скачать файл
ч. 1


Вступ в германську філологію

Year I


Term II

Семінарські заняття

Семінар №1

Германські мови. Історія стародавніх германців.

Фонетичні особливості германських мов.

I. Порівняльно-історичний метод. 1. Індоєвропейська сім'я мов.

 2. Германська група мов.

 3. Германські племена.

 4. Наголос у слові.

 5. Особливості германського консонантизму:
 1. Система індоєвропейських та германських приголосних.

 2. І перебій приголосних (закон Гріма). Закон "satenum-centrum".

 3. Закон Вернера. Явище ротацизму.

 4. Винятки з закону Гріма та інші особливості приголосних.

 5. II перебій приголосних.

 6. III перебій приголосних.

VII. Особливості германського вокалізму:

 1. Система індоєвропейських та германських голосних.

 2. Германський "пересув" голосних.

 3. Аблаут.

 4. "Загально германське переломлення" голосних.

 5. Умлаут.

Практичні завдання:

1. Визначте за допомогою словника наголошені склади в запропонованих групах слів.


Підкресліть слова, що ілюструють германський спосіб розміщення наголосу.

Read, reading, readable;

Satisfaction, satisfy, unsatisfactory; Circumstance, circumstantial, circumstantiality; Bear, bearer, unbearable.

2. Проаналізуйте запропоновані групи слів та згрупуйте їх в слова германського та


негерманського походження (відвічні та запозичені слова):

Foot, pedal, pedestrian; tame, domestic;

Twofold, double, doublet, twin hearty, cordial;

Canine, hound; agriculture, acre;

Three, trinity; decade, decimal, ten.
Agnostic, know;
Самостійна робота

1. Історія германської філології.

2. Історія стародавніх германців. Звичаї та побут германців.
3. Міфологія і релігія.

4. Писемність давніх германців.


Обов’язкова література

 1. Арсеньева М.Г. Введение в германскую филологию. - М.. 2000. - С. 38-41, 50-67.

 2. Хлебникова И.Б. Введение в германскую филологию и историю английского языка. – Калинин, 1975. – С.28 – 50.

 3. Левицький В.В. Основи германістики. – Вінниця: Нова книга, 2008. – С.45 – 134.


Додаткова література

 1. Аракин В.Д История английского языка. -М., 1985. - С. 15-19.

 2. Ильиш Б.А. История английского язика. - М., 1968. - С. 20-39.

 3. Rastorgueva T.A. A History of English. - М., 1983. - P. 20-39.


Семінар №2

Морфологічні та лексичні особливості германських мов.

 1. Морфологічна будова слова.

 2. Особливості утворення основних форм дієслова:

  1. Граматичні категорії дієслова;

  2. Сильні дієслова;

  3. Слабкі дієслова;

  4. Претерито-презентні та нестандартні дієслова.

 3. Особливості відмінювання іменника:

  1. Граматичні категорії іменника;

  2. Сильний тип відмінювання;

  3. Слабкий тип відмінювання;

  4. Ізольовані типи відмінювання.

 4. Займенники в германських мовах (особливості відмінювання, види займенників).

 5. Особливості відмінювання прикметників. Ступені порівняння.

 6. числівник в германських мовах (особливості відмінювання, види числівників).

 7. Особливості словникового складу германських мов.

 8. Формоутворення в германських мовах.

 9. Словотворення в германських мовах.


Практичне завдання

Визначте, які серед запропонованих дієслів є сильними, які слабкими, та до якого класу відносяться:hausjan

steigan


tekan

graban


niman

qipan


rinnan

haitan


salbon

gripan


haban

slahan


fullan

biugan


letan

-

-

--

-

--

-

--

-

--

-

-hausida

staig


taitok

grof


nam

qap


rann

haihait


salboda

graip


habaida

sloh


fullnoda

baug


lailot

-

-

--

-

--

-

--

-

--

-

-hausidedum

stigum


taitokum

grobum


nemum

qepum


runnum

haihatum


salbodedum

gripum


habaidedum

slohum


fullnodedum

bugum


lailotum

-

-

--

-

--

-

--

-

--

-

-hausips;

stigans;


tekans;

grabans;


numans;

qipans;


runnans;

haitans;


salbops;

gripans;


hebaips; slahans;

______;


bugans;

letansОбов’язкова література

 1. Арсеньева М.Г. Введение в германскую филологию. – М., 2000. – С. 41-50, 67-80.

 2. Хлебникова И.Б. Введение в германскую филологию и историю английского языка. – Калинин, 1975. – С. 50-81.

 3. Левицький В.В. Основи германістики. – Вінниця: Нова книга, 2008.

Додаткова література

 1. Rastorgueva T.A. A History of English. – M., 1983. – P. 42-48.

 2. Ильиш Б.А. История английского язика. – М., 1968. – С. 36-44.

 3. Костюченко Ю.П. Історія англійської мови. – К., 1963. – С. 39-52.

ч. 1
скачать файл

Смотрите также: