скачать файл
ч. 1


189. Згідно з кейнсіанською теорією обсяг споживчих видатків, заоща-
джень і сукупного попиту насамперед визначається:

а) рівнем розвитку країни; б) рівнем нагромадженого багатства; ((в) рівнем поточного використовуваного доходу; г) рівнем чистих інвестицій.


190. Середня схильність до споживання - це:

а) відношення споживання до заощадження;

б) частка приросту використовуваного доходу, яка спрямовується на до-
даткове споживання;

в) відношення зміни величини споживання до зміни використовуваного


^Доходу;

(г/частка використовуваного доходу, яка спрямовується на купівлю спо­живчих товарів за кожного його рівня.


191. Гранична схильність до споживання - це:

а) частка приросту використовуваного доходу, яка спрямовується на до-


даткове споживання;

б) величина додаткового споживання, зумовленого додатковою одини-


цею використовуваного доходу;

в) відношення зміни величини споживання до зміни використовуваного


доходу; (г) "сі відповіді правильні.
192. Гранична схильність до споживання показує:

а) на скільки зміниться обсяг споживання при зміні використовуваного


доходу на одиницю;

б) на скільки зміниться обсяг заощаджень при зміні використовуваного


доходу на одиницю;

в) на скільки зміниться використовуваний доход при зміні обсягу спо-


живання на одиницю;

г) на скільки зміниться використовуваний доход при зміні обсягу заоща-


джень на одиницю.
193. Гранична схильність до заощадження показує:

а) на скільки зміниться обсяг споживання при зміні використовуваного


доходу на одиницю;

б) на скільки зміниться обсяг заощаджень при зміні використовуваного


доходу на одиницю;

в) на скільки зміниться використовуваний доход при зміні обсягу спо-


живання на одиницю;

г) на скільки зміниться використовуваний доход при зміні обсягу заоща-


джень на одиницю.

194. Теорія перманентного доходу М.Фрідмена виходить з того, що щорі-
чне споживання домогосподарств залежить від:

а) середнього рівня доходу, очікуваного за довгі роки; о) доходів певних періодів;

в) поточного використовуваного доходу;

г) тимчасового несподіваного доходу.


195. До інвестицій не відноситься:

а) покупка фірмами нового обладнання;

б) покупка акцій на фондовій біржі;
(j?) покупка родиною нового будинку;

г) збільшення запасів фірми.196. У Системі національних рахунків не зараховують до інвестицій:

а) інвестиції у житлове будівництво;

б) інвестиції у людський капітал;

в) інвестиції у створення запасів сировини, комплектуючих виробів, го-


тової продукції;

г) інвестиції у фізичний капітал.


197. Чинниками інвестиційного попиту є:

а) реальна процентна ставка;

б) оптимістичні або песимістичні очікування підприємців;

в) рівні технологічних змін і завантаженості потужностей;


/М)всі відповіді правильні.

198. У Системі національних рахунків до інвестицій не відносять:

а) придбання фірмами нового обладнання;

б) купівлю акцій на фондовій біржі;

в) придбання родиною нового будинку;

г) збільшення запасів фірм.

199. Автономні інвестиції - це інвестиції, які:

' (^)не залежать від динаміки національного доходу;

б) залежать від динаміки національного доходу і є його функцією;

в) обумовлюють динаміку національного доходу;

г) використовуються для збільшення наявного капіталу.

200. Відрахування на відновлення зношеного капіталу - це:

а) чисті інвестиції; ^^амортизація;в) валові інвестиції; Ч) чисті інвестиції державного сектора.
41

40

ч. 1
скачать файл

Смотрите также: