скачать файл
ч. 1

Урок 8

Контрольна робота з теми «Електричне поле»

Мета:

Освітня:

  • закріпити вміння застосовувати набуті знання з даної теми при розв’язку якісних та обчислювальних задач;

  • формувати науковий світогляд учнів.

Розвивальна:

  • розвивати навички самостійної роботи;

  • розвивати в учнів уміння спостерігати, аналізувати, висувати гіпотези, припущення, будувати прогнози, узагальнювати, порівнювати пізнавальні об'єкти, робити висновки, здійснювати самоконтроль, самооцінку і самокорекцію навчальної діяльності.

Виховна:

  • виховувати в учнів відповідальність, працьовитість та акуратність при оформленні завдань;

  • сприяти розвитку особистості (уважність, спостережливість та творчість).

Тип уроку: контролю й оцінювання знань та вмінь.

Обладнання та засоби забезпечення навчального процесу: індивідуальні картки

  Хід уроку

1. Організаційний момент.

2. Мотивація учбової діяльності учнів тиа повідомлення теми, мети і задач уроку.

Повідомлення про характер завдань на уроці, послідовності та засобах їх виконання, оформлення результатів контрольної роботи.

3. Перевірка глибини осмислення учнями знань та ступеня їх узагальнення.
ВАРІАНТ 1

1.(1б)Чому фотоплівка, потерта сухою ватою, починає притягувати пил?

2.(1,5б ) Заряд грозової хмари 20 Кл. Скільки надлишкових електронів має хмара?

3.(1,5б )Яку масу має крильце мухи, якщо воно має масу в 5 •1023 раз більше

маси електрона?

4.(2б) Установіть відповідність між виразами та величинами, які можна обчислити за цими виразами:1234А

Відстань, на якій розташовані два заряди

Б

Кількість електронів, яке має заряджене тіло

В

Маса зарядженого тіла

Г

Заряд тіла

Д

Кулонівська сила взаємодії двох точкових зарядів

5.(3б) Два заряди по 3,3 •10 -8 Кл, взаємодіють із силою 5 •10 -2 Н. Визначте відстань між зарядами.

6.(3б)Ебонітову паличку зарядили натиранням. З’ясували,що заряд на паличці дорівнює 1 нКл. Коли паличку до торкнули до кульки електрометра, то на неї перейшло 20% заряду палички. Скільки електронів перейшло на електрометр?
ВАРІАНТ 2

1.(1б)Листяні дерева частіше вражають блискавкою, ніж хвойні. Чим це пояснити?

2.(1,5б)Підчас електризації тіло отримало 1015 протонів. Який заряд тіла?

3.(1,5б)Знаючи, що маса протона у 1840 разів більша за масу електрона, обчислити масу молекули водню.12

1,6 . 10 -19 Кл.

3

9,1. 10 -31 кг.

4

-1,6 . 10 -19 Кл.

4.(2б) Встановіть відповідність:

А

Заряд протона

Б

Заряд електрона

В

Маса електрона

Г

Заряд тіла

Д

Коефіцієнт пропорційності в законі Кулона

5.(3б) Заряд у 1,3 •10 -9 Кл у на відстані 0,005 м притягує до себе другий заряд із силою 2 • 10 -4 Н. Знайдіть величину другого заряду.

6.(3б)З однієї маленької металевої кульки на іншу перенесли певну кількість електронів. Кульки почали притягуватися із силою 16 мН. Скільки електронів було перенесено, якщо відстань між кульками становить 10 см?
ВАРІАНТ 3

1.(1б)Чому птах, який сів на провід лінії електропередачі високої напруги,

відразу злітає з нього?

2.(1,5б)На кожний квадратний метр земної поверхні щосекунди з атмосфери надходить додатній заряд 10-12 Кл. Якій кількості елементарних зарядів це відповідає?

3.(1,5б)Обчислити масу електронів, які переносить заряд блискавки -20 Кл.

4.(2б) Установіть відповідність між назвами фізичних величин та їхніми одиницями в системі СІ:АБ

Кл

В

кг

Г

м

Д

Н

1

r

2

k

3

q

4

F

5.(3б) На якій відстані один від одного треба розмістити два точкових заряди по 5 • 10 -6 Кл, щоб сила взаємодії між ними дорівнювала 0,5 Н?

6.(3б)Унаслідок електризації натиранням маса ебонітової палички збільшилась на 1,82 • 10-21 кг. Якого знаку заряду набула паличка і якій кількості електронів відповідає ця зміна маси? Втратила чи набула додаткової кількості електронів ця паличка.
ВАРІАНТ 4

1.(1б)Чому пил краще осідає на внутрішніх деталях телевізора?

2.(1,5б)Під час розряду блискавки в ній проходить 2 •1015 електронів. Якому заряду це відповідає?

3.(1,5б)У скільки разів вірус грипу масою 6 •10-19 кг масивніший за електрон?

4.(2б) Встановіть відповідність:


1

Провідники

2

Напівпровідники

3

Діелектрики

4

Йони
А

Речовини, у яких за нормальних умов немає вільних заряджених частинок

Б

Заряджені частинки з недостачею електронів або їх надлишком

В

Речовини, у яких є велика кількість вільних заряджених частинок

Г

Заряджені тіла, розміри яких малі порівняно з відстанню між ними

Д

Речовини, у яких немає вільних заряджених частинок

5.(3б) Заряджені рівними однаковими зарядами кульки, які знаходяться на відстані 2 м одна від одної, відштовхуються з силою 1 Н. Знайдіть величину кожного заряду.

6.(3б) Електроскопу надали заряд, що дорівнює 9,6 • 10-19 Кл. Якій кількості електронів відповідає цей заряд. Надлишок чи недостача електронів є на цьому електроскопі? Збільшилась чи зменшилась внаслідок цього маса електроскопа?
4. Підсумок уроку та повідомлення домашнього завдання:

повторити §1- 5, розв’язати задачі вправи 1(5,6 - письмово) сторінка 20 - 21.Скласти кросворд з теми «Електричне поле»
ч. 1
скачать файл

Смотрите также: