скачать файл
ч. 1

Служба реабілітації зору ДОМПМПЦc:\documents and settings\пользователь\local settings\temporary internet files\content.mso\24dc4c9e.jpg

d:\фото\fotodopmpc4-09-12\img_7325.jpg

Неверовська Ірина Олександрівна – вчитель-дефектолог, тифлопедагог, арттерапевт, старший вчитель

Шевчук Алла Анатоліївна – дитячий лікар-офтальмолог 1 категоріїСлужба реабілітації зору ДОМПМПЦ обслуговує дитяче населення віком від 0 до 18 років з особливостями психофізичного розвитку, зокрема дітей з функціональними порушеннями зору, незрячих і слабозорих міста Дніпропетровська, а також дітей з 12 міст і 22 районів Дніпропетровської області.

В умовах служби реабілітації зору ДОМПМПЦ за 2011-2012 навчальному році пройшли зорову реабілітацію 65 дітей (проти 56 у 2010-2011) зі складними порушеннями розвитку, у тому числі з порушеннями зору та діти, які мають лише порушення зорових функцій. Кількість дітей реабілітаційного комплексу ДОМПМПЦ, які пройшли офтальмологічне обстеження в умовах служби реабілітації зору складає 57 (проти 48 у 2010-2011). Комплексну програму з корекції та реабілітації зору в 2011-2012 пройшли 34 дитини (проти 29 в 2010-2011).

Службою реабілітації зору ДОМПМПЦ за 2011 – 2012 навчальний рік

виявлено 27 дітей з порушеннями зорових функцій, з них 18 дітей без батьківського піклування, 4 дітей-сиріт, 5 дітей, які знаходяться під опікою,

дітей з інвалідністю – 12.

Оздоровлено: в умовах стаціонару – 5 дітей;

Рекомендовано амбулаторне спостереження лікаря офтальмолога за місцем проживання – 17дітям;

Направлено в ДОКОЛ на додаткове поглиблене обстеження - 4 дитини, з метою вирішення соціальних питань – 1дитина.

Одним з основних розділів роботи Служби реабілітації зору ДОМПМПЦ являється реабілітація дітей, що мають інвалідність по зору. У цій роботі спеціалісти служби керуються наказом МОЗ від 08.11.01. № 454-471-516 і листом ОЗ № 365-05-10 від 15.02.05. «Про затвердження порядку видачі медичного висновку на дитину інваліда віком до 18 років», наказом Президента Україні №113 від 2.03.09. «Про першочергові заходи щодо поліпшення становища осіб із вадами зору», наказом МОЗ України №87 від 12.02.09. «Про заходи щодо вирішення проблем інвалідів по зору в Україні».

Служба зорової реабілітації ДОМПМПЦ має сучасне обладнання для обстеження зорових функцій та проведення корекційних заходів. З метою покрашення стану зорових функцій дітей з інвалідністю по зору з листопада 2010г. служба оснащена апаратурним комплексом «АМБЛІОКОР-01». Цей апарат дозволяє покращувати функції зору при короткозорості, далекозорості та інших патологічних станах методом відео-комп’ютерного аутотренінгу (ВКА). Застосування методу ВКА призводить до більш активного включення природних рефлекторних механізмів мозку в процес відновлення зображення, що підсилює здатність мозку відновлювати зоровий образ на сітківці.

В результаті проведених реабілітаційних заходів, у тому числі з використанням апарату «АМБЛІОКОР-01» 80% дітей з порушеннями зору покращили зорові функції.

За рекомендаціями Центру після психолого- медико-педагогічного вивчення для дітей з порушеннями зору визначається програма навчання та рекомендується відвідування спеціалізованих дитячих закладів міста і області (школи для слабозорих і незрячих дітей, дошкільні дитячі садки (групи) для дітей з порушеннями зору, реабілітаційні центри).

Дітям зі складними порушеннями психофізичного розвитку пропонується відвідування реабілітаційного комплексу ДОМПМПЦ з можливістю отримання індивідуальної та групової допомоги у службі раннього втручання (для дітей віком від 0 до 5 років), навчально-реабілітаційному класі (для дітей шкільного віку),арт-студії, лікувально-фізкультурному комплексі та ін.
Таблиця №1

Кількість дітей віком від 0-18 років з порушеннями психофізичного розвитку (ППР) та дітей з порушеннями зору, обстежених фахівцями обласної психолого-медико-психологічної консультації (ОМПМПК) по Дніпропетровській області за 2009-2012 навчальні роки .Діти з особливостями ПФР

2009-2010

2010-2011

2011-2012

Загальна кількість дітей віком від 0 до 18 років.

526968

509300513556

Кількість дітей з порушеннями зору, всього:

20242


1868816827

Кількість дітей з порушеннями зору, обстежених ОПМПК.

473


490
482

Висновки:

У 2011-12 навчальному році, в порівнянні з минулими роками, зменшилась загальна кількість дітей з порушеннями психофізичного розвитку і кількість дітей з порушеннями зору, які спостерігаються за місцем проживання. Це пов’язано зі зменшенням загальної кількості дитячого населення віком від 0 до 18років. Зменшення кількості дітей з порушеннями зору пов’язано з більш раннім і якісним виявленням їх за місцем проживання та своєчасним направленням на психолого-медико-педагогічну консультацію до районної та обласної ПМПК.


Таблиця №2

Кількість дітей з порушеннями зору, оглянутих на ОПМПКза 2009 – 2012 навчальні роки.

Категорії дітей з


2011-2012

2009-2010

2010-2011

дошкільники

Шко

лярі

Всього

Виявлено вперше

дошкільники

школярі

Всього

Виявлено вперше

дошкільники

школярі

Всього

Виявлено вперше

всього з порушеннями зору:


402 


80 


482 


353 


399 


74 


473


340


414


74


490


354

у тому числі з глибокими порушеннями зору:
у тому числі з функціона

льними порушен

нями зору:402 72 474 351 

 
399

 
71

 
470339 

 
412

 
74

 
486351 


Висновки:

В 2011-12 навчальному році знизилась кількість дітей з порушеннями зору, оглянутих на ОПМПК, і кількість дітей, оглянутих вперше, за рахунок дітей дошкільного віку. Що свідчить про своєчасне проведення корекційно-реабілітаційної роботи з дітьми, які мають порушення зору.

Служба зорової реабілітації Дніпропетровського обласного методичного психолого-медико-педагогічного центру здійснює комплексну програму з корекції та реабілітації зору, яка включає:
1. Офтальмологічне обстеження з метою визначення об’єктивної рефракції ока; візіометрії; огляду очного дна; підбору оптичної корекції.

2. Психолого-педагогічне вивчення особливостей дитини з порушеннями зору з метою аналізу цілісності або фрагментарності, точності, обмеженості зорового сприйняття; простежуючої функції ока; зорово-моторної координації; сформованості системи сенсорних еталонів;

зорового сприйняття просторових уявлень, напрямків, орієнтування в часі.3. Плеопто-ортоптичну корекцію з використанням комплексу «Амбліокор-01»; комп’ютерних корекційних програм; апарату «Панорама»;

апарату «АСО»; амбліоспеклу лазерного; амбліотренеру; апарату «Призма» та інших.4. Психолого-педагогічну корекцію з метою розвитку зорового сприйняття; розвитку сенсорних еталонів; розвитку збережених сенсорних функцій; формування орієнтації в просторі, часі; розвитку уяви; розвитку дрібної та загальної моторики; соціально-побутової орієнтації; адаптації в соціумі.

Медицинская реабилитация детей с нарушениями зрения
Для реабилитации детей со слабовидением, слепотой с остаточным зрением, а также для эффективного лечения и наблюдения в динамике детей с нарушениями рефракции, различными видами косоглазия, амблиопии в службе реабилитации зрения функционирует плеопто-ортоптический кабинет, который укомплектован всем необходимым оборудованием. Современные методики стимуляции зрения позволяют поддержать и улучшить не только остроту зрения, но и качество зрения: четкость, яркость, контрастность. Курс аппаратного лечения составляется индивидуально для каждого ребенка, с учетом возраста, особенностей развития, офтальмологического диагноза и рассчитан на 10-15 дней. Коррекционное занятие проходит в непринужденной обстановке, носит игровую форму, поэтому проводится даже для детей раннего дошкольного возраста.

В зависимости от рекомендаций в курс аппаратного лечения могут войти:Комплекс коррекционных компьютерных программ («Контур», «Дискотека», «Карусель», «Кодинг», «Чибис», «Страбизмус», «eYe» и другие) применяется для консервативного лечения косоглазия, амблиопии, нарушений рефракции, спазма аккомодации, развития цветовосприятия, способности ориентирования в малом пространстве. Коррекционные компьютерные программы используются для восстановления межнейронных связей, как на уровне сетчатки, так и в центральных отделах зрительного анализатора, а так же помогают повысить остроту зрения, восстановить и развить у ребенка бинокулярное, глубинное, стереоскопическое зрение.c:\documents and settings\админ\рабочий стол\фото тифло 2011\pc136759.jpg

Прибор «Бивизиотренер-02» активно используется для повышения остроты зрения при амблиопии с центральной фиксацией, развития и закрепления одновременного и бинокулярного зрения.d:\фото тифло\изображение 376.jpg

Аппарат для стимуляции зрения «БРИЗ АЗМЕТ-330» оказывает действие на зрительный анализатор в четырех направлениях: инфракрасный нагрев, воздушное надавливание,магнитное поле и звуки природы. Влияет на важные акупунктурные точки вокруг глаз, стимулирует циркуляцию крови в капиллярах, активизирует обменные процессы, обеспечивает поступление кислорода к тканям глаза и мозга. Применяется при миопии, спазме аккомодации, гиперметропии, астигматизме, амблиопии. d:\фотки\p1180050.jpg
c:\documents and settings\админ\рабочий стол\новая папка\новая папка\p1150023.jpg


Стимулятор зрения «БРИЗ АЗМЕТ ВЕМ-1» оказывает влияние на биологически активные точки параорбитальной области и совмещает несколько форм воздействия: магнитотерапию, вибромассаж. Активно применяется в лечении и профилактике близорукости, спазме аккомодации и при других нарушениях рефракции у детей.
Электронный увеличитель ПРИЗМА применяется в коррекционных упражнениях для развития зрительно-моторной координации «рука – глаз», развития зрительного внимания, зрительного поиска, произвольной сферы. Этот аппарат легко и с интересом осваивают даже самые маленькие пациенты.

Прибор «ПАНОРАМА» используется для лечения различных видов амблиопии методом панорамных фигурных слепящих полей. Способ относится к неприцельным методам лечения, поэтому применяется при амблиопии со всеми видами фиксации, в том числе периферической. Лечение данным прибором показано детям с функциональным недоразвитием сетчатки, начиная с раннего возраста.c:\documents and settings\админ\рабочий стол\новая папка\новая папка\pa110016.jpg
Принцип работы прибора «Амблиоспекл лазерный» основан на интерференции когерентных лучей света и предназначен для лазер-стимуляции сетчатки через спекл-систему с целью лечения амблиопии, нистагма, спазма аккомодации, нарушений рефракции.f:\новая папка\новая папка\p8070521.jpg

f:\новая папка\новая папка\pa110012.jpg

Тренировочные упражнения на приборе Амблиотренер АТР-1 основаны на сочетании зрительных раздражений с осязательными, кинестетическими и звуковыми. Цель этих упражнений – повысить зрительную функцию амблиопичного глаза и, что особенно важно при лечении косоглазия, повысить зрительную функцию макулярной области глазного дна.


Аппарат спектральный офтальмологический АСО предназначен для биоритмического воздействия светом различной длины волны на орган зрения с целью лечения и профилактики заболеваний глаз, внутренних органов и нервной системы. Лечение данным прибором показано при различных видах амблиопии, нарушениях бинокулярных зрительных функций, миопии, косоглазии, патологии роговицы, сетчатки.c:\documents and settings\админ\рабочий стол\новая папка\новая папка\p1230073.jpg

Для реабилитации и восстановления зрения у детей с глубокими и функциональными нарушениями зрения применяется уникальный АППАРАТУРНЫЙ КОМПЛЕКС АМБЛИОКОРТМ-01”.c:\documents and settings\админ\рабочий стол\фото тифло 2011\pc136753.jpg

Комплекс разработан специалистами Института мозга человека Академии Медицинских Наук России и является единственным аппаратом, который позволяет поддерживать зрительные функции на максимально возможном уровне при органических формах глазной патологи у детей (глаукома, дистрофия сетчатки, частичная атрофия зрительного нерва), а так же при функциональных нарушениях зрения (близорукости, дальнозоркости, астигматизме, амблиопии, спазме аккомодации, косоглазии).


В основе его действия лежит метод видео-компьютерного аутотренинга. При проведении курса лечения, в результате саморегуляции зрительного восприятия, у пациента оптимизируется работа нейронов зрительной коры головного мезга и вырабатывается рефлекс на «правильное» зрение.

Метод ВКА обеспечивает возможность получения стабильного зрения за относительно короткий срок. При этом не требуется волевых усилий, т.к. условно-рефлекторные сигналы реализуются на подсознательном уровне.


ВО ВРЕМЯ ЛЕЧЕНИЯ ребенок находится перед экраном, на котором демонстрируется видеофильм. У ребенка регистрируют электроэнцефалограмму (ЭЭГ) над проекцией зрительной коры мозга. Компьютер постоянно производит вычисление величины суммарной активности нейронов зрительной коры по параметрам ЭЭГ и идентифицирует фазы усиления и ослабления этой активности. В зависимости от фазы колебаний активности нейронов зрительной коры компьютер управляет включением и гашением экрана телевизора. Таким образом, возможность просмотра видеофильма или отсутствие такой возможности зависит от качества работы зрительной коры мозга пациента. Впервые при лечении методом видео-компьютерного аутотренинга на аппарате АМБЛИОКОР используется нормализация процессов приема и переработки зрительной информации на уровне проекции зоны зрительной коры мозга и закрепление состояний биоэлектрической активности, определяющих наилучшее зрение.

Аппаратурный комплекс Амблиокор-01 является единственным нехирургическим методом реабилитации и восстановления остаточных зрительных функций у детей с врожденными и наследственными заболеваниями сетчатки и зрительного нерва за счет снятия вторичных рефракционно-аккомодационных и амблиопических кортикальных нарушений, наслаивающихся на органические изменения.


Психолого-педагогічна корекція.
Навчання, корекція та реабілітація дітей з порушеннями зору передбачають реалізацію Закону України « Про загальну середню освіту і Державного стандарту базової і повної середньої освіти з урахуванням особливих потреб дітей незрячих і зі зниженим зором, пов’язаних з відсутністю або різким зниженням у них зорових функцій.

Досвід навчання дітей з порушеннями зору переконливо довів, що за умов спеціально організованого процесу значно активізується пізнавальна діяльність і творчі здібності учнів з порушеннями зору. Враховуючи наявність у дитини порушень сенсорної сфери та пов’язаних з ними певних особливостей навчально-пізнавальної діяльності навчання відбувається з дотриманням певних вимог. Насамперед вони стосуються розвязання компенсаторно-реабілітаційних і корекційно-розвивальних завдань, спрямованих на досягнення максимальної нормалізації психічних процесів, подолання типологічних та індивідуальних особливостей дітей незрячих та зі зниженим зором.Корекція психічного розвитку передбачає систему педагогічних заходів, спрямованих на виправлення або послаблення недоліків сприймання, уявлень, запам’ятовування, пам’яті, мислення і мовлення.

Корекція фізичного розвитку включає систему педагогічних засобів, спрямованих на зміцнення рухової сфери (насамперед загальної і дрібної моторики), розвиток правильної постави та просторового орієнтування.

Корекція функцій зору передбачає охорону зору під час навчального процесу, його дорозвиток, удосконалення гостроти, поля зору у дітей зі зниженим та залишковим зором, окорухових та прослідковуючих функцій, бінокулярності зору, кольоророзрізнення тощо.

Корекційно-компенсаторна спрямованість навчання визначається метою і завданнями, які в свою чергу зумовлюються змістом навчального матеріалу, віком дитини, її індивідуальними особливостями, часом втрати зору або початком його зниження.

У загальному вигляді корекційно-реабілітаційна робота полягає в наступному:

- розширенні та збагаченні необхідного фонду уявлень;

- створення конкретно-образної основи для розвитку мисленнєвої діяльності, фундаменту для отримання знань, що сприятиме подоланню їх формалізму, відриву від конкретно-предметного змісту;

- удосконалення способів пізнавальної діяльності: полісенсорної (залучення всіх збережених аналізаторів) та розумової (удосконалення прийомів та операцій аналізу, порівняння, узагальнення, класифікації; встановленню подібності за аналогією, причинно-наслідкових зв’язків, умовисновкам, асоціативному та образному мисленню, абстрагуванню, узагальненню тощо);

- розвиток емоційно-вольової сфери дітей з відсутнім або різко зниженим зором, впевненості в своїх силах, для чого використовуються повільний темп роботи, охоронний режим, варіативність завдань, опора на заохочення, позитивні емоції та ін.

Використовуючи наочні посібники слід враховувати особливості зорового сприйняття дітей з порушеннями зору:

- фрагментарність уявлень, уривчастість описового мовлення;

- уповільненість сприймання: зі зменшенням гостроти зору збільшується час сприймання. Однак гострота зору 0,2 є критичною, після чого швидкість сприймання не на багато зростає. Швидкість сприймання змінюється під впливом багатьох факторів (розміру і складності об’єктів, рівня освітлення, ступеня втомлюваності та ін.) і залежить від характеру основного захворювання очей: в учнів з атрофією зорового нерва, дегенерацією жовтої плями, вторинною катарактою, ністагмом, астигматизмом особливо спостерігається зниження швидкості сприймання;

- порушення кольоросприймання у вигляді підвищення порогів на червоний і зелений кольори, при нормальних порогах – на синій; можуть траплятися випадки нерозрізнення кольору при захворюваннях сітківки та атрофії зорового нерва, дещо краще кольоросприймання при амбліопії, альбінізмі та вроджених катарактах;

- зниження тонкості зорових диференціювань у процесі впізнавання об’єкта. Значні труднощі під час впізнавання зображень відчувають діти з частковою атрофією зорового нерва, у них спостерігаються не лише уповільненість сприймання, а й значна кількість помилок, уподібнень одного зображення до іншого, подібного до нього.

Рекомендації до організації навчально-корекційно-реабілітаційної роботи:

- дотримання необхідної відстані під час демонстрації дидактичного та стимульного (відстань 25-33 см – оптимальна для сприйняття бінокулярним зором);

- забезпечення відповідного освітлення залежно від характеру захворювання очей;

- дотримання тривалості демонстрування матеріалу;

- дотримання певного формату навчального матеріалу (розміру 9х12 см дає можливість майже всім слабозорим дітям, навіть з вузьким полем зору, бачити все зображення, охоплювати його поглядом);

- демонстрацію кольорових зображень слід проводити з урахуванням особливостей кольорового зору, з максимальною яскравістю у спектрі кожної форми (слабозорі, в яких сліпота на червоний колір, не можуть відрізнити синьо-зелений колір від червоного; у кого має місце сліпота на зелений колір, не зможуть відрізнити червоно-пурпурний від сірого);- забезпечення кожного учня роздатковим матеріалом.
ч. 1
скачать файл

Смотрите также: