скачать файл
ч. 1

ПО ЖИТТЮ
ІЗ ГАРНИМ,

ЩАСЛИВИМ
І ВДАЛИМ
ПРІЗВИЩЕМ


«...А як тебе Зовуть? Я не знаю».
«Яремою». «А прізвище?»
«Прізвища немає!»
«Хіба байстрюк? Без прізвища -
Запиши, Миколо,
У реєстер. Нехай буде...
Нехай буде Голий. Так і пиши!»
«Ні, погано!» «Ну, хіба Бідою?»
«І це не так. Стривай лишень,
Пиши Галайдою».

Т. Г. Шевченко «Гайдамаки»
З М І С Т

І. Вступ.


 1. Що таке прізвище.

 2. Потреба виникнення прізвищ.


ІІ. Групи прізвищ.


 1. Патронімічні.

 2. Матронімічні.

 3. Козацькі.

 4. Шляхетські та попівські.

 5. Топонімічні.

 6. Анімалонімічні.

 7. Орнітонімічні.

 8. Етнонімічні.

 9. Флоронімічні.

 10. Хатньовжиткові.

 11. Кліматонімічні.


ІІІ. Таємниця твого прізвища. Етимологія найбільш вживаних прізвищ рідного

краю.


 1. Першотравенськ.

 2. Петропавлівка.

 3. Миколаївка.

 4. Брагинівка.

 5. Дмитрівка.

 6. Васильківське.

 7. Катеринівка.

 8. Вереміївка.

 9. Мар’янка.

 10. Олександропіль.


ІV. Висновок.
V. Використана література.
VІ. Додаток. Ілюстративний роз’яснювальний матеріал.

В С Т У П

Як свідчить VІІІ том Словника української мови, прізвище - це "найменування особи, набуте при народженні або вступі в шлюб, що передається від покоління до покоління і вказує на спорідненість". Отже, найголовніша ознака найменування, що виступає як прізвище, - його спадковий характер і перехід у єдиній незмінній формі від попереднього покоління до наступного.

А чи давно існують прізвища? На це питання не можна відповісти однозначно, оскільки неоднозначне саме слово "прізвище". У XIX ст. перше і головне значення його було "сім'я", "сімейство", а також "рід", "коліно", "покоління". Слово "прізвище" у нашому сучасному розумінні є родовим іменем, тобто іменем родини (сім'ї). Таким було і первинне призначення цих особливих слів - іменувати все сімейство в цілому. Пізніше, коли великі патріархальні сім'ї майже повсюди перестали існувати, слово "прізвище" стало відноситися в першу чергу до індивідуального іменування окремої людини.

У історичному розвитку кожного народу настав такий період, коли звати людину лише одним власним іменем стає недостатньо. Вказівка та ім'я батька або діда також не завжди задовольняла. Особливо гостро це відчувалося мірою розвитку юридичних інститутів та формування норм офіційного іменування особи.

Початковим місцем виникнення прізвищ дослідники вважають Північну Італію XI ст. Поява прізвищ, родових найменувань, пов'язується із задоволенням потреби у найточнішій ідентифікації особи, чого вимагала адміністративно - юридична практика суспільства.

Мабуть, мало хто знає, що українське прізвище чи не найстаріше в Європі. У всякому разі в ХVІІ столітті мало чи не всі українці носили прізвища. Деякі українці мали прізвища, які дали їхнім предкам ще в князівські часи. Для порівняння, французькі простолюдини отримали прізвища лише на початку ХІХ століття завдяки указу імпе- ратора Наполеона І. Російські селяни отримали прізвища лише після Реформи 1861 року. Хочеться зазначити, що єдиним народом Європи, в якого немає до сьогодні сталих прізвищ, є ісландці. У них ім’я батька автоматично стає прізвищем для дитини.Українське прізвище, як це властиво для більшості європейців, формувалося від імені батька, дуже рідко від імені матері.
Г Р У П И П Р І З В И Щ

 • ПАТРОНІМІЧНІ ПРІЗВИЩА. До даної групи відносяться українські, російські, білоруські та сибірські прізвища, утворені від імені батька: Кононенко - від імені Конон; Левченко - від імені Левко, похідне від імені Лев; Романенко - від імені Роман.

 • МАТРОНІМІЧНІ ПРІЗВИЩА – прізвища, які утворилися від жіночих імен.
 • КОЗАЦЬКІ ПРІЗВИЩА. Тисячі реєстрових козаків з одинадцяти полків Правобережної та Лівобережної України не були носіями якихось специфічних, притаманних лише козакам, прізвищ та імен. Більшість прізвищ в Реєстрі - типово українські патронімічні прізвища. В Реєстр також входили козаки шляхетського походження: Безкровний, Хрипко, Розумний, Рябоконь.
 • ШЛЯХЕТСЬКІ ТА ПОПІВСЬКІ ПРІЗВИЩА. Лише прізвища топонімічні можна назвати суто шляхетськими, адже вони вказували на те, що шляхтич володіє тим чи іншим населеним пунктом: містом, містечком, селом чи хутором: Міщенко.
 • ТОПОНІМІЧНІ ПРІЗВИЩА походять від назв місцевості. Це можуть бути міста, містечка, села, хутори, ріки, озера, назви гір, урочищ : Васильківський , Вишневський, Горецький, Коломієць, Макаровський, Самарський, Яворський, Янковський .
 • АНІМАЛОНІМІЧНІ ПРІЗВИЩА – прізвища , які походять від назв тварин: Заєць, Турчак, Туренков, Кобець. • ОРНІТОНІМІЧНІ ПРІЗВИЩА – прізвища , які походять від назв птахів: Горобець, Журавель, Снігур, Соловей.
 • ЕТНОНІМІЧНІ ПРІЗВИЩА . Назви народів також стали джерелом творення прізвищ. Так старі назви наших найближчих сусідів турчин (турок), волошин (румун), лях (поляк), литвин (білорус), москаль (росіянин), та стара самоназва русин дала такі прізвища: Литвиненко, Лященко.
 • ФЛОРОНІМІЧНІ ПРІЗВИЩА – прізвища, які походять від назв рослин.
 • ХАТНЬОВЖИТКОВІ ПРІЗВИЩА – прізвища , що походять від назв будівель, хатніх предметів та назв наїдків.
 • КЛІМАТОНІМІЧНІ ПРІЗВИЩА – прізвища , які походять від метеорологічних назв: Мороз.

ЗРАЗОК КОЗАЦЬКОГО РЕЄСТРУ

ЗРАЗОК КОЗАЦЬКОГО РЕЄСТРУ


Т А Є М Н И Ц Я Т В О Г О

П Р І З В И Щ А
Прізвище в перекладі з латинської – це сім’я. Багатовікова історія зберігає багато прізвищ. Їх походження пов’язане з професіями наших предків, регіонами, де вони жили, їхнім побутом, звичаями, прізвиськами, характерами, зовнішністю.

Професія часто передавалася за спадковістю, і апелятивні назви, що утворилися від назв професій, занять, ставали родовими прізвищами: Коваленко, Коваль, Козаченко, Шинкаренко, Пономаренко, Мірошниченко, Кравченко.

Провівши дослідницько-краєзнавчу роботу, я та мої помічники виявили і дослідили ряд цікавих прізвищ, які найбільше використовуються. До вашої уваги пропонуємо етимологічні пояснення прізвищ, які мають жителі нашого міста Першотравенська та сусідніх сіл Петропавлівського району Дніпропетровської області.

Першотравенськ

Аброськін, Баженов, Жиленко, Забєлін, Завгородній, Зав'ялов,

Задачін, Зайцев, Захарченко, Козаченко, Петровський, Самарський, Семенюта.

Аброськін

Прізвище утворене від православного імені Амвросій, що в перекладі з грецької означає «божественний».Баженов (Бажанов)

Бажан и Бажен — надзвичайно розповсюджені в старовину російські нецерковні імена. Значення обох : бажаний, сердечний, милий. Прізвище Бажанов пов’язане з обставинами народження дитини: бажен – бажане дитя. Імена Бажен і Бажан були розповсюджені по всій Русі.Забєлін

Забіла (зараз говорять «забілка») — те, чим забілюють гарячі страви, тобто  молоко, сметана . Однак прізвище - слово переносного значення, побутоване в саратівських говірках: забіла —прикраса сім'ї, села, всієї округи, людини, відома зовнішніми і душевними якостями. Прізвище старе. «Білими» називали людей не «от мира сего» або  «одержимими». Так часто називали дурачків і нехитрих людей. Забіла — похідне від слова «дурак». Спочатку слово не вважалось вульгарним, і стосувалось тільки однієї людини, потім стало стосуватись її сім'ї. «Забіла сім'я нещастя принесе.» Люди їх сторонились і не любили.Завгородній

«Той, що живе за містом», але місто в іншому розумінні. У Даля: місто – огорожа біля житла, поселення. Виходить – той, що живе за огорожею села.Зав'ялов

1. Зав'яв, зів'ялий — в'ялий, заспаний, досить повільний, що його взимку на ходу може снігом завіяти .

2. Зав'ял — розповсюджене в старовину нецерковне ім'я. У словниках є два значення слів «зів'яла»: «заметіль» і «в'ялий,  повільний». Перше могли дати дитині, яка народилась під час заметілі, інше могло стати прізвиськом.

Задачін

Задача — слово, добре нам відоме; значить те, що задано для рішення. Але прізвище походить від інших, уже забутих значень цього слова:

1) удача( удачливий);

2) задавака (людина, яка має завищену самооцінку).Зайцев (Заєць)

Ім’я по батькові від нецерковного чоловічого особистого імені Заєць, в минулому дуже частого у росіян. Пов’язувати прізвище з назвою тварини немає сенсу.Захарченко

Прізвище утворено від хрещеного імені Захарій(«радість», «пам'ять божа»). Ім'я використовувалось і українцями, і білорусами.


Козаченко – козарь ("пастух кіз").

Самарський (Самарін)

1) Прізвище утворено від назви міста або річки Самара;

2) від назви довгополого селянського одягу – самара або самарка; звідси – прізвисько людини.

Семенюта

У 70 % це прізвище походить із східнослов’янських мов (15% російська, 30% українська, 25% білоруська). Це іменник, який колись був прізвиськом далекого предка, а зараз закріпився як прізвище. Ніхто не робить виняток, що це прізвище могло з’яви тися із французької мови.Петропавлівка

Бабенко, Багно, Британ, Журавель, Калюжний,Коваленко, Крамарчук,

Лисяк, Міщенко, Паршина, Плюта, Пающик, Руденко …

Бабенко

Ім’я по батькові від нецерковного чоловічого особистого імені Баба; це ім'я було частим у Польщі х ХІV століття. Не є винятком таке значення: «син баби», тобто баби-повитухи. Багно

Це прізвище походить із східнослов’янських мов (15% російське, 30% українське, 25% білоруське). Це іменник, який колись був прізвиськом далекого предка, а зараз закріпився як прізвище. Ніхто не робить виняток, що це прізвище могло з’явитися із французької мови.Британ

Це прізвище українського походження. Прізвища такого типу утворювалися від зменшеної форми імені або прізвиська (як по чоловічій, так і по жіночій лінії). Вони відносяться до давніх прізвищ українського народу.Руденко

Це прізвище українського походження. Прізвища такого типу утворювалися від зменшеної форми імені або прізвиська в основному по чоловічій, рідше по жіночій лінії. Такі прізвища широко розповсюджені по всій території України, північної Білорусії та козачих областях Росії.Журавель

«Пташині» нецерковні імена були не рідкістю у російських селах. Від імені Журавель і було утворено ім’я по батькові, що й стало прізвищем. Журавок, журай – прізвисько довгоногої людини.Плюта

Більш за все це прізвище італійського походження. Предками його носіїв могли бути італійські купці, які здавна підтримували торгівельні зв’язки з Росією. Або ж це переселенці, які переїхали в Росію у ХVІІІ – ХІХ ст.


Калюжний
Можлива основа прізвища: «калюга» - мілке озеро, калюжа, наповнена водою яма.

Крамарчук

Це прізвище більше українського, ніж білоруського походження. Воно означає парубка, сина або учня. У основі прізвища – ім’я або прізвисько далекого предка людини. Такі прізвища особливого розповсюдження набули на Західній Україні.


Паршин
Носіїв цього прізвища можна утішити: парша – це не тільки захворювання шкіри, а й назва риби піскаря в деяких північноросійських наріччях. Але найбільш можлива етимологія цього прізвища така: парша – зменшена форма імені Парфен.

Міщенко

Це прізвище українського походження. Прізвища такого типу утворювалися від зменшеної форми імені або прізвиська в основному по чоловічій, рідше по жіночій лінії. Такі прізвища широко розповсюджені по всій території України, північної Білорусії та козачих областях Росії.

Це прізвище топонімічне,його можна назвати суто шляхетським, адже воно вказувало на те, що шляхтич володіє тим чи іншим населеним пунктом: містом, містечком, селом чи хутором.

Миколаївка
Антіпов, Ковальов, Колесніков, Козуненко, Коробка, Лиман,

Моісеєнко, Накрапас, Сидоренко, Ригаль, Селіванов…

Антіпов

Це прізвище у 50 % російського походження. Інші варіанти – це українське, білоруське, татарське, мордовське… У будь-якому випадку це прізвище утворене від імені, прізвиська, роду занять або місця проживання далекого предка по чоловічій лінії.


Від імені Антіп, що дається при хрещенні, утворюються і похідні прізвища від Антіпов.

Цікаво, що за російською демонологією, антіпка – це загадкова істота, яка вилуплюється із яйця, що було знесено семирічним півнем. Якщо це яйце людина носить за пазухою сім тижнів, антіпка стане виконувати всі її бажання.Коробка

У переносному значенні «черево». Такі прізвиська давали людям дуже заможним, «товстосумам».Коваленко

Це прізвище українського походження. Прізвища такого типу утворювалися від зменшеної форми імені або прізвиська в основному по чоловічій, рідше по жіночій лінії. Такі прізвища широко розповсюджені по всій території України, північної Білорусії та козачих областях Росії.

Ім’я по батькові від назви батька по роду заняття. Так як коваль був найнеобхіднішою і всім відомою людиною в селі, то назва по цій прикметі була скрізь.

Ковальов
Це прізвище у 50 % російського походження. У будь-якому випадку це прізвище утворене від імені, прізвиська, роду занять або місця проживання далекого предка по чоловічій лінії.

Ім’я по батькові від назви батька по роду заняття. Так як коваль був найнеобхіднішою і всім відомою людиною в селі, то назва по цій прикметі була скрізь.

Ковальов – одне із розповсюджених російських прізвищ. Хоч слова «коваль» в російській літературній мові немає.
Колесников
Це прізвище російського походження. Найчастіше прізвища такого типу утворювалися від назви міста або місцевості, де жила людина, або від якихось особливостей навколишньої природи або образу життя сім'ї.

Колісник – колісний майстер; також жартівливе прізвисько людини, яка носить окуляри.Лиман

Це прізвище має походження із єврейської мови. На території Російської імперії прізвища такого типу могли мати німці-колоністи, яких особливо багато було на території України і в Поволжі ; німці, які були на російській службі, або євреї. Походження прізвища пов’язано, як правило, з професією чи прізвиськом далекого предка його носія.Моісеєнко

Це прізвище українського походження. У основі прізвища – зменшена форма імені або прізвиська далекого предка чоловіка по чоловічій лінії. Такі прізвища широко розповсюджені по всій території України, північної Білорусії та козачих областях Росії.

Прізвище утворене від імені Моісей (його форм) – «врятований із води».

Селіванов

Це прізвище є патронімічним: утворилося від імені. Християнське ім’я Сільван перетворилося у російській мові на Селіван або Селіфан і стало досить розповсюдженим. У деяких наріччях означає «селезень» .Сидоренко

Це прізвище українського походження. У основі – зменшена форма імені або прізвиська далекого предка чоловіка по чоловічій лінії. Утворилося воно від розповсюдженого в старовину імені Сидір, що в перекладі з грецької означає «слуга богині Ізіди».Брагинівка

Британ, Корж, Лазуренко, Міщенко, Нечволода, Паливода, Рябоконь, Чересло.

Паливода


У 70 % це прізвище походить із східнослов’янських мов. Тому воно являє собою іменник, який колись був прізвиськом далекого предка, і закріпився в якості його прізвища. Є думка, що прізвище Паливода могло з’явитися із французької мови.

Найбільш дивний, хоч і не дуже розповсюджений тип українського прізвища – це прізвище, побудоване за такою моделлю: дієслово наказового способу, за ним - іменник у називному відмінку, який ,зазвичай, є прямим доповненням до цього дієслова. Поєднання двох таких елементів, часто раптових, а інколи і абсурдних – доказ неповторного українського гумору.

Цей тип прізвища завжди приваблював письменників-гумористів і драматургів.

Лазуренко


Це прізвище українського походження. У основі прізвища – зменшена форма імені або прізвиська далекого предка чоловіка по чоловічій лінії. Такі прізвища широко розповсюджені по всій території України, північної Білорусії та козачих областях Росії.
Корж

1. У Сибіру коржак (куржак) – іній, паморозь. Таке прізвисько могла отримати людина із сріблястим пушочком по всьому тілу або кучерявий блондин. Споріднене прізвище – Куржаков.

2. У західних областях Росії корж, коржак – прісний тоненький хлібець на салі, який засушували і брали з собою у далеку дорогу. Той, хто випікав такі хлібці, точно нарікався Коржаком.


Дмитрівка

Жиленко, Заярний, Смирний, Сова, Шинкаренко, Щербина.


Жиленко

Це прізвище українського походження. У основі прізвища – зменшена форма імені або прізвиська далекого предка чоловіка по чоловічій лінії. Такі прізвища широко розповсюджені по всій території України, північної Білорусії та козачих областях Росії.Заярний

Це прізвище походить із української чи білоруської мови і являє собою прикметник або іменник, який був колись прізвиськом. Значна частина таких прізвищ належала давнім дворянським родам, які отримала велику популярність у російській історії.Смирний

Це прізвище походить із української чи білоруської мови і являє собою прикметник або іменник, який був колись прізвиськом. Значна частина таких прізвищ належала давнім дворянським родам, які отримала велику популярність у російській історії.Сова

Одне із багаточисленних «пташиних» прізвищ, утворених від імен чи прізвищ, похідних від назв птахів.


Шинкаренко
Це прізвище походить із української чи білоруської мови і являє собою прикметник або іменник, який був колись прізвиськом. Значна частина таких прізвищ належала давнім дворянським родам, які отримала велику популярність у російській історії.
Щербина
Щербак, щербатий, щербач – людина, яка мала фізичні недоліки; та, яка не мала одного або декількох передніх зубів.

Щерба – «ущербний», з обличчям, зритим слідами віспи.

Щербак – «стяжатель, хапуга»; «однокінний візничий». Характерним є те, що прізвище часто зустрічається на заході від Москви і північніше від неї. Носієм цього прізвища є жінка.

Васильківське

Корячко, Мартинов, Нікіфоров, Путій, Романюк, Свистун, Удоденко, Черняк.

Корячко


Це прізвище українського походження. У основі прізвища – зменшена форма імені або прізвиська далекого предка чоловіка по чоловічій лінії. Такі прізвища широко розповсюджені по всій території України, північної Білорусії та козачих областях Росії.

Нікіфоров


Це прізвище утворене від імені, прізвиська, роду занять або місця проживання далекого предка по чоловічій лінії.

Утворене від імені Никифор – «победоносец». Ничипор – українська форма цього імені.


Путій


Це прізвище походить із української чи білоруської мови і являє собою прикметник або іменник, який був колись прізвиськом. Значна частина таких прізвищ належала давнім дворянським родам, які отримала велику популярність у російській історії.

Романюк


Це прізвище українського або рідше білоруського походження.

Воно утворене від слова, що означає «молодий чоловік, син, учень». Такі прізвища набули особливого розповсюдження на Західній Україні.

Утворене від похідних форм імені Роман. У перекладі із латинської «романус» - римський. Прізвище немає ніякого відношення до квітки ромашка.
Удоденко

Це прізвище українського походження. У основі прізвища – зменшена форма імені або прізвиська далекого предка чоловіка по чоловічій лінії. Такі прізвища широко розповсюджені по всій території України, північної Білорусії та козачих областях Росії.

Утворене від назви птаха, отже, є орнітонімічним.

Черняк

Це прізвище українського походження. Прізвища такого типу досить рідковживані і належать до давнього пласту прізвищ українського народу.

У основі – прізвиська смуглих, чорноволосих людей, імена по батькові від нецерковного чоловічого імені Черной. Воно могло означати «злий», «поганий», «той, що сплачує податки». Одне із розповсюджених прізвищ, належить до першої сотні російських прізвищ.

Свистун
У деяких наріччях свищ – це птах, дикий гусак (від слова свистіти). Можливо, прізвисько того, хто любив посвистіти.

За словником Даля, Свистун – це пуста, бездіяльна людина. Інше тлумачення: людина, яка виготовляла свистульки, дитячі іграшки.Мартинов

Це прізвище російського походження. Такі прізвища частіше всього утворилися від назв народів, що населяли територію Росії. Більша частина носіїв таких прізвищ належала до дворянського роду.Катеринівка
Коваль


Ім’я утворене від назви заняття батька. Так як коваль був найнеобхіднішою і всім відомою людиною в селі, то назва по цій прикметі була скрізь.

Ковальов – одне із розповсюджених російських прізвищ. Хоч слова «коваль» в російській літературній мові немає.


Вереміївка

Бондаренко, Ілющенко, Скробало…
Бондаренко
Це прізвище українського походження. У основі прізвища – зменшена форма імені або прізвиська далекого предка чоловіка по чоловічій лінії. Такі прізвища широко розповсюджені по всій території України, північної Білорусії та козачих областях Росії.
Бондар – те ж саме, що й бочкар: ремісник, який виготовляє бочки. Таке прізвище мав головний майстер серед ремісників. А його помічник – Бондаренко, підмайстер – Бондарчук.
Ілющенко

Це прізвище українського походження. У основі прізвища – зменшена форма імені або прізвиська далекого предка чоловіка по чоловічій лінії. Такі прізвища широко розповсюджені по всій території України, північної Білорусії та козачих областях Росії.


Усі прізвища такого типу утворилися від імені Ілля, що в перекладі з єврейської мови означає «мій бог Яхве».

Скробало

У 70 % це прізвище походить із східнослов’янських мов. Тому воно являє собою іменник, який колись був прізвиськом далекого предка, і закріпився в якості його прізвища. Є думка, що це прізвище могло з’явитися у французькій мові.Мар’янка

Бойченко, Кучеренко…

Бойченко

Це прізвище українського походження. У основі прізвища – зменшена форма імені або прізвиська далекого предка чоловіка по чоловічій лінії. Такі прізвища широко розповсюджені по всій території України, північної Білорусії та козачих областях Росії.Кучеренко

Це прізвище українського походження. У основі прізвища – зменшена форма імені або прізвиська далекого предка чоловіка по чоловічій лінії. Такі прізвища широко розповсюджені по всій території України, північної Білорусії та козачих областях Росії.

Прізвище утворилося від прізвиська Кучерявий (ознака хвилястого волосся).
Кучерявий… Це слово у різних наріччях Псковської та Саратовської областей звучить по-різному.
Олександропіль

Карпенко, Круковець…

Карпенко

Це прізвище українського походження. У основі прізвища – зменшена форма імені або прізвиська далекого предка чоловіка по чоловічій лінії. Такі прізвища широко розповсюджені по всій території України, північної Білорусії та козачих областях Росії.


Прізвище утворилося від імені по батькові, що в свою чергу виникло від канонічного чоловічого імені Карпо. У перекладі з грецької означає «плід». Риба карп ніякого відношення до пояснення не має.
Круковець

Це прізвище українського походження. Належить до орнітонімічної групи, бо утворилося від назви птаха крук.ВИСНОВОК

Досліджуючи красу і різноманіття прізвищ рідного краю, мені та моїм учням пощастило відвідати різні села. Ми змогли поспілкуватися з багатьма людьми. Вдалося з’ясувати, які ж прізвища є найбільш вживаними, як вони виникли, яка їхня етимологія. Чи дійсно вони мають вплив на нашу подальшу долю. Цікавим виявилося те, що в одному селі живе, наприклад, десять сімей і мають одне і те ж прізвище – Круковець. При опитуванні з’ясувалося, що більшість їх не є родичами. А як же розрізняють їх односельці??? А дуже просто: «Ті, що живуть на краю села», «У тих, що мають чотирьох дітей», «А там господар завжди такий злий, мов той крук», «А в тих зять – далекобійник» …

Проаналізувавши весь зібраний матеріал, можна зробити такі висновки:


 • Серед досліджених прізвищ дуже багато російських.

 • 60 % побутуючих прізвищ – патронімічні, тобто утворені від чоловічих імен.

 • 20 % – орнітонімічні, бо утворені від назв птахів.

 • 10% – утворені від назв професій, роду занять.

 • 10% – утворені від назв явищ природи; від того положення, яке людина займала у суспільстві; від вигаданих загадкових істот; від назв риби тощо.

В основному, дослідивши етимологію прізвищ, стало зрозумілим одне: майже всі прізвища утворилися від прізвиськ, які давалися людям односельцями, знайомими, зважаючи на характер, звички, заняття людини.
Використана література

1. Грінченко ІІ – Словник української мови. – К.: Наукова думка, 1996-1997. – Т. І–IV.


2. Даль І – Даль В. Словарь живого великорусского языка. – М.: Просвещение, 1978–1980. – Т. І–IV.


3. Непокупний – Непокупний А.П. Культурно-історичні обрії "Реєстру Війська Запорозького 1649 р." – У кн. "Реєстр Війська Запорозького 1649 р." Додатки. – К.: Наукова думка, 1995. – С. 568–573.


4. Нiколаєнко З. Г. Прiзвища, утворенi вiд власних особових iмен// Територiальнi дiалекти i власнi назви. – К.: Наук. думка, 1965. – С. 273-278.


5. Редько Ю. К. Сучасні українські прізвища. – К.: Наук. думка, 1966. – 216 с.


6. Інтернет-сайт «Каталог прізвищ».Козаки


Священники

Бондар


Коваль

Шляхтичі


Соловей


Журавель


Сова


Одуд


Дикий гусак (свищ)


Крук


Річка Самара
Калюжа

Мороз


Іній


Пастух кіз(козарь)

Зразок захворювання яблука на паршу


ПіскарьКорж (хлібець)Майстер коліс
ч. 1
скачать файл

Смотрите также: