скачать файл
ч. 1

УРОК 7

Тема. Форми. Створення, редагування та форматування форм

Мета: ознайомити учнів із новим об'єктом баз даних — формами; показати зручність перегляду даних за допомогою форм, навчити створювати форми для введення та перегляду даних.

План

1. Поняття форм.

2. Режими створення форм.

3. Автоформи. Їх типи.

4. Підлеглі форми.

5. Практичні роботи № 7—9: створення форм різних типів, робота з даними у формах.

Нові терміни та поняття: форми, авто-форми, підлеглі форми, зв'язані форми.
Теоретичний конспект

Форми — це спеціальні вікна, які призначені для полегшення перегляду записів у БД або для введення та редагування даних.

Форми створюють на основі таблиць чи запитів.

Форма може містити вибіркову інформацію з об'єктів, тому її використовують у роботі кількох користувачів з однією БД, і для кожного користувача можуть бути доступні окремі форми з певною інформацією БД.

Створення нової форми аналогічне до створення будь-якого об'єкта БД.

1. У вікні бази даних вибрати для роботи об'єкт «Форми».

2. Активізувати команду Создать.

3. У вікні створення форми вибрати зі списку ім'я таблиці, для даних якої створюють форму, та режим створення форми.

Працювати з формою можна в режимі конструктора, форми та у режимі таблиці.

Режимом конструктора користуються для створення форми за своїм проектом. У цьому випадку користувач сам вирішує, які елементи міститиме форма, в якому місці форми будуть розташовані та який вигляд (розмір, колір) вони матимуть.

Із готовими шаблонами форм працюють > решті режимів. Користуючись шаблонам» СУБД, можна створити форми в таких режимах:

а) за допомогою автоформи;

б) використовуючи Мастер форм;

У режимі автоформи у форму переносять усі поля вказаних таблиці або запиту. За розташуванням полів розрізняють такі автоформи:

а) в колонку;

б) в рядок;

в) табличні.

В автоформі всі поля розташовані на окремому рядку, в колонку, а ліворуч від неї, І другій колонці вказано значення полів. Блаш форми на екрані містить один запис. Форм* теж містять панель навігації, звідки можна переглядати всі записи.

У рядкових автоформах значення записів виводяться рядками, над якими є назви полів Форма виводить на екран усі поля записів, розміщені у розмірі формі, тому значення кілько) або всіх полів можуть бути скороченими.Таблична автоформа має вигляд таблиці, у
якій кожному запису відповідає рядок, а полю — колонка. Імена полів такі самі, як в об'єкті «таблиці». Таблична автоформа містить лінійку прокрутки для перегляду значень полів, що не знаходяться в розмірі форми.

Використання режиму майстра є поетапним створенням форми за визначеними СУБД вказівками. Мастер теж пропонує вигляд форм, як і автоформа. Але якщо при виборі автоформи у форму автоматично переміщуватися усі поля початкового об'єкта, то в режимі майстра користувач сам вирішує, які поля будуть у формі. Мастер також дає змогу використати для форми декілька об'єктів, користувач сам вирішить, які поля з них необхідно перенести у форму.

Якщо записи таблиці, на базі якої створюють форму, були впорядковані, дані форми також будуть упорядковані автоматично. У формі зберігається і фільтрація даних таблиці для першого перегляду цих даних. У наступних сеансах роботи фільтрацію даних у формі необхідно поновити.

Підлегла форма — це форма, яка знаходиться всередині іншої форми. Первинна форма називається головною формою, а форма всередині форми називається підлеглою формою. Комбінацію «форма/підлегла форма» часто називають ієрархічною формою. Найчастіше підлеглі форми використовують для зв'язку між таблицями «один до багатьох». На прикладі БД «Україна» таку комбінацію форм використаємо для таблиць «Області» та «Санаторії», тоді головна форма міститиме головну інформацію відомості про область, а підлегла — про лікувальні можливості області.

Головна форма завжди є простою формою з одним записом у бланку форми, підлегла може мати вигляд, вибраний за бажанням користувача.

Головна форма може мати довільну кількість підлеглих форм. Також МS Access дає змогу розробляти у формі сім рівнів піддягання: основна форма має підлеглу, та в свою чергу утримує підлеглу тощо. Прикладом може бути схема форм для нашої БД «Україна» (схема 3).

У готовій складній формі підлегла форма

3. Відсортуйте записи за зростанням для поля «Лікувальний профіль».

4. Закрийте підлеглу форму.

5. Відкрийте форму Лікування.

6. Передивіться записи основної форми та підлеглої за допомогою лінійок перегляду записів.7. Закрийте форму.
ч. 1
скачать файл

Смотрите также: