скачать файл
ч. 1 ч. 2 ... ч. 4 ч. 5


EHP5 для SAP ERP 6.0

Грудень 2011

Українська
Послуги з фактуруванням на основі вартості витрат робочого часу та матеріалу (198)

SAP AG
Dietmar-Hopp-Allee 16


69190 Walldorf
Germany (Німеччина)

Документація бізнес-процесу


Зміст

1 Мета 4

2 Передумови 4

2.1 Основні та організаційні дані 4

2.2 Кон’юнктура 5

2.3 Ролі 6

2.3.1 Визначення запитів для особистого робочого списку об’єктів (POWL) 7

2.4 Попередні кроки 8

3 Оглядова таблиця процесу 9

4 Кроки процесу 11

4.1 Створення сервісного сповіщення 11

4.2 Зміна сервісного сповіщення (необов’язковий крок) 12

4.3 Перевірка списку завдань 13

4.4 Створення замовлення клієнта 15

4.5 Змінення замовлення клієнта 16

4.6 Змінення замовлення послуги 19

4.7 Облік часу (211) 20

4.8 Підтвердження часу замовлення послуги (необов’язковий крок) 22

4.9 Підтвердження використання матеріалів 23

4.10 Створення запиту ресурсного фактурування 24

4.11 Створення рахунка-фактури для запиту авізо фактурування 26

4.12 Закриття замовлення послуги – технічне завершення 27

5 Процеси подальшої обробки 28

6 Додаток 29

6.1 Сторно кроків процесу 29

6.2 Звіти SAP ERP 31

6.3 Використовувані формуляри 33Послуги з фактуруванням на основі витрат робочого часу та матеріалу

1Мета


У процесі документування запитів на пропозицію від клієнта система створює сповіщення в документі та класифікує необхідну роботу. Додаткова операція дає змогу працівнику зв'язатися із клієнтом повторно та отримати всю потрібну для підготовки запиту на постачання інформацію.

Запит створюється з урахуванням портфеля сервісів, наданого постачальником послуг. Це видно на прикладі ряду сервісних продуктів. Ціни на послуги, запропоновані клієнту, визначаються на основі витрат робочого часу та матеріалів. Процес переговорів веде до змін кінцевої ціни. Фінальна інформаційна пропозиція надсилається клієнту на схвалення.

Якщо пропозиція відхиляється, причина відхилення вказується в торговому документі для її скасування, після цього процес завершується. Якщо ж клієнт приймає пропозицію, створюється замовлення клієнта та замовлення послуги (останнє - автоматично). У замовленні послуги вказуються ресурси, час і матеріали, що будуть включені в запропоновані послуги.

Замовлення клієнта фактурується один або кілька разів під час надання послуги. Сума до сплати визначається на основі витрат робочогу часу та матеріалів, використовуваний метод фактурування - ресурсне фактурування. Фактична виручка буде отримана у цьому разі за роботу, що була дійсно виконана (може відрізнятися від очікуваної у пропозиції).

У цьому сценарії розрахунки в модулі аналізу прибутковості виконуються незалежно від замовлення послуги (фактичні витрати) і замовлення клієнта (фактичні надходження). Аналіз прибутковості послуги виконується у процесі звітування в CO-PA.

Така ситуація виникає в разі надання невеликого обсягу запропонованих послуг, які зазвичай входять до каталогу послуг і не потребують окремого аналізу прибутків і збитків. Фактичні витрати та прибутки розглядаються лише в модулі аналізу прибутковості, а виконуваний аналіз є загальним і здійснюється за такими ознаками, як період часу, клієнт, ринок збуту, місце виникнення витрат постачальника, надана послуга або її тип тощо.


2Передумови

2.1Основні та організаційні дані


У фазі впровадження в системі ERP створюється сукупність необхідних основних і організаційних даних. Цими даними можуть бути відомості, що відображають організаційну структуру компанії, і основні дані, що відповідають головним аспектам її діяльності, наприклад дані про матеріали, постачальників, клієнтів та ін.

Ці основні дані зазвичай складаються зі стандартизованих усталених значень SAP Best Practices і дають змогу виконати кроки процесу цього сценарію.

Додаткові основні дані (встановлені значення)

Цей сценарій можна перевірити з іншими встановленими значеннями SAP Best Practices, що мають аналогічні характеристики.

Зверніться до системи SAP ERP, щоб дізнатись про наявність інших основних даних про матеріали.Використання власних основних даних

Для будь-яких відомостей про матеріали та організаційну структуру, що мають основні дані, можна також використовувати персоналізовані значення. Для отримання додаткових відомостей про створення основних даних див. документацію Master Data Procedures.Під час виконання кроків процесу, описаних у цьому документі, слід використовувати такі основні дані.

Обслуговування

Завод обслуговування

Основні дані

Значення

Докладна інформація про основні або організаційні дані

Примітка

Матеріал/Сервіс

D103
фактурування на основі витрат робочого часу та матеріалу

Матеріал

H100

Заготівля в запас (130)

запасна деталь 1

Замовник

100100
обслуговування клієнтів

Одеожувач товару

100100
обслуговування клієнтів

Платник

100100
обслуговування клієнтів

Завод

1000
завод 1

Місце збереження

1040
відвантаження – (без керування складом)

Балансова одиниця

1000
балансова одиниця 1000

Контролінгова одиниця

1000
контроллінгова одиниця 1000

Закупівельна організація

1000
закупівельна організація 1000

Збутова організація

1000
закордонна

Канал збуту

10
прямий продаж

Сектор

10
сектор 10

Task List

100000 / 3
обслуговування на основі часу та матеріалу

Табельний номер

999201
Петро Ющенко

Робоче місце

SERV01
послуги: технічні послуги на робочому місці

2.2Кон’юнктура


Бізнес-процес, описаний у цій документації бізнес-процесу, є частиною великого ланцюга інтегрованих бізнес-процесів і сценаріїв. Тому, щоб перейти до виконання цього сценарію, потрібно спочатку виконати вказані процеси та створити наведену нижче кон’юнктуру.

Кон’юнктура

Сценарій

Для виконання цього сценарію матеріали мають бути доступні в запасі. У разі використання промислових товарів (HAWA) можна виконати одну з таких дій:

  • виконати процес заготівлі без керування якістю (130) або

  • створити запас, скориставшись транзакцією MIGO (додаткову інформацію див. у розділі «Попередні кроки»).

Заготівля без керування якістю (130)


Не інсталюйте бізнес-процес Заготівля в запас (130), але виконайте кроки, описані у документації цього бізнес-процесу.

2.3Ролі


Використання

Для тестування цього сценарію у клієнті SAP Netweaver Business Client (NWBC) слід інсталювати зазначені нижче ролі. Ролі в цій документації бізнес-процесу потрібно присвоїти користувачу або користувачам, які перевіряють сценарій. Якщо замість інтерфейсу NWBC використовується стандартний інтерфейс SAP GUI, ролі не потрібні.Передумови

Користувачу, який тестує цей сценарій, присвоєно відповідні ділові ролі.Ділова роль

Технічна назва

Крок процесу

Employee (Professional User)

SAP_NBPR_EMPLOYEE_S

Цю роль необхідно присвоювати для надання базових функціональних можливостей

Сервіс Agent

SAP_NBPR_SERVAGENT_S

Створення сервісного сповіщення

Змінення сервісного сповіщення (необов’язковий крок)

Перевірка списку завдань

Створення замовлення клієнтаSales Administrator

SAP_NBPR_SALESPERSON_S

Зміна замовлення клієнта

Сервіс Employee

SAP_NBPR_SERVEMPLOYEE_S

Зміна замовлення послуги

Підтвердження часу для сервісного замовлення (необов’язковий крок),

Підтвердження використання матеріалів

Створення запиту ресурсного фактурування,

Закриття замовлення послуги – технічне завершення


Billing Administrator

SAP_NBPR_BILLING_S

Створення рахунка-фактури для запиту авізо фактурування

Warehouse Clerk

SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S

Проводка початкового запасу

2.3.1Визначення запитів для особистого робочого списку об’єктів (POWL)


Визначення запитів для замовлення послуги клієнтом (POWL)

Використання

Для тестування цього сценарію у клієнті SAP NetWeaver Business Client (NWBC) слід визначити зазначені нижче запити. Ці ролі потрібні лише в разі використання інтерфейсу NWBC. Якщо використовується стандартний інтерфейс SAP GUI, вони не потрібні.

Запити потрібні для доступу до специфічних для ролі робочих списків в інтерфейсі SAP NetWeaver Business Client (NWBC).

Для отримання додаткових відомостей про створення запитів див. розділ «Створення запитів в особистих робочих списках об’єктів» (POWL) у документі Стислий посібник з упровадження пакету SAP Best Practices Baseline Package (UK).Процедура

SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через ділову роль

Ділова роль

Sales Administrator

(SAP_NBPR_SALESPERSON_S)Меню ділової ролі

Збут Замовлення на збут Обробка Замовлення на збут Робочий список торгових документівДілова роль

Застосунок

Тип об’єкта

Ім’я варіанта

Варіанти вибору

Критерії вибору

Ім’я запиту

Sales Administrator

збут

торгові документиЗбутова організація: 1000

Сервіс Замовлення на збут

Результат

Тепер можна виконати крок Змінення замовлення клієнта у сценарії Послуги з фактуруванням на основі часу та матеріалу (198).Визначення запитів для замовлення послуги для обслуговування (POWL)

Процедура

SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через ділову роль

Ділова роль

Сервіс Employee

(SAP_NBPR_SERVEMPLOYEE_S)Меню ділової ролі

Customer Сервіс Сервіс Обробка Сервіс ЗамовленняДілова роль

Застосунок

Тип об’єкта

Ім’я варіанта

Варіанти вибору

Критерії вибору

Ім’я запиту

Сервіс Employee

замовлення послуги

замовлення на техобслу­говуванняСтатус Замовлення

Outstanding - x

in process - x


Сервіс замовлення

Результат

Тепер можна виконати крок Закриття замовлення послуги і Закриття замовлення послуги – технічне завершення у сценарії Послуги з фактуруванням на основі витрат робочого часу та матеріалу (198).ч. 1 ч. 2 ... ч. 4 ч. 5 следующая страница >>
скачать файл

Смотрите также: