скачать файл
ч. 1

ТЕМА УРОКУ. Створення та реалiзацiя програм iз розгалуженнями.
МЕТА УРОКУ:

Навчальна. Закріпити навички роботи учнів із середовищем програмування, його інтерфейсом. Перевірити та оцінити уміння учнів створювати програми із командами розгалуження в середовищі програмування та відлагоджувати їх.

Розвиваюча. Розвивати творчі здібності учнів, практичні навички роботи з ЕОМ та клавіатурою. Логічне мислення, пам’ять.

Виховна. Виховувати почуття відповідальності за свої вчинки.ТИП УРОКУ: урок закріплення матеріалу
ОБЛАДНАННЯ: Комп’ютери класу. Компілятор мови програмування
НАГЛЯДНІСТЬ: Зошити із практичними завданнями для 11 кл.ЛІТЕРАТУРА: “Я готуюсь до уроку інформатики”, урок-13-17. (ст. 41-58)

«Інформатика. Алгоритмізація і програмування. Мова Паскаль» Глинський Я.М., (ст 72-84)

План уроку.

 1. Вступна частина. (2 хв.)

 2. Актуалізація знань, перевірка дом. завдання. (5 хв.)

 3. Теоретична частина. (8 хв.)

 4. Практична робота на ПК. (25 хв.)

 5. Висновок уроку. (2 хв.)

 6. Домашнє завдання. (2 хв.)ХІД УРОКУ.
І. Вступна частина.

1. Оголошення теми та мети уроку, його ролі в даній темі та курсі інформатики в цілому.

2. Постановка перед дітьми цілі та розкриття методів її досягнення на уроці
ІІ. Актуалізація теми уроку. Перевірка домашнього завдання.

Перегляд у зошитах домашніх програм буде проведено під час практичної роботи


? 1. Який вигляд має команда неповного розгалуження? IF…. THEN …..

? 2.Яка дія та загальний вигляд має команда повного розгалуження? IFTHEN …..ELSE….

? 3. Яка дія і призначення команди переходу? Команду переходу використовують, щоб змінити порядок виконання команд у програмі GOTO …позначка;

? 4. Як оголошують позначки? Усі позначки треба оголосити на початку програми так : LABEL …список позначок….

? 5. Що таке складена команда і коли її застосовують? Якщо після слів THEN або ELSE потрібно записати декілька команд, тоді використовують складену команду BEGIN ……… END;

? 6. Коли можна використовувати команду вибору? Коли є багато шляхів розгалуження (альтернатив).

? 7. Який вигляд має команда вибору? CASE вираз OF…діапазон значен1ь: команда1;
ELSE команда


  END;

ІІІ. Теоретична частина.

Завдання на дошці

1) Як записати умову того , що число Х :

 1. -2 ≤ Х ≤ 10

 2. Х ≥ 5 або Х<-5

 3. X>0 і X ≠ 10

 4. X ≤2 або Х=100

 5. X не належить [3;15]

2) На малюнку задані графіки функцій у=х, у=-х, у=х2, у=х3 , у=а, у=√х. У середовищі програмування Паскаль реалізуйте знаходження значення функції, заданої графіком:
ІV. Практична робота на ПК.

  Інструктаж з Т.Б. Пояснення принципів проведення практичної роботи та оцінювання результатів.

Учні працюють над створенням програм з розгалуженнями згідно свого варіанту. (Зошити із практичними завданнями для 11 кл. № 10 ст 21-23)

ЗАВДАННЯ: завантажити середовище програмування. Створити програми вашого варіанту. Відлагодити та виконати програму.
Зберегти створені програми так: gr13 та своє ім’я

(наприклад: “gr13Lena ”).

При складанні програм учитель не допомагає !

V. Підведення підсумків уроку.

Підводяться підсумки практичної роботи та оголошуються оцінки.
VІ. . Домашнє Завдання.

Повторити матеріал з конспекту. Підготуватися до тематичної атестації.
 1. ЕОМ визначає в якому агрегат­ному станi перебуває вода. Користивач задає тем-пературу води, а ЕОМ друкує: "РIДКИЙ СТАН", "ТВЕРДИЙ СТАН" чи “ГАЗОПОДIБНИЙ СТАН".

2)
Учні повинні знати:

 • призначення та правила описування вказівок розгалуження;


Учні повинні вміти:

 • застосовувати різні форми опису алгоритмів і переходити від однієї форми опису алгоритмів до іншої;

 • визначати тип величини, описувати її навчальною алгоритмічною мовою та мовою програмування;

 • використовувати прості й складені умови при побудові алгоритмів і програм;

 • застосовувати метод послідовних уточнень при побудові алгоритмів і програм;

 • описувати алгоритми розв’язування задач різних типів мовою програмування;

 • складати й реалізовувати найпростіші розгалужені алгоритми на опрацювання величин;

 • вводити та налагоджувати програми на комп’ютері.ч. 1
скачать файл

Смотрите также: