скачать файл
ч. 1


http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів

Тема 4: Моделі і методи повенінки особи, яка приймає рішення в умовах ризику
Тести

?

Згідно теорії очікуваної корисності вибір ОПР ( особи, які приймають рішення) згідно до аксіом його раціональної поведінки повині задовільняти наступним вимогам:- порядок і транзитивність, стійкість, планування, послідовність;

- порядок і транзитивність, стійкість, домінування, замінність;

+порядок і транзитивність, стійкість, домінування, замінність, послідовність;

- всі відповіді правильні.


?

Для прийняття оптимальних рішень в умовах невизначеності і спричиненого нею ризуку з урахуванням ставлення людей до ризику використовують елементи:

+ теорії корисності;

- метода оцінювання ризику;

- теорія сукупних витрат;

- правильна відповідь b і c.


?

Який рисунок зображає функцію корисності для людини, яка нейтральна до ризику:


a) + b) - c) -

?

Людина, яка при очікуваному результаті надасть перевагу пов’язаній з ризиком альтернативі над безризиковою, називаються:+ схильна до ризику;

- несхильна до ризику;

- нейтральна до ризику;

- всі відповіді правильні.


?

За ставленням до ризику в економіці виділяють три типи людей:

- нейтральні до ризику, зумовлені ризиком, супротивники ризику;

- прихильники ризику, супротивники ризику, зумовлені ризиком;

+ нейтральні до ризику, прихильники ризику, супротивники ризику;

- правильна відповідь а і c.

?

Який рисунок зображає функцію корисності для людини, якасхильна до ризику:

a) - b) + c) -?

Людина, яка при очікуваному результаті байдужа до вибору між гарантованою і ризиковою альтернативами, називають;

- схильна до ризику;

- несхильна до ризику;

+нейтральна до ризику;

- правильна відповідь b і c.


?

Який рисунок зображає функцію корисності для людини, яка

несхильна до ризику:

a) - b) - c) +
?

Людина, яка при очікуваному результаті надасть перевагу безризиковій альтернативі над ризиковою, називаються:

- схильна до ризику;

+ несхильна до ризику;

- нейтральна до ризику;

- всі відповіді правильні.


?

Сума , яку готовий заплатити , щоб уникнути ризику,не схильний до ризику суб’єкт, називається :

- винагорода за ризик;

-ризик:


+плата за ризик;

- немає правильної відповіді.


?

Згідно якої теорії середнє арифметичне значення випуклої функції не менше ніж значення функції при середньому арифметичному значення аргументу:

- теорії корисності;

+теорії Йєнсена;

- теорія сукупних витрат;

- правильна відповідь b і c.


?

За ставленням до ризику в економіці виділяють три типи людей:

+ ризикофіли, ризикофоби та ризиконейтрали;

- прихильники ризику, супротивники ризику, зумовлені ризиком;

+нейтральні до ризику, прихильники ризику, супротивники ризику

+правильна відповідь а і c.


?

Різниця між очікуваним ризиковим і гарантованими результатами при тому самому рівні корисності складає:

+винагороду за ризик;

- ризик;


- плату за ризик;

- немає правильної відповіді.


?

Що відображає ступінь задоволення конкретного суб’єкта певними товаром ( виробом або послугою), а також дією;

- винагорода за ризик;

+корисність;

- плата за ризик;

- всі відповіді правильні.


?

Люди схильні до ризику або ризикофіли, показано значенням:

+M(u(w))≥u (M(w));

-M(u(w))≤ u (M(w));

-M(u(w))= u (M(w));

- немає правильної відповіді.

?

Очікуване значення корисності ряду альтернативних результатів розраховується як середньозважене їх корисностей за ймовірностями;-M(u(w))≤ u (M(w));

+U (x, P)=∑Pi *U(Xi);

-M(u(w))= u (M(w));

+неправильна відповідь а і c.


?

Люди несхильні до ризику або ризикофоби, показано значенням:

-M(u(w))≥u (M(w));

+M(u(w))≤ u (M(w));

-M(u(w))= u (M(w));

-U (x, P)=∑Pi *U(Xi).


?

В економіці вважається правилом, що більшість людей належать до:

- нейтральних до ризику,

- прихильників ризику,

+супротивників ризику;

- правильна відповідь а.


?

Вибір якого співвідношення назавжди підлягає концепції раціональної поведінки економічних суб’єктів:

-ризик-прибуток;

+ризик-дохідність;

-дохід-ризик;

- немає правильної відповіді.


?

Доход при обмеженні ризику розраховкється як:

+ Ебез ризику= Емах-П;

- M(u(w))= u (M(w));

- U (x, P)=∑Pi *U(Xi);

- всі відповіді вірні.


?

Рішення ОПР змінюється при різних варіантах формулювання проблеми:

- якщо задача формулюється в термінах виграшу то ОПР демонструє поведінку уникнення циклу;

- якщо та сама проблема відображена в термінах прогрми або втрат то ОПР вибирає більш ризикове рішення ;

+правильна відповідь а і b;

- немає правильної відповіді.


?

Поведінку переважної більшості керівників при прийняті управлінських рішеньможна звести до двох характерних видів:

- активної діяльності із прийнятям ризику на себе та активної діяльності з елементами ризику;

- пасивної діяльності із прийнятям ризику на себе та пасивної діяльності з елементами ризику;

+активної діяльності із прийнятям ризику на себе та пасивної діяльності з елементами ризику;

- всі відповіді правильні.


?

Плата за ризик це:

- різниця між очікуваним ризиковим і гарантованими результатами при тому самому рівні корисності;

+сума , яку готовий заплатити , щоб уникнути ризику,не схильний до ризику суб’єкт;

- можливість або загроза відхилення результатів конкретних рішень чи дій від очікуваних;

- правильна відповідь b.


?

Нейтральним до ризику вважається:

-індивіди, які при очікуваному результаті надасть перевагу пов’язаній з ризиком альтернативі над без ризиковою;

-індивіди, які при очікуваному результаті надасть перевагу безризиковій альтернативі над ризиковою;

+індивіди, які при очікуваному результаті байдужа до вибору між гарантованою і ризиковою альтернативами;

- правильна відповідь а і c.


?

Схильність та не схильність до ризику визначається:

+знаком випуклості функції корисності багатства;

- різницею між очікуваним ризиковим і гарантованими результатами при тому самому рівні корисності;

- винагородою за ризик;

- правильна відповідь b.
ч. 1
скачать файл

Смотрите также: