скачать файл
ч. 1


УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

ТЕРЕБОВЛЯНСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА

ШКОЛА І–ІІІ СТУПЕНІВ №3

З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ МОВ
вул.. Шевченка 188, м. Теребовля 48100 Тернопільської обл. Тел. ;+380 3551 220-39; +380 3551 643-48. Mailto:ipelo@ukr.net

НАКАЗ

від 07 квітня 2011 р. № 48 м. Теребовля

Про результативність туристсько - краєзнавчої

 роботи в школі та заходи щодо її удосконалення


 1. Туристсько-краєзнавча робота в школі проводиться відповідно до Закону України «Про позашкільну освіту», Указу Президента України №35 від 23.01.2001 року «Про заходи щодо підтримки краєзнавчого руху в Україні», наказу МОН України N 96 від 06.04.99 "Про затвердження Правил проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України " із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 237 від 24.03.2006 ,рішення Тернопільської обласної ради від  17  червня  2009 року №607 "Про програму розвитку туризму в Тернопільській області на 2009-2012 роки"та Положення про рух учнівської молоді за збереження і примноження традицій, звичаїв, обрядів народу “Моя земля – земля моїх батьків ” (Інф. збірник МНО УРСР.– 1991.– № 4).

Управлінська діяльність адміністрації школи спрямована на розвиток краєзнавчого руху, відродження духовності, історичної пам’яті, любові до рідного краю, патріотизму, відповідальності за збереження історико-культурного надбання.

Аналіз я стану туристсько-краєзнавчої роботи в школі заслухано на педагогічній раді школи від 29.05.2009 р, та під час вивчення стану викладання історії та правознавства в школі в листопаді-грудні. Видано відповідні накази.
На виконання наказу МОН України від 14.06.2010 року № 561 «Про Всеукраїнську експедицію учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина – Україна» у школі розроблені та затверджені наказом від 31.12.2010 року № 185 Заходи з упровадження Всеукраїнської експедиції учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина – Україна», затверджено відповідальних осіб з числа вчителів і керівників гуртків за конкретними напрямами діяльності в рамках експедиції: дослідницької, туристсько-краєзнавчої та еколого-натуралістичної роботи. А саме:


 • історичне краєзнавство і археологія – Крупник В.І. і Щуцький В.П.;

 • географічне краєзнавство і геологія – Стеренчук Г.П.;

 • етнографічне і літературне краєзнавство – Мокрицька Г.В.,Саньоцька Л.І, Галабайда І.Р.;

 • біологічне краєзнавство та екологія– Гануля О.М.;

 • шкільний музей – Крупник В.І. і Ничик І.Б.;

 • туристсько-краєзнавчі маршрути (експедиція «Історія міст і сіл України») –Савіцька О.О;

 • нариси-описи (експедиція «Історія міст і сіл України») – класні керівники 5-11 класів згідно з обраними маршрутами;

 • спортивний туризм – керівник туристичних гуртків від районного центру туризму та екскурсій Ходинецький І.М.

Питання щодо розвитку туристсько-краєзнавчого руху щорічно заслуховуються на нараді при директору , оперативно-методичній нараді, раз у 2 роки на педагогічній раді.


У питаннях розвитку краєзнавчого руху школа співпрацює із районною організацією Всеукраїнської спілки краєзнавців (голова Ковальчук М.Ф.), Теребовлянським історико- краєзнавчим музеєм (директор Зінчишин І.І.), Теребовлянським районним центр туризму, краєзнавства і екскурсій учнівської молоді (директор Кольба І.А.) .

Упродовж останніх 3 років педколективом школи проведена значна робота із реалізації завдань, визначених історико-географічною експедицією «Історія міст і сіл України», історико-етнографічною експедицією учнівської і студентської молоді «Україна вишивана», історико-краєзнавчою акцією учнівської і студентської молоді «Шляхами подвигу і слави».


Вагомим результатом проведеної роботи стало зібрання матеріалів істориком- краєзнавцем Крупником В.І. про історію мікрорайону Сади, Волицю і Корлолюху – мікрорайонів м. Теребовлі «Крізь плин віків», ( архівні документи та 15 свідчень очевидців).

На районному рівні упродовж двох останніх було представлено роботи туристсько-краєзнавчої роботи учнів школи

, однак їх не було відзначено грамотами.

Упродовж останніх 3 років щорічно проводяться конференції з туристсько-краєзнавчої роботи та краєзнавства, матеріали яких упорядковуються та акумулюються для зберігання в шкільному музеї, офіційне відкриття якого відбудеться в день святкування 20-річчя відкриття школи у жовтні 2011 року.


У періодичній пресі , газета "Воля" та шкільному веб-сайті регулярно друкуються повідомлення про туристичні походи та екскурсії учнів школи.
У школі гуртковою роботою за даним напрямком охоплено у 3групи 45 учнів, що у порівнянні із минулим роком більше на 1 групу і відповідно 15учні. Зокрема, в школі 2 гуртки туристсько-краєзнавчого напрямку: 1 гурток історичного краєзнавства, 1 гурток спортивного туризму" Пішохідний туризм"
Упродовж 2010 року проведено реконструкцію класного приміщення під облаштування музею, керівником якого призначено вчителя історії Крупника В.І.
Заслуговує на увагу активна робота, яка була проведена у 2010 році вчителями історії і класними керівниками щодо відзначення 65 річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні .
У школі практикується використання музейних експозицій для підготовки учнівських виступів на краєзнавчих конференціях та написання науково-дослідницьких робіт для участі конкурсі-захисті робіт МАН .

Туристично-краєзнавча робота посідає ключове місце в національно-патріотичному вихованні молодого покоління, а участь у Всеукраїнському русі учнівської молоді за збереження і примноження традицій, звичаїв, обрядів народу, Всеукраїнських екскурсіях "Краса і біль України", "Сто чудес України", обласної - "Люби і знай свій рідний край" сприяє вихованню в учнів національної самосвідомості.

Щорічно, після закінчення навчальних занять, виконується план навчальних екскурсій та походів під час практики у 1-8 та 10-х класах.

Значно зріс інтерес учнів до автобусних екскурсій і різні міста України. Так на протязі останніх двох років здійснено неодноразові поїздки із учнями різних класів у Зарваницю, Почаїв, джерело Святої Анни, Кам’янець-Подільський, Тернопіль, Львів, Хотин і Берестечко.


Сутністю туристської діяльності, тією найістотнішою формою її, без якої немає туризму, є похід. Тож важливим є організаціяі проведення одно- і дводенних походів. Від їх ефективного вирішення залежало успішне виконання обраних туристською группою оздоровчих, спортивних, пізнавальних і виховних завдань та дотримання правил безпеки руху на маршруті всіма учасниками туристських походів.Адже активний пішохідний туризм з його значним, але рівномірно розподіленим в часі навантаженням позитивно впливає на психофізичний стан школярів. З метою реалізації цього положенняна практиці систематично проводилася відповідна організаційно-методична робота з батьками учнів. Це досягалося у процесі проведення бесід, диспутів, індивідуальних консультацій з батьками; організації показових занять з демонстрацією фото- і відео матеріалів та зустрічей з обміну досвідом морального виховання дітей у сім’ї;
Важливість використання різноманітних форм організації туристсько-краєзнавчої діяльності у навчально-виховному процесі школи очевидна. Але , нажаль, туризм наразі так і не зайняв у школі належної позиції.
Причинами цього стану є наступне:

1.Недооцінка значення дитячого туризму класними керівниками і непідготовленістю учителів. Лише деякі вчителі у свої студентські роки вивчали питання організації іпроведення туристсько-краєзнавчої роботи в школі.

2 Надзвичайна зайнятість учителів основною роботою – уроками, тому займатися з дітьми туризмомї м доводиться у свій вільний час.

3.Дуже обмежена кількість годин гурткової роботи: 9 годин виділяється на всю позакласну й гурткову роботу.

4.Відсутність окремої оплати за проведення туристської роботи, до того ж учитель завжди був змушений сам здійснювати чималі витрати з особистого бюджету, щоб мати можливість ходити із класом у туристські походи.

5.Неможливість для більшості родин фінансувати заняття своїх дітей туризмому повному обсязі.

6. Досить вагомою причиною через яку вчителі втрачають можливість відправитися з учнями в похід є відсутність або мізерна кількість туристського спорядженняі та необхідного інвентарю в школі.

7. Десятиріччями держава закликала розвивати шкільний туризм, але майже нічого не зробила для підготовки вчителів до цієї форми роботи. Не маючи певної методичної, фізичної і технічної підготовки, вчитель не може вирушити з дітьми навіть в одноденнийпохід.


Одним із завдань зміцнення позицій шкільного туризму в системі освіти є необхідність у подоланні зневаги до теорії педагогіки туризму. Без розробленої теорії шкільного туризму не можна ані здійснити підготовку кадрів, ані допомогти єдності підходу до туристськоїсправи в освіті.
Таким чином, в основному виконуючи основні завдання туристсько-краєзнавчої діяльності : відродити духовність, моральність, національну самосвідомість, сформувати в них риси високої громадянськості; прищеплювати любов до праці; залучати їх до проведення в походах пошукової та суспільно-корисної роботи, поповнювати зібраними в походах і подорожах матеріалами краєзнавчі музеї, кабінети та кутки; виховувати міцний і дружний учнівський колектив, установлювати й зміцнювати зв’язки між дітьми різних шкіл, сіл, міст, національностей; загартовувати учнів фізично й морально, сьогодні необхідна розробка певної системи проведення туристсько-краєзнавчої

роботи в школі, яка б відповідала сучасним вимогам і задовольняла б потреби як педагогів, так і учнів.


Разом з тим, поряд із об’єктивними причинами, в питанні розвитку туристсько-краєзнавчого руху у школі є ряд упущень та невикористаних можливостей. Зокрема,

1) створена наприкінці 2010 року рада туристсько-краєзнавчого активу (рада ТКА) діяла формально і складений план роботи нереально виконати;

2) потребує подальшого розвитку мережа туристських гуртків, щонайменше 3 гуртки, а заняття , щоб проводилися хоча б двічі на тиждень;

3) не у повній мірі здійснюється методичний супровід керівників гуртків туристсько-краєзнавчого спрямування зі сторони Теребовлянського ЦТЕК .

4) не на результативному рівні проводиться робота педагогів з підготовки учнів до щорічних змагань у травні , що виявляється у середньому результаті виступу команди школи в районних змаганнях упродовж 2006 - 2008 років.

5) недостатню ініціативу у проведенні одноденних та багатоденних походів, подорожей, акцій виявляють учителі географії та фізичної культури та предмета "Захист Вітчизни"

6) не в повній мірі використовуються туристичні можливості району та області:

- геологічні пам’ятки природи (печера "Кришталева";

історичні пам’ятки та замки Тернопілля;

- пам’ятки природи: Червоноградський водоспад (с.Нирків Заліщицького району), карстові озера (с.Вікно Гусятинського району) та заповідник "Медобори";

- релігійні центри району села Зарваниця та Заздрість.

7) не використовуються можливості наявної бази стаціонарного оздоровчого табору «Промінь»(с. Долина), "Червона калина " (смт. Дружба), "Зорепад" (с. Струсів ) для одноденних походів та інших таборів відпочинку області для здійснення двохденних походів.

8) не вчасно оформляються матеріали із проведеної туристсько-краєзнавчої роботи, недостатньо висвітлюються результати руху учнівської молоді "Моя земля – земля моїх батьків" на сайті школи та пресі.

9) туристично-краєзнавчі гуртки , що діють у школі: гурток пізнавально-екскурсійного туризму ( керівник Стеренчук Г.П.), історико - краєзнавчий гурток "Стежками рідного краю"(керівник Крупник В.І.) та гурток з пішохідного туризму на базі школи від Теребовлянського районного центру туризму, краєзнавства та екскурсій (керівник Ходинецький І.М.) займаються як правило теоретичною підготовкою та заочними екскурсіями по Інтернету, а практичні заняття здійснюють лише наприкінці травня - початку червня

Виходячи із зазначеного,

НАКАЗУЮ:


1.Покласти безпосереднє керівництво і контроль за туристсько-краєзнавчою роботою в школі на заступника директора школи з виховної роботи Пельо О.Я.

2. Заступнику директора з виховної роботи Пельо О.Я.:

2.1. Забезпечити системний управлінський контроль за виконанням Указу Президента України від 23.01.2001 року «Про заходи щодо підтримки краєзнавчого руху в Україні", програми розвитку туризму в Тернопільській області на 2009-2012 роки та інших нормативних документів з туристсько-краєзнавчої діяльності.

3. Призначити Стеренчук Г.П. педагогом-турорганізатором, яка працює згідно «Положення про відповідального за туристсько-краєзнавчу роботу в навчальному закладі системи освіти»

4.Затвердити оновлений склад Ради туристсько-краєзнавчого активу з питань розвитку дитячо-юнацького туризму, краєзнавства й екскурсій (Рада ТКА)у такому складі:

- Стеренчук Г.П.- голова КМР, вчитель географії, відповідає за географічне краєзнавство і геологію;

-Савіцька О.О.- відповідає за організацію, проведення , облік екскурсій та походів,

Маслянка В.С.- веде журнал і проводить інструктажі з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності під час туристичних походів та екскурсій;

- Крупник В.І.- відповідає за історичне краєзнавство і археологія, керівник шкільного музею;

- Гануля О.М. – відповідає за біологічне краєзнавство та екологію;

- Мокрицька Г.В.- відповідає за етнографічне і літературне краєзнавство ;

- Ожга М.І.- відповідальний за спортивний туризм5. Раді ТКА::
5.1. До 01.05 .2011 р. провести глибокий аналіз стану туристсько-краєзнавчої роботи у кожному класному колективі і підготувати довідку на педраду у кінці травня.

5.2.До 01.06.2011 р. закріпити класи за конкретними номінаціями Всеукраїнської експедиції учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина – Україна» : «Духовно-культурна спадщина мого роду», «Козацькому роду нема переводу», «Із батьківської криниці», «З попелу забуття», «Живи і возрадуйся, роде наш красний», «Славні імена земляків», «Геологічними стежками України», «Рідного слова краса і співучість».

5.3. До 01.05. підвести підсумки участі класних колективів школи в русі учнівської молоді за збереження і примноження традицій, звичаїв, обрядів народу “Моя земля – земля моїх батьків ” ,і зібраний матеріал та експонати розмістити в шкільному музеї.

5.4. До 10.04.2011 р. скласти загальний графік туристських походів на ІІ півріччя і помістити методичному куточку з туристсько-краєзнавчої роботи.

5.5. Максимально сприяти організації роботи щодо виконання наказу МОН України від 14.06.2010 року № 561 «Про Всеукраїнську експедицію учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина – Україна» та у проведенні з 2011 року Всеукраїнської військово-спортивної гри «Зірниця» у навчальних закладах.
6.Учителям фізичної культури Стеренчуку В.М. і Ожзі М.І. надавати усесторонню методичну допомогу класним керівникам 1-11 класів щодо підготовки і здійснення пішохідних туристичних походів.

7.Керівник шкільного музею Крупнику В.І. спланувати та організовувати роботу ради музею, завести інвентарну книгу, обліковувати заходи, проведені в музеї, готувати екскурсоводів , керувати пошуковою роботою .

8. Завгоспу школи Гринечку Я.С. сприяти подальшому покращенню матеріально-технічної бази школи для розвитку туризму і краєзнавства.
9. Класним керівникам 5-11 класів Ганулі О.М., Саньоцькій Л.І., Ямелинець Л.В., Палайді Н.Д., Мокрицькій Г.В., Хвалибозі В.П., Галабайді І.Р., Вербовецькій О.В. та Крупнику В.І.:

9.1.Забезпечити виконання програми з туристсько-краєзнавчої роботи і щорічно проводити не менше 1-2 туристських походів вихідного дня та ступеневі походи.

9.2. Усі походи проводити відповідно до «Правил проведення туристських подорожей з учнівською і студентською молоддю України».
10. Збільшити в 2011/2012 навчальному році кількість гуртків туристсько-краєзнавчого спрямування.

11. Затвердити положення про організацію туристсько- краєзнавчої роботи в школі.(Додаток 1)

12 Контроль за ви виконанням наказу залишаю за собою.
Директор школи І.В. Пельо

Додаток №1

до наказу №48 від 07.04.2011 р.
Положення про організацію

туристсько- краєзнавчої роботи

в Теребовлянській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів

3 з поглибленим вивченням іноземних мов


І. Загальні положення
1.1. Відповідно Закону України «Про позашкільну освіту» туристсько-краєзнавча робота спрямовується на залучення дітей до активної діяльності з вивчення історії рідного краю та довкілля, світової цивілізації, географічних, етнографічних, історичних об’єктів і явищ соціального життя, оволодіння практичними уміннями та навичками з туризму і краєзнавства, патріотичного виховання молодого покоління, формування фізично здорової особистості та організації змістовного активного дозвілля.

1.2. Організація та проведення туристсько-краєзнавчої роботи є складовою виховної роботи школи. Вона повинна мати чітку організацію, планування та проводитися систематично.

1.3. Особливого значення туристсько-краєзнавча робота набуває на уроках історії, географії, біології, природознавства, літератури, на заняттях з фізичної та військової підготовки.

1.4. Відповідна якість проведення туристсько-краєзнавчої роботи у школі здійснюється шляхом: • запровадження різноманітних форм туристсько-краєзнавчої діяльності – походів, пошукових експедицій, зльотів, конкурсів, виставок, вікторин, туристсько-краєзнавчих таборів, змагань, конференцій тощо;

 • удосконалення змісту туристсько-краєзнавчих заходів за рахунок різнорівневих і різнопрофільних програм і проектів;

 • використання активних форм навчання та ділового спілкування учасників туристсько-краєзнавчих заходів.

1.5. У школі працюють туристські та краєзнавчі гуртки (секції, клуби) згідно з Орієнтовними навчальними програмами туристсько-краєзнавчих об’єднань учнівської молоді та іншими програмами за умови затвердження їх відділом освіти.

1.6. Гурткова робота оплачується за рахунок коштів, виділених на позакласну роботу, за рахунок позашкільних закладів освіти на договірних засадах, або залучених коштів.

1.7. Основним показником туристсько-краєзнавчої роботи навчального закладу (району) є проведення походів, виконання учнями нормативів «Юний турист України», «Турист України», присвоєння спортивних розрядів і звань, участь учнівської молоді у Всеукраїнських, обласних, районних експедиціях, змаганнях , конкурсах, операціях тощо.

1.8. Методичну і організаційну допомогу школі в проведенні туристсько-краєзнавчої роботи з учнями надають Теребовлянський районний Центр туризму, краєзнавства і екскурсій учнівської молоді, Тернопільський обласний комунальний центр туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді


1.9. У своїй діяльності школа керується Конституцією України, Законом України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», Указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України та органів управління освіти всіх рівнів з питань освіти, регламентними документами зі спортивного туризму Федерації спортивного туризму України, Правилами проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України.

1.10. Єдині вимоги є обов’язковими для всієї школи.

1.11. В походах та екскурсіях учні виконують завдання школи та інших установ і організацій, а також громадських організацій; ведуть роботу з охорони природи, пам’ятників історії та культури.

1.12.Систему взаємозв’язаних форм організації туристсько-краєзнавчої роботи з учнями складають: туристські мандрівники і прогулянки, одно-, дво- і багатоденні походи та експедиції; програмні та позапрограмні екскурсії; туристсько-краєзнавчі гуртки, клуби, пошукові загони; туристсько-краєзнавчі вечори, вікторини, конкурси, змагання, конференції, виставки і шкільний музей.


ІІ. Організація туристської, краєзнавчої та екскурсійної роботи в школі
2.1. Безпосереднє керівництво і контроль за туристсько-краєзнавчою роботою в навчальному закладі здійснює заступник директора школи з виховної роботи.

2.2. Щорічно наказом директора школи призначається вчитель-турорганізатор, який працює згідно «Положення про відповідального за туристсько-краєзнавчу роботу в навчальному закладі системи освіти». Наказом також призначається керівник шкільного музею.

2.3. Туристсько-краєзнавча робота відображається в плані роботи школи і конкретизується в планах роботи педагогів.

2.4. Турорганізатор складає і контролює графік проведення походів, веде їх облік. У школі обов’язково маю бути журнали інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності для учнів (гуртківців).

2.5. Загальний графік туристських походів складається на півріччя, затверджується директором навчального закладу і знаходиться в методичному куточку з туристсько-краєзнавчої роботи.

2.6. Для роботи з обдарованими учнями в школі може створюватися наукове товариство.

2.7. У школі створюється методичний куточок з туристсько-краєзнавчої роботи, де зібрані керівні документи з туризму і краєзнавства, методичні рекомендації обласного Центру туризму і краєзнавства учнівської молоді та Теребовлянського районного Центру туризму, краєзнавства і екскурсій учнівської молоді, методкабінету відділу освіти, матеріали передового педагогічного досвіду, рекомендовані туристські маршрути по рідному краю, зразки оформлення похідної документації, сценарії позашкільних та позакласних масових заходів (вечорів, зльотів, конференцій, вікторин тощо), положення про шкільні туристські змагання, протоколи змагань, плани роботи тур організатора школи, керівників гуртків, музеїв.

2.8. У вестибюлі школи з метою інформації та пропаганди створюється туристсько-краєзнавчий куток, де відображається хід туристсько-краєзнавчої роботи в школі, пошукові завдання класам, умови проведення туристсько-краєзнавчих конкурсів, експедицій, графіки походів та екскурсій, конкретні завдання експедиційним загонам, поради юним туристам тощо.

2.9. Кожен клас (з 5 до 11) щорічно проводить не менше 1-2 туристських походів вихідного дня та ступеневі походи. Всі походи повинні проводитись відповідно до «Правил проведення туристських подорожей з учнівською і студентською молоддю України».

2.10. У школі повинно бути туристське спорядження для походу класу з ночівлею в польових умовах.

2.11. Щорічно в навчальному закладі проводяться туристсько-краєзнавчі змагання, тижні туризму і краєзнавства з метою розвитку масового туризму. Підсумком роботи за рік є краєзнавчі конференції, зльоти з виставкою краєзнавчих, пошукових, науково-дослідницьких матеріалів учнів навчального закладу тощо.

2.12. Керівник шкільного музею планує та організовує роботу ради музею, веде інвентарну книгу, облік заходів, проведених у музеї, готує екскурсоводів, керує пошуковою роботою тощо.


2.13. Щорічно на педагогічних радах, методоб'єднаннях, нарадах при директорі заслуховуються питання туристсько-краєзнавчої роботи, її підсумки, звіти керівників гуртків, музею про проведену роботу, видаються накази на проведення походів та масових заходів, накази по підбиттю підсумків змагань, експедицій, накази щодо туристсько-краєзнавчої роботи в навчальному закладі.
ІІІ. Організатори та учасники туристсько-краєзнавчої роботи в школі
3.1 Туристський організатор школи з числа вчителів здійснює керівництво туристсько-краєзнавчою роботою через туроргів класів з числа учнів - старшокласників , закріплених за класами.

3.1.1.Турорганізатор школи складає план туристсько-краєзнавчої робити на навчальний рік, який одночасно є окремим розділом загально шкільного річного плану, розробляє маршрути походів, вибирає екскурсійні об’єкти, проводить заняття з вчителями, класними керівниками, вихователями груп продовженого дня, туристським активом школярів, організовує масові туристські заходи, забезпечує представлення необхідних документів в маршрутно-кваліфікаційні комісії навчальних закладів, проводить інструктаж з правил безпеки під час проведення походів, екскурсій, змагань.

3.2. Директор школи забезпечує умови, необхідні для проведення туристсько-краєзнавчої роботи, організовує педагогічний та учнівський колектив для участі в ній, здійснює контроль за виконання нормативних документів.

3.3.Заступник директора з навчально-виховної роботи несе відповідальність за здійснення краєзнавчого принципу викладання предметів шкільної програми,контролює роботу факультативів і предметних гуртків, проведення програмних екскурсій, наявність краєзнавчих матеріалів в навчальних кабінетах, шкільному музеї і їх використання в навчальному процесі.

3.4.Заступник директора з виховної роботи несе відповідальність за проведення туристсько-краєзнавчої роботи в позаурочний час. Він організовує заняття з вчителями з туристсько-краєзнавчої тематики, надає допомогу туристському організатору школи в підборі старшокласників для підготовки туристських громадських кадрів.

3.5.Педагог-організатор надає допомогу класним керівникам, вихователям груп продовженого дня, експедиційним загонам, учнівському активу в організації і проведенні пошукової роботи, походів та екскурсій.

3.6. Класний керівник при складанні плану виховної роботи планує проведення походів, екскурсій, веде підготовку і проводить їх залучаючи вчителів – предметників та батьків.

3.7. Вчителі фізкультури організовують фізичну підготовку юних туристів, проводять разам з турорганізатором школи туристські змагання, походи, експедиції, готують документи на присвоєння учням юнацьких та спортивних розрядів з спортивного туризму.

3.8. Військовий керівник разом з вчителем географії надає допомогу в роботі з спеціальної підготовки юних туристів з топографії,із засвоєння учнями знань і навиків орієнтування на місцевості.

3.9. Вчителі - предметники відповідних профілів є консультантами з одного із напрямків пошукових рухів та експедицій, проводять походи та екскурсії з метою поглиблення знань учнів зі свого предмета.

3.10. Вихователі групи продовженого дня ведуть роботу з підготовки і проведенню прогулянок, походів і екскурсій на протязі навчального року і канікул.

3..11. Медичний працівник фельдшерсько-акушерського пункту "Сади" проводить медичне обстеження учнів перед походом, інструктує санінструкторів груп, навчаючи їх наданню першої долі карської допомоги, комплектує похідну аптечку.3.12. Шкільний бібліотекар веде роботу по укомплектуванню бібліотечки туристською і краєзнавчою літературою, довідниками, картами і схемами.
ч. 1
скачать файл

Смотрите также: