухати на оперативній нараді у зав. орметодкабінетом.

Згідно графіку

Зав. диспансерним відділенням Кіяшко Л.Г.,

Райдерматологи,

Зав. ОМК

Хозло І.В.1.2. Стаціонарна допомога

1.2.1

Ознайомлення та внесення пропозицій до проекту наказу № 1 ККЛПЗ «Міський шкірно-венерологічний диспансер № 1 м.Донецька». Заслухати на оперативній нараді у заст. гол. лікаря з лікувальної роботи.

Січень

Заст. головного лікаря з лікувальної роботи

Мілус І.Є.
1.2.2.

Аналіз обґрунтованості видачі листів тимчасової втрати працездатності хворим стаціонарних відділень. Заслухати на оперативній нараді у заст. гол. лікаря з лікувальної роботи.

Березень

Заст. головного лікаря з лікувальної роботи

Мілус І.Є.
1.2.3

Аналіз повторної госпіталізації хворих у МКШВД № 1. Заслухати на оперативній нараді у головного лікаря.

Червень

Заст. головного лікаря з лікувальної роботи

Мілус І.Є.
1.2.4

Про удосконалення роботи з питань експертизи тимчасової непрацездатності. Заслухати на медичній нараді у головного лікаря.

Липень

Заст. головного лікаря з лікувальної роботи

Мілус І.Є.1.2.5

Про стан диспансеризації хворих у МКШВД №1. Заслухати на оперативній нараді у заст. головного лікаря з лікувальної роботи.

Липень

Лікар дисп. відділення

Гутлянська Н.І.1.2.6

Аналіз госпіталізації хворих у МКШВД № 1 за I півріччя 2011 р. Заслухати на оперативній нараді у заст. гол. лікаря з лікувальної роботи.

Липень

Заст. головного лікаря з лікувальної роботи

Мілус І.Є.1.2.7

Стан захворюваності з тимчасовою втратою працездатності. Заслухати на медичній нараді.

Липень

Заст. головного лікаря з лікувальної роботи

Мілус І.Є.1.2.8

Про взаємодію між цілодобовими та денним стаціонарами МКШВД № 1. Заслухати на оперативній нараді у заст. гол. лікаря з лікувальної роботи.

Вересень

Заст. головного лікаря з лікувальної роботи

Мілус І.Є.

Зав. денним стаціонаром

Сахно П.М.1.2.9

Аналіз звернень громадян та анкетування хворих у МКШВД № 1. Заслухати на оперативній нараді у заст. гол. лікаря з лікувальної роботи.

Листопад

Заст. головного лікаря з лікувальної роботи

Мілус І.Є.

Зав. ОМК

Хозло І.В.1.2.10

З метою раціонального використання ліжкового фонду проводити експертну оцінку якості лікувально-діагностичного процесу. Заслухати на оперативній нараді у головного лікаря.

Щоквартально

Заст. головного лікаря з лікувальної роботи

Мілус І.Є.1.2.11

Проводити аналіз дефектури ведення історій хвороб та відповідності діагнозів МКХ-10. Заслухати на оперативній нараді у заст. гол. лікаря з лікувальної роботи.

1 раз в півроку

Заст. головного лікаря з лікувальної роботи

Мілус І.Є.1.2.12

Проводити аналіз причин відмови у госпіталізації хворих. Заслухати на оперативній нараді у заст. гол. лікаря з лікувальної роботи.

1 раз в півроку

Заст. головного лікаря з лікувальної роботи

Мілус І.Є.1.3. Стаціонарозамінна допомога (денний стаціонар)

1.3.1

Аналіз повторної госпіталізації хворих у денний стаціонар МКШВД № 1 у 2010 році. Заслухати на нараді у відділенні.

Січень

Зав. денним стаціонаром Сахно П.М.

1.3.2

Аналіз діяльності денного стаціонару за І півріччя 2011 р. Заслухати на оперативній нараді у головного лікаря.

Серпень

Зав. денним стаціонаром Сахно П.М.

1.3.3

Аналіз анкетування хворих у денному стаціонарі. Заслухати на нараді у відділенні.

1 раз в півроку

Зав. денним стаціонаром Сахно П.М.

1.3.4

Проводити аналіз дефектури ведення історій хвороб та відповідності діагнозів МКХ-10. Заслухати на нараді у відділенні.

1 раз в півроку

Зав. денним стаціонаром Сахно П.М.

1.3.5

Проводити аналіз причин відмови у госпіталізації хворих. Заслухати на нараді у відділенні.

1 раз в півроку

Зав. денним стаціонаром Сахно П.М.

1.3.6

Стан захворюваності з тимчасовою втратою непрацездатності. Заслухати на нараді у відділенні.

1 раз в півроку

Зав. денним стаціонаром Сахно П.М.

1.4. Лабораторно-діагностична допомога

1.4.1

З метою раціонального використання ресурсів, реактивів, витратних матеріалів вивчити обгрунтованність обстеження пацієнтів згідно наказу МОЗ України від 08.05.2009 р. № 312 «По затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги хворим на дерматовенерологічні захворювання». Заслухати на оперативній нараді у головного лікаря.

Квітень

Зав. лабораторії Денисенко С.В.

1.4.2

Аналіз роботи лабораторно-діагностичної служби МКШВД № 1 у 2010 році. Заслухати на оперативній нараді у заст. гол. лікаря з лікувальної роботи.

Травень

Зав. лабораторії Денисенко С.В.

1.4.3

Проводити аналіз зовнішнього контролю якості клінічних, біохімічних, імунологічних досліджень. Результати заслухати на нараді у лабораторії.

Щоквартально

Лікар лабораторії Охременко Ж.Б.

1.5. Внутрішньолікарняна аптека

1.5.1

Аналіз роботи внутрішньолікарняної аптеки у 2010 році. Заслухати на оперативній нараді у головного лікаря.

Лютий

Зав. аптекою Ластовенко Л.О.

1.5.2

Забезпечити отримання, зберігання, раціональне використання та облік товарів, отриманих централізовано за рахунок коштів Державного бюджету. Результати аналізу заслухати на оперативній нараді у заст. головного лікаря з лікувальної роботи.

Вересень

Зав. аптекою Ластовенко Л.О.,

головний бухгалтер Дробишева С.В.1.6. Консультативна допомога

1.6.1

Консультативна допомога обласного дерматовенеролога

Згідно графіку

Головний лікар к.мед.н. Куценко І.В.

1.6.2

Консультативна допомога міського дерматовенеролога

Згідно графіку

Зав. відділенням № 2 д.мед.н. Свистунов І.В.

1.6.3

Консультативна допомога міського дитячого дерматовенеролога

Згідно графіку

Міський дитячий дерматовенеролог к.мед.н. Мілус І.Є.

1.6.4

Консультативна допомога співробітників кафедри дерматовенерології ДонНМУ

Згідно графіку

Співробітники кафедри дерматовенерології ДонНМУ

2. РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ОБЛІКУ, ДІАГНОСТИКИ І ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ ШКІРНИМИ ТА ВЕНЕРИЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ

2.1

Розробка та впровадження у повсякденну роботу АРМ лікаря-дерматовенеролога

На протязі року

Зав. відділеннями,

Зав. ОМК


Хозло І.В.

2.2

Впровадження у обстеження хворих на шкірні та венеричні захворювання фазово-контрастної мікроскопії

На протязі року

Зав. відділеннями

2.3

Впровадження у діагностику дерматоонкологічних захворювань дерматоскопії

На протязі року

Зав. відділеннями

2.4

Впровадження методів лікування хворих на псоріаз імунобіологічними препаратами

На протязі року

Зав. відділеннями

3. РОБОТА З КАДРАМИ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ ПО ПІДВИЩЕННЮ ЇХ ПРОФЕСІЙНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

3.1

Приймати участь в проведенні обласного та міського «Днів фахівців»

Згідно графіку

Лікарі

3.2

Проводити заняття з медичними сестрами згідно комплексного плану роботи головної медичної сестри

Згідно графіку

Головна медична сестра

Степанова О.В.3.3

Надіслати на курси підвищення кваліфікації

- лікарів - 6; з послідуючою атестацією - 4

- молодших медичних спеціалістів – 6, з послідуючою атестацією - 3


Згідно графіку

Головний лікар Куценко І.В.,

інспектор відділу кадрів

Земляна В.М.


3.4

Проводити стажування осіб, які зараховані до резерву керівних кадрів, з відривом від основного місця роботи - 2 лікаря

Згідно графіку

Інспектор відділу кадрів

Земляна В.М.3.5

Проводити аналіз причин звернення громадян з питань надання медичної допомоги згідно Закону України «Про звернення громадян»

Протягом року

Заст. головного лікаря з лікувальної роботи

Мілус І.Є.,

Зав. ОМК

Хозло І.В.4. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА
1. Медичні наради:4.1.1

1. Аналіз показників діяльності МКШВД № 1 у 2010 році.
2. Аналіз фінансово-господарчої діяльності за 2010 рік.

27.01.11 р.

Головний лікар Куценко І.В.
Головний

бухгалтер

Дробишева С.В.


4.1.2

1. Аналіз показників діяльності МКШВД № 1 за І півріччя 2011 року.
2. Про стан захворюваності на шкіряні хвороби мешканців м. Донецька.

3. Стан захворюваності населення з тимчасовою втратою працездатності.07.07.11 р.

Головний лікар Куценко І.В.
Міський дерматовенеролог,

проф. Свистунов І.В.


Заст. головного лікаря з лікувальної роботи

Мілус І.Є.4.1.3

1. Аналіз показників діяльності МКШВД № 1 за підсумками 9 міс. 2011 року.
2. Стан захворюваності на венеричні хвороби та ІПСШ
3. Про стан диспансеризації дитячого населення м. Донецька та шляхи її оптимізації

06.10.11 р.

Головний лікар Куценко І.В.
Головний лікар

Куценко І.В.


Міський дитячий дерматовенеролог

Мілус І.Є.4.1.4

1. Стан захворюваності на хронічні дерматози
2. Аналіз роботи амбулаторно-полікліничної служби м. Донецька
3. Про стан виконання загальнодержавної Програми щодо забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки

08.12.11 р.

Головний лікар

Куценко І.В.

Міський дерматовенеролог,

проф. Свистунов І.В.

Зав. диспансерним відділенням

Кіяшко Л.Г.


2. Оперативні наради у головного лікаря:4.2.1

 1. Аналіз роботи амбулаторно-полікліничної служби МКШВД №1 за 2010 рік.

2. Діяльність внутрішньолікарняної аптеки у 2010 році.

3. Про стан санітарно-просвітницької роботи за 2010 рік.


16.02.11

Зав. диспансерним відділенням

Кіяшко Л.Г.


Зав. аптекою

Ластовенко Л.О.


Інструктор з сан просвіт. роботи

Лагер О.В.4.2.2

 1. Аналіз діяльності районних дермато венерологів (Ворошиловського та Калінінського) за І кв. 2011 року.
 1. Організація та проведення медичних оглядів дітей з метою ранньої діагностики онкологічних захворювань шкіри в межах підготовки до міжнародного Дня боротьби з меланомою.
 1. Про стан роботи клініко-діагностичної лабораторії у І кв. 2011 року. Обстеження пацієнтів згідно Наказу МОЗ України від 08.05.2009 № 312 «Про затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги хворим на дерматовенерологічні захворювання».

20.04.11

Районні дерматологи

Харченко І.В.

Богданова Т.В.
Зав. диспансерним відділенням

Кіяшко Л.Г.


Зав. лабораторією

Денисенко С.В.


4.2.3

 1. Аналіз повторної госпіталізації хворих у МКШВД №1 м. Донецька. 1. Про стан надання медичної допомоги ветеранам війни та пільговим категоріям населення.
 1. Аналіз фізіотерапевтичної допомоги хворим у МКШВД №1.

15.06.11

Заст. головного лікаря з лікувальної роботи

Мілус І.Є.


Зав. диспансерним відділенням

Кіяшко Л.Г.


Заст. головного лікаря з лікувальної роботи

Мілус І.Є.4.2.4

 1. Аналіз роботи денного стаціонару МКШВД №1 за І півріччя 2011 року. 1. Про роботу жіночіх консультацій по виявленню венеричних хвороб по Ворошиловському та Калінінському районам. Питання взаємодії. 1. Про стан роботи медичних сестер МКШВД №1 м. Донецька.

24.08.11

Зав. денним стаціонаром

Сахно П.М.


Лікар диспансерного відділення

Чєлов’ян Ю.С.

Головна медична сестра

Степанова О.В.4.2.5

 1. Аналіз діяльності районних дерматовенерологів (Київського та Ленінського) за 9 міс. 2011 року.
 1. Інструктаж-підготовка до складання річного статистичного галузевого звіту за 2011 рік. 1. Аналіз обґрунтованості видачі листів тимчасової непрацездатності хворим денного стаціонару.

16.11.11

Районні дерматологи

Мірошников С.М.

Ісенко В.С.
Зав. оргметодкабінетом

Хозло І.В.


Зав. денним стаціонаром

Сахно П.М.


3. Оперативні наради у заступника головного лікаря з лікувальної роботи:4.3.1

 1. Про стан захворюваності на коросту по м. Донецьку за 2010 рік. Аналіз діяльності обстежувального бюро.
 1. Ознайомлення та внесення пропозицій до проекту наказу № 1 ККЛПЗ «Міський шкірно-венерологічний диспансер № 1 м.Донецька».

Січень

Відповідальний

Бочаров Д.В.

Заст. головного лікаря з лікувальної роботи

Мілус І.Є.4.3.2

 1. Аналіз обґрунтованості видачі листів тимчасової втрати непрацездатності хворим стаціонарних відділень.
 1. Профілактика алерго- та фотодерматозів серед населення

Березень

Заст. головного лікаря з лікувальної роботи

Мілус І.Є.


Лікар диспансерного відділення Гутлянська Н.І.

4.3.3

 1. Про впровадження нових технологій в діагностично-лікувальний процес у МКШВД № 1.
 1. Аналіз роботи лабораторно-діагностичної служби МКШВД № 1 у 2010 році

Травень

Зав. ІІ відділенням,

проф. Свистунов І.В.


Зав. лабораторії Денисенко С.В.

4.3.4

 1. Аналіз госпіталізації хворих у МКШВД № 1 за I півріччя 2011 р. 1. Стан диспансеризації хворих у МКШВД № 1 у I півріччі 2011 р. 1. Аналіз діяльності районних дерматологів (Ленінського та Київського) за I півріччя 2010 р.

Липень

Заст. головного лікаря з лікувальної роботи

Мілус І.Є.


Лікар диспансерного відділення Гутлянська Н.І.
Райдерматологи

Ісенко В.С.

Мирошніков С.М.


4.3.5

 1. Про взаємодію між цілодобовими та денним стаціонарами МКШВД № 1.
 1. Аналіз діяльності районних дерматологів (Ворошиловського та Калінінського) за 9 міс. 2011 р.
 1. Про отримання, зберігання, раціональне використання та облік товарів, отриманих за рахунок Державного бюджету.
Вересень

Заст. головного лікаря з лікувальної роботи

Мілус І.Є.

Районні дерматологи

Харченко І.В.

Богданова Т.В.
Зав. аптекою

Ластовенко Л.О.

Головний бухгалтер

Дробишева С.В.
4.3.6

 1. Аналіз звернень громадян та анкетування хворих у МКШВД № 1 1. Про стан виконання загальнодержавної Програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД.

Листопад

Зав. оргметодкабінетом

Хозло І.В.

Заст. головного лікаря з лікувальної роботи

Мілус І.Є.

Зав. диспансерним відділенням Кіяшко Л.Г.

4. Оперативні наради у завідуючого організаційно-методичним кабінетом4.4.1

1. Підсумки складання річного звіту за 2010 рік. Основні недоліки. План розвитку організаційно-методичної роботи на 2011 рік. Впровадження сучасних інформаційних технологій в систему обліку первинної медичної документації, обробки даних та формування звітної інформації для поліпшення оперативного контролю управління галуззю.

Лютий

Зав. оргметодкабінетом

Хозло І.В.4.4.2

1. Підготовка до складання статистичного галузевого звіту за І півріччя 2011 року.

Червень

Зав. оргметодкабінетом

Хозло І.В.4.4.3

1. Основні недоліки за підсумками складання звіту діяльності МКШВД №1 м. Донецька за 9 міс. 2011 року. План оперативного реагування щодо поліпшення діяльності служб ЛПЗ.

Жовтень

Зав. оргметодкабінетом

Хозло І.В.4.4.4

1. Інструктаж-підготовка до складання річного галузевого звіту за 2011 рік.

Листопад

Зав. оргметодкабінетом

Хозло І.В.5. ФОРМУВАННЯ ТА ВИХОВАННЯ У НАСЕЛЕННЯ

ЗДОРОВОГО ОБРАЗУ ЖИТТЯ

5.1

Впровадити популярні форми і методи санітарного виховання серед молоді: круглі столи, прес-конференції, Дні здоров’я та інше

Протягом року

Інструктор з сан.-просвіт. роботи

5.2

Провести цикл лекцій на актуальні медичні теми у школах, ДДЗ, школі-інтернаті на теми:

-корости,

-грибкових захворювань,

- гноячкових захворювань,

-хвороб, що передаються статевим шляхом.


Протягом року

Лікарі

5.3

Проводити серед хворих диспансеру, у школах, технікумах, інститутах лекції, бесіди, тематичні вечори, присвяченні Всесвітньому Дню боротьби зі Снідом, з профілактики венеричних хвороб, туберкульозом, алкоголізмом, тютюнопалінням.


Протягом року

Інструктор з сан.-просвіт. роботи

Лікарі


5.4

За участю центру здоров’я здійснити видання листівок, пам’яток та інших матеріалів наочної агітації для населення з питань профілактики інфекцій, що передаються статевим шляхом, ВІЛ/СНІДу

2 квартал

Інструктор з сан.-просвіт. роботи

Лікарі


5.5

Прийняти участь в міському конкурсу санбюллетнів.

Протягом року

Інструктор з сан.-просвіт. роботи

5.6

Випустити санбюллетні на тему:

-«Профілактика грипу»

-«ВІЧ/СНІД-профілактика»

-«Новоутворення шкіри»

-«Кліщовий бореліоз»

-«Профілактика кишкових інфекцій»

-«Отруєння грибами»

-«Профілактика туберкульозу»

-«Профілактика інфекцій, що передаються статевим шляхом»

Січень


Лютий

Квітень


Травень

Червень


Серпень

Вересень


Листопад

Інструктор з сан.-просвіт. роботи

Лікарі


5.7

Підгодовувати статті в газету і виступ по місцевому телебаченню на актуальні теми.

Протягом року

Головний лікар Куценко І.В

Зав. відділеннями

Лікарі


5.8

Пропаганда здорового способу життя серед пацієнтів поліклініки і хворих, які знаходяться на стаціонарному лікуванні, у вигляді бесід.

Щодня

Лікарі

5.9

Проаналізувати стан санітарно-освітньої роботи за рік і заслухати на оперативній нараді у головного лікаря

Грудень

Інструктор з сан.-просвіт. роботи


6.УДОСКОНАЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ

6.1

Продовжити проведення капітального ремонту

Протягом року

Головний лікар Куценко І.В

Зав. відділеннями7.ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

7.1

Проаналізувати підсумки фінансово-господарської діяльності лікарні за 2010р. Результати заслухати на медичній нараді.

Січень

Головний лікар Куценко І.В

Головний бухгалтер

Дробишева С.В.


7.2

Здійснювати аналіз надходження позабюджетних коштів. Результати заслуховувати на оперативних нарадах у головного лікаря.

Поквартально

Головний бухгалтер

Дробишева С.В.

Заст. головного лікаря з економ. Питань

Карлова Л.І.7.3

Проводити моніторинг стану надходження медикаментів та обладнання по централізованих поставках МОЗ

Щомісяця

Головний бухгалтер

Дробишева С.В.,

зав. аптекою

Ластовенко Л.О.7.4

Проводити засідання Економічної ради з окремих питань фінансово-господарчої діяльності

Поквартально

Заст. головного лікаря з економ. питань

Карлова Л.І.8. ЗАХОДИ ЩОДО ОХОРОНИ ПРАЦІ І ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

8.1

Проаналізувати виконання “Положення про проведення оперативного контролю з охорони праці” в МШВД № 1 і результати заслухати на виробничій нараді.

Січень

Ягельська Г.І.

8.2

Провести аналіз виробничного травматизму медичних робітників і стан пожежної безпеки за 2010 рік. і заслухати на виробничій нараді.

Січень

Червень


Ягельська Г.І.

8.3

Провести перевірку знань зав. відділеннями з питань охорони праці

Травень

Ягельська Г.І.

8.4

З медичним персоналом провести практичне відпрацювання планів евакуації на випадок виникнення пожежі

Липень

Ягельська Г.І.

8.5


Згідно Закону України “Про пожежну безпеку” провести практичне відпрацювання дій членів ДПД

Березень

Липень


Ягельська Г.І.

8.6

Провести експертизу обладнання, що відпрацювало установлений термін експлуатації, з метою виявлення можливостей в подальшій експлуатації

Протягом року

Ягельська Г.І.

9.ЗАХОДИ ПО ОРГАНІЗАЦІЇ І ДІЙ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ ПРИ

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

9.1

Організувати навчання медичного персоналу у складі учбових груп в функціональних підрозділах об’єкта ЦО згідно програми.

І кватрал

Алексеєва Л.А.

9.2

Провести об’єктове тренування з теми: “Виконання заходів ЦО і дій персоналу і хворих при виникненні пожежі у 2 лікувальному корпусі з ліквідації його наслідків”

ІІ квартал

Алексеєва Л.А.

9.3

Відробити документацію по освоєнню заміської зони

ІІІ квартал

Алексеєва Л.А.

9.4

Розробити план евакуації співробітників і хворих при виникненні надзвичайних ситуацій в мирний та воєнний час

ІІІ-ІV квартал

Алексеєва Л.А.


Головний лікар, к. мед. н І.В. Куценко
ч. 1
скачать файл

Смотрите также: