скачать файл
ч. 12012 рік є особливим для початкової школи. Адже саме з 1 вересня у початковій школі розпочинається поступове впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти та нових навчальних програм для початкової школи.

Коментуючи затвердження стандарту, заступник міністра освіти Борис Жебровський зокрема зазначив: "Вперше за всю історію незалежності України вітчизняні школи, а саме, початкова освіта, отримали можливість відповідати кращим європейським традиціям, бути конкурентоспроможними у повному сенсі цього слова та піднятися на якісно новий рівень підготовки школярів». «Ще в середині 60-х років Саул Робінсон запропонував ідею розвитку освіти шляхом перегляду "куррікулума", тобто програм, стандартів. Саме ця ідея вважається в сучасному світі основою і стрижнем розвитку освіти. Все інше є похідним", - наголосив заступник міністра освіти.

У процесі розроблення нової редакції Державного стандарту було ретельно вивчено зарубіжний досвід та враховано кращі традиції вітчизняної освіти. Цей документ не є абсолютно новим, його галузі лише оновлені, в змісті кожної передбачено діяльнісну лінію, що реалізується через ідеї розвиваючого навчання.

Результати навчальних досягнень учнів початкових класів зумовили необхідність поновити зміст Державного стандарту початкової загальної освіти та удосконалити Базовий навчальний план початкової загальної освіти.

Так, позитивними змінами нової редакції зазначеного документа є:

- забезпечення наступності змісту дошкільної та початкової загальної освіти;

- особистісно-орієнтований підхід в навчально-виховному процесі початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів;

- формування ключових компетентностей учнів початкових класів, зокрема, загальнокультурної, громадянської, здоров’язбережувальної та інформаційно-комунікаційної;

- розроблення єдиного змісту стандарту для усіх мов навчання;

- використання здоров’язбережувальних технологій;

- екологічна спрямованість освіти;

- передбачено впровадження інформаційно-комунікаційних технологій

в освітньому процесі початкових класів;

- вивчення іноземної мови з 1 класу в усіх загальноосвітніх навчальних

закладах;

- посилення природничої складової стандарту (зокрема введено нову освітню галузь "Природознавство" та Базовим навчальним планом передбачено на вивчення предмета по 2 тижневі години у 1-4 класах);

- в освітній галузі «Технології» виокремлено змістову лінію «Ознайомлення з інформаційно-комунікаційними технологіями», тому Базовим навчальним планом передбачено по 2 тижневі години у 2-4 класах на означену освітню галузь.

На варіативну складову відведено по 2 години у 1, 2, 3 та 4 класах.

Нова редакція Державного стандарту початкової загальної освіти зорієнтована на соціалізацію особистості молодшого школяра.

Зміст стандарту за максимально розвантажений, логічно вибудуваний, доступний для авторів навчальних програм (педагогічних працівників, учителів початкових класів, методистів, наукових працівників).

Цей Державний стандарт початкової загальної освіти розроблений відповідно до мети початкової школи з урахуванням пізнавальних можливостей і потреб учнів початкових класів, визначає зміст початкової загальної освіти, який ґрунтується на загальнолюдських цінностях та принципах науковості, полікультурності, світського характеру освіти,
системності, інтегративності, єдності навчання і виховання на
засадах гуманізму, демократії, громадянської свідомості, взаємоповаги між націями і народами в інтересах людини, родини, суспільства, держави.
Впровадженню нового Державного стандарту в районі передувала велика підготовча робота:


  • на засіданнях, семінарах-практикумах методичних об’єднань вчителів початкових класів ретельно вивчався зміст стандарту, нових навчальних програм;

  • у навчальних закладах проведені педагогічні ради за темою: «Готовність початкової школи до впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти».

У рамках Всеукраїнської акції «Дай руку, першокласнику!», дякуючи спільним зусиллям працівників шкіл, батьків, спонсорів  • проведені ремонтні роботи у всіх класних кімнатах, рекреаціях, службових приміщеннях;

  • придбані або реставровані меблі (Лозоватська НСЗШ, Іларіонівська НСЗШ, Дерезуватська СЗШ, Тельманівська НСЗШ, Славгородська СЗШ);

  • за батьківські кошти закуплені посібники, наочність, обладнання (Роздорська СЗШ, НВК сел.. Сад, Великомихайлівський НВК, СЗШ Дослідного поля, Первомайський НВК), телевізори (Кислянська СЗШ, Миролюбівська СЗШ), DVD- програвачі (Вишневецька СЗШ, Миролюбівська СЗШ, Іларіонівська НСЗШ), іграшки (Майська СЗШ, Писарівська СЗШ, Вишневецька СЗШ, Раївська СЗШ-інтернат);

  • обладнані куточки відпочинку у класних кімнатах всіх ЗНЗ, окремі ігрові кімнати у Роздорській СЗШ, Тургенівській НСЗШ, Славгородській СЗШ, Миролюбівській СЗШ, НВК сел.. Сад, Іларіонівській СЗШ, Іларіонівській НСЗШ, Дерезуватській СЗШ, Кислянській СЗШ, Раївській СЗШ-інтернаті та Шахтарській СЗШ;

  • замінені вікна у кабінетах 1-их класів Іларіонівської НСЗШ, Кислянської СЗШ.

Вчителі перших класів брали участь у проведенні занять з дошкільниками, провели збори, анкетування батьків майбутніх першокласників, склали пам’ятки для батьків, порт фоліо майбутніх першокласників. Було організовано роботу консультпунктів, на сайтах шкіл розміщені інформаційні матеріали.
1 вересня 2012 року всі загальноосвітні навчальні заклади району гостинно відчинять двері для першокласників. За попередніми даними їх прийде 366. Шестирічок зустрінуть кваліфіковані вчителі початкових класів, які обізнані з психолого-педагогічними та віковими особливостями учнів, володіють і використовують у практичній роботі сучасні педагогічні та інформаційно-комунікативні технології. Так, уміють працювати з комп’ютером:

  • на початковому рівні – 10%

  • задовільні користувачі – 78%

  • впевнені користувачі – 12% вчителів 1-х класів.

Іноземну мову у 1-х класах будуть викладати 9 вчителів початкових класів, що мають відповідну спеціалізацію, та 19 вчителів іноземної мови.
Важливо, щоб батьки, особливо на першому році навчання дитини, підтримували постійний зв'язок зі школою, аби знати, як проявляє себе дитина, які в неї проблеми. Для кращої адаптації першачків у кожній класній кімнаті організована парта для батьків першокласників.
Відділом освіти спільно з органами виконавчої влади району, адміністрацією шкіл вжито заходи щодо забезпечення належних умов для функціонування шкільних їдалень, санітарно-гігієнічних приміщень, організації підвозу учнів.

Вже 10 серпня учні 1-х класів були стовідсотково забезпечені підручниками за новими програмами, а вчителі мали змогу вивчити їх структурні особливості та зміст, скласти календарні плани з усіх предметів.


В середині серпня пройшов Всеукраїнський рейд-огляд готовності початкової школи до роботи за новими програмами. Йому передував районний рейд-огляд, за результатами якого високі оцінки отримали колективи початківців Майської СЗШ, Роздорської СЗШ, Тельманівської НСЗШ, НВК сел.. Сад, Іларіонівської СЗШ, Іларіонівської НСЗШ, Кислянської СЗШ, Раївської СЗШ-інтернату, Шахтарської СЗШ, СЗШ Дослідного поля, Первомайського НВК, Варварівської СЗШ.

Методист з початкового навчання О.М. Турченюк
ч. 1
скачать файл

Смотрите также: