скачать файл
ч. 1

Гадяцька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №4

16 березня 2010Районний семінар вчителів англійської мовиHadiach 2010

План роботи

  1. - Зустріч учасників семінару

8.35 Оголошення теми та мети семінару

8.40 Привітальне слово адміністрації школи, методиста Гадяцького районного відділу освіти Н.М.Мирошниченко, організаторів семінару – вчителів школи Р.М.Шаманської та А.І.Коломієць.

8.50 Вправа – знайомство «Icebreaker – Find who…»

9.00 Презентація досвіду роботи Руслани Миколаївни Шаманської

9.15 Презентація досвіду роботи Алли Іванівни Коломієць.

9.30 Перерва.

9.40 Відкритий урок у 7а класі «Хвороби та лікування» (вчитель А.І.Коломієць)

10.25 Перерва. Перехід до кабінету англійської мови 133 (третій поверх)

10.40 Відкритий урок у 2а класі «Тварини» (вчитель Р.М.Шаманська)

11.25 Перерва на каву. Перехід до біологічного кабінету.

11.40 Презентація шкільного Європейського клубу «Європлюс» (опікун Р.М.Шаманська)

12.00 Виставка учнівських порт фоліо (організатори Л.А.Дудченко та Л.М.Ємець)

12.10 Тренінгове заняття «Європейський мовний портфоліо» (тренер Р.М.Шаманська)

12.40 Мовний практикум «Пісні та ігри на уроках англійської мови» (з досвіду роботи учасників семінару) (медіатор Р.М.Шаманська)

13.30 Завершення семінару. Вручення сертифікатів учасників семінару.Руслана Миколаївна Шаманська – працює в школі з 2001 року. Вчитель першої категорії, керівник районного методичного об’єднання вчителів англійської мови, керівник районного наукового товариства МАН. Працює над проблемою «Шляхи підвищення мотивації учнів до вивчення англійської мови». Основні принципи викладання : комунікативне спрямування уроків, особистісно-зорієнтоване навчання, підготовка учнів до зовнішнього тестування та навчання практичного використання мови. У своїй роботі використовує інтерактивні методи навчання, проектні та комп’ютерні технології, застосовує елементи розвивального навчання, та працює над розвитком критичного мислення учнів.

Руслана Миколаївна – опікун шкільного Європейського клубу. Ідею клубу запозичила під час Польсько-українських молодіжних обмінів фундації ПАУСІ (2006, 2007, 2008). У 2008 році пройшла 7-тижневе стажування в університеті Алабами, США. Організовувала прийом вчителя англійської мови з м.Колчестер, штат Конектікут Кейт Інгліш. У 2009 році стала вчителем року у номінації «Англійська мова». Бере участь в он-лайн курсах, тренінгах та семінарах Посольства США та Британських Рад. Сама проводить тренінги, семінари та круглі столи. Веде ряд блогів в мережі Інтернет, де розміщує власні матеріали. Працює з учнями в Малій Академії Наук України.

Алла Іванівна Коломієць – працює в школі з 1995 року. Вчитель вищої категорії, керівник шкільного методичного об’єднання вчителів англійської мови. Працює над проблемою «Читання – як компонент навчання іноземній мові». У своїй роботі використовує передові педагогічні технологій та методи: інтерактивні методи навчання ( робота в групах, парах, «мозковий штурм, « мікрофон» ділова гра); уроки на інтегрованій основі ( урок – подорож, урок – дискусія, урок – роздум з елементами дослідження ); комунікативні методи навчання ( моно-логічна інформація, діалогічне мовлення, групова робота). Уроки Алли Іванівни – це мовні уроки, комбіновані, уроки – подорожі, уроки-гра, уроки – захисту проектів. Як класний керівник, вчитель постійно знаходиться у вирі життя класу, спільно вирішують всі проблеми та труднощі, діляться радощами, люблять подорожувати.

This is an icebreaker for acquaintance of the participants of the seminar.

Icebreakers are structured activities that are designed to relax learners, introduce them to each other, and energize them in what is normally an unduly formal atmosphere or situation. Icebreakers are not normally related to the subject matter, where as "openers" are related to the subject matter that is to be discussed. In addition, they often help to break up the cliques and invite people to form random groupings in a non-threatening and fun way. The term "icebreaker" comes from "break the ice", which in turn comes from special ships called "icebreakers" that are designed to break up ice in the arctic regions. And just as these ships make it easier for other ships to travel, an icebreaker helps to clear the way for learning to occur by making the learners more comfortable by helping to bring about conversation.

The main purpose of this activity is to fill the table with the names of the participants of the seminar.Rules – You have to speak only in English.

You can not write the same names in the table.

You can walk around the class and communicate with the participants of the seminar

You have only 8 minutes for this activity.Find who…

works at the village school (write the village)works at the town school (write the number )


are married

has own kids

teaches in the second formteaches in the seventh grade


use the working book at the lesson (class )

doesn’t use the textbook by O.Karpiuksings songs during lessonsuse the vocabulary in the second form


use the “portfolio” method

Just a nice woman

Урок у 7а класі

Вчитель : Алла Іванівна Коломієць

Тема : Хвороби та лікування

Мета: навчитися розповідати про хвороби та їх лікування, закріпити лексичні одиниці з теми, розвивати навички діалогічного та монологічного мовлення та навички читання, розвивати уміння роботи в групах та парах, виховувати розуміння понять про здоровий спосіб життя.

Завдання для учасників семінару під час уроку – скласти план урокуУрок у 2а класі

Вчитель : Руслана Миколаївна Шаманська

Тема : Тварини

Мета: вивчити нову літеру Xx;

розвивати навики читання слів та речень;

ввести нові лексичні одиниці з теми «Тварини»;

практикувати вживання конструкції I have… He (she) has…;

розвивати навички роботи в групах під час роботи над проектом;

ознайомити з традиціями святкування Дня Святого Патрика;

виховувати інтерес до вивчення іноземної мови.

Завдання для учасників семінару під час уроку – скласти список засобів та прийомів, які на вашу думку, вчитель застосовує для підвищення мотивації учнів до вивчення англійської мови.
Що таке Євроклуб?
Євроклуб об’єднання групи однодумців, які зацікавлені європейською тематикою, поглиблюють свої знання про Європу та європейську інтеграцію і поширюють інформацію, що стосується цієї теми, у навчальному закладі та місцевій громаді.

Перші молодіжні Європейські клуби були створені ще на початку 90-х років у Португалії. Ідея їх створення належить Маргариті Белард, координатору програми «Європейський вимір в освіті». Перші українські Євроклуби були створені у 1995 році та з часом поширили свою діяльність у різних регіонах України як серед учнів, так д серед студентів. У державах-членах Європейського Союзу та країнах-кандидатах Євроклуби відіграють роль одного із основних джерел інформації про інтеграційні процеси у Європі та є пропагандистами спільних європейських цінностей серед молоді різного віку.

Діяльність Євроклубу можлива в таких варіантах: • Діяльність Євроклубу у формі позакласної форми навчання на базі навчального закладу, наприклад, гурток, секція тощо.

 • Створення та діяльність Євроклубу у формі молодіжної неурядової організації.

 • Євроклуб може бути також інтеграційним середовищем для співпраці декількох навчальних закладів, що розташовані в одному населеному пункті, районі чи мікрорайоні.


Мета діяльності:

 • Сприяння процесам євроінтеграції, підтримка курсу України на інтеграцію в європейські структури, формування розуміння необхідності приєднання України до європейської співдружності.

 • Розширення знань про Європу, країни Європейського Союзу.

 • Інформування про ЄС, євроінтеграційні процеси та співпрацю України та ЄС.

 • Сприяння вихованню європейської свідомості, пропаганда спільних європейських цінностей.

 • Поширення інформації про Україну, її місце на Європейському континенті та роль в процесі євроінтеграції.

 • Знайомство з механізмом функціонування демократії і громадянського суспільства.

 • Налагодження співпраці української молоді З ровесниками з інших країн Європи.

 • Створення сприятливих умов для самореалізації учнівської молоді.

 • Пропаганда ідей демократії, громадянського суспільства та європейської інтеграції.

 • Вироблення нового стилю відносин, поведінки, мислення; підготовка молоді до життя в об’єднаній Європі.


Завдання Євроклубу

 • Різнобічне вивчення історії, культури, звичаїв та традицій як країн Європейського Союзу, так і України як невід’ємної частини європейської цивілізації.

 • Встановлення зв’язків з молоддю країн Європи через програми молодіжних обмінів та листування, виконання спільних проектів.

 • Одержання та поширення інформації про історію, розвиток, сучасний стан та подальші перспективи інтеграційних процесів у Європі.

 • Удосконалення навичок самостійного здобування та критичного аналізу інформації.

 • Збір документації та інформації щодо діяльності організаційних структур ЄС.

 • Організація різноманітних заходів з метою поширення інформації про ЄС, європейські організації, європейську спільноту.

 • Розвиток духу партнерського співробітництва та взаємодопомоги.

 • Мотивація до вивчення іноземних мов.

Участь у шкільному Європейському клубі. Що це дає:

молодій людині

 • цікаві знання,

 • нові знайомства;

 • багато друзів;

 • захопливі подорожі;

 • розвиток і самореалізацію;

 • знайомство з країнами ЄС;

 • втілення мрій і бажань;

 • пізнання і відкриття нових ідей;

 • набуття життєво необхідних компетенцій для життя у європейському співтоваристві;

 • перспективи на майбутнє.

батькам

 • активне залучення їх до шкільної діяльності;

 • можливість для дитини активно та цікаво проводити вільний час;

 • залучення до творчої діяльності;

 • розширення кругозору;

 • поінформованість про життя в Євросоюзі у цікавій формі;

 • соціальну адаптацію підлітка;

 • можливість проявити свої знання та вміння;

 • стимул до подальшого самовдосконалення.

вчителю

 • якісне підвищення ефективності роботи у позашкільній діяльності;

 • нові знайомства;

 • співпраці з колегами з-за кордону;

 • нові знання;

 • здобуття авторитету серед своїх колег;

 • налагодження співпраці між учнями і вчителями;

 • реалізацію власних задумів.

навчальному закладу

 • підняття престижу школи;

 • співробітництво з іншими школами за кордоном;

 • фаховий ріст професійних кадрів;

 • нові форми роботи з учнями;

 • залучення громади та ЗМІ до життя навчального закладу;

 • мотивацію батьків;

 • активність шкільного самоврядування.

громаді

 • інформацію про ЄС;

 • залучення коштів, інвестиції;

 • вирішення місцевих проблем шляхом участі дітей у соціальних проектах;

 • формування свідомих членів громади, що вміють вирішувати проблеми, критично мислити;

 • покращення іміджу громади.

країні

 • свідомих та добре поінформованих громадян, котрі вміють компетентно вирішувати різноманітні проблеми та відповідально будувати своє майбутнє.

Європейський клуб Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №4 «Європлюс» був заснований у листопаді 2007 року. Ідею створення було запозичено у польського партнера гімназії імені Іоанна Павла ІІ під час візиту до Польщі у рамках молодіжних обмінів 2006, 2007 та 2008 років. Організаторами клубу були вчитель історії Л.М.Голубенко та вчитель англійської мови Р.М.Шаманська. З нового навчального 2009-2010 року було виділено годину гурткової роботи для діяльності Євроклубу. За час роботи клубу було проведено ряд успішних проектів:

 1. Презентація діяльності Євроклубу.

 2. Організація виборів президента.

 3. Збір навчальних посібників та тематичних папок з історії, географії та культури Європейських країн.

 4. Виготовлення презентацій Power Point про країни.

 5. Виставка стіннівок «Європейські країни».

 6. Виставка «Європейська валюта».

 7. Виставка «Джерела толерантності », присвячена памяті жертв Голокосту.

 8. День Європейських Мов.

 9. Заняття «Країни Європи та їх столиці».

 10. Настільна гра «Європейські прапори».

 11. Відео-тренінг «Символи Європейського Союзу».

 12. Віртуальна екскурсія по країнам в комп’ютерному класі.

 13. Заняття «Визначні місця Європи».

 14. Веб-енциклопедія «Органи управління Європейського Союзу».

 15. Виставка гарбузів та поробок з природного матеріалу до свята Хеллоуіна.

 16. Різдвяна вечірка.

 17. Заняття «Відомі Європейці».

 18. Заняття «Що таке толерантність», мультфільм «Гидке каченя».

 19. Перегляд та обговорення відео-фільму «Повелитель мух» за романом Голдінга.

 20. Заняття на згуртування колективу “Teambuilding activity”.

 21. Шоу до Дня Святого Валентина «Танцюють всі».

 22. Заняття «Столиці Європейських країн».

 23. Тиждень Європейських знань.

 24. Спортивні змагання «Євромяч».

 25. Випуск Євробюлетеня.Портфоліо (від англ. portfolio - портфель, папка) - це папка документів з навчального предмета як компонента навчальної діяльності учнів, який ведеться учнями при педагогічному супроводі вчителя.

Мовний портфоліо («English Language Portfolio»), розроблений Лінгвістичним Комітетом Ради Європи з метою стандартизації вимог до вивчення, викладання й оцінювання досягнень у галузі вивчення іноземних мов громадянами європейських країн, було презентовано в Україні у 2003 році після опрацювання у 15-ти країнах Європейського Союзу.

Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти пропонують три обов'язкових компоненти мовного портфоліо (МП): • мовний паспорт;

 • мовну біографію;

 • мовне досьє.

Першим компонентом МП є мовний паспорт («Language Passport»), що підсумовує лінгвістичну індивідуальність його власника; особисті досягнення у вивченні мови та особистий досвід міжкультурного спілкування. Також мовний паспорт включає самооцінку учнем власних мовленнєвих компетенцій.

Європейський мовний портфоліо, розроблений за допомогою установ Ради Європи, передбачає три основні рівні володіння іноземною мовою та мовленнєвими компетенціями - А, В, С. Рівні визначаються за основними видами мовленнєвої діяльності: • розуміння (усної форми мови - аудіювання та письмової - читання);

 • говоріння (монолог як форма продуктивного говоріння або полілог як інтерактивне говоріння);

 • письмо як окремий продуктивний вид мовленнєвої діяльності.

Мовний паспорт містить:

 • фото учня;

 • анкетні дані учня;

 • особисту інформацію (хобі тощо);

 • критерії оцінювання навчальних досягнень учнів;

 • власну самооцінку володіння іноземною мовою.

Другим обов'язковим компонентом МП є мовна біографія («Language Biography»), яка використовується, щоб установити проміжні цілі, перевірити власні досягнення в навчанні, зареєструвати значущі етапи мовного й міжкультурного спілкування.

Мовна біографія містить: • план роботи з предмета на тему (семестр, рік);

 • табель оцінювання вчителем рівня володіння учнем іноземною мовою (який заповнюється у вигляді графіка з указанням виду мовленнєвої діяльності, що оцінюється);

 • табель самооцінки учнем власних досягнень, що дає змогу розвивати об'єктивну самооцінку.

Графіки оцінки вчителем і самооцінки учнем своїх досягнень можуть виконуватись на одному аркуші в різних кольорах (teacher - червоним, student - зеленим). Це ефективний засіб самоконтролю та контролю з боку батьків. За графіком легко простежити ріст, стабільність чи спад знань учня; він є ефективним чинником розвитку самоаналізу та самооцінки учнем власних досягнень;

 • аркуш самоосвіти, що дає учням право вибору теми самоосвітньої діяльності згідно з їх інтересами, рівнем володіння іноземною мовою, тобто є особистісно зорієнтованим. Це можуть бути біографії кумирів, сучасні пісні англійською мовою та їх переклад, кулінарні рецепти тощо;

 • алгоритми окремих видів діяльності на уроці, що самостійно чи з педагогічним супроводом створені як поради учням з удосконалення самоосвітньої компетентності учня під час проведення уроків, підготовки до тестування («Study for Success», «Communication Plus»);

 • аркуш рекордів («Self-assessment of my records»), який учень обов'язково заповнює в кінці кожної теми, де констатує здобуті особисті досягнення з різних видів мовленнєвої діяльності, а також визначає свій рівень володіння іноземною мовою (в обсязі вивченої теми).

Третім обов'язковим компонентом МП є мовне досьє («Dossier»). У ньому учень збирає зразки своїх творчих робіт («Samples of work») та свідчення у вивченні іноземної мови.

Мовне досьє може включати: • творчі проекти учнів;

 • доповіді з теми на англійській мові;

 • кросворди з вивчених тем тощо.

Які задачі вирішує мовний портфоліо?

Мовний портфоліо розроблено з метою:

 • стимулювати вивчення людиною іноземної мови згідно з будь-яким загальнорекомендованим рівнем упродовж усього життя людини;

 • зробити процес вивчення мови більш прозорим та ясним;

 • формувати самоосвітню компетентність учня, що дозволяє йому аналізувати й усвідомлювати власний шлях навчання, а також впливати на нього;

 • формувати інноваційну особистість учня, розвивати вміння конструювати свої знання, орієнтуватись в інформаційному просторі; ставити перед собою задачі й поетапно розв'язувати їх;

 • створювати мотивацію навчальної діяльності;

 • розвивати пізнавальні організаційні навички, творчі здібності учнів;

 • формувати учнівську автономію, посильність освіти для кожного конкретного учня.

Виходячи з цього, можна зазначити, що мовний портфоліо є особисто зорієнтованою формою роботи, автентичним видом оцінювання, який адресується учневі, розроблений для нього, спрямований на виявлення та розвиток творчих здібностей кожної дитини. Упровадження такої форми діяльності, як європейський мовний портфоліо, означає вихід на новий рівень самосвідомості учня, де він вибирає, оцінює, контролює процес навчання, роблячи його безперервним і сталим.

If you use songs in your classroom, what types do you use?  The songs and rhymes for teaching English can be divided into different groups:- • Action songs and rhymes (counting, finger, spelling rhymes)

 • Traditional songs and rhymes

 • 'Pop' and contemporary songs

Let's look at each group in more detail.

Action songs and rhymes

Counting rhymes are exactly that - the children sing a song or say a rhyme whilst counting using their fingers.  Watch this video of Raymond using a very well known counting song.  What other actions are involved?  Which parts of the song do the children enjoy the most?

Having looked at the different types of songs and rhymes available and the techniques we can use with them, it is important to end as we begun by saying that we must always critically question and assess the songs we introduce in our classes.  Before using a song in your class, try to think about the questions below.
Are the children involved?

 • Would the children enjoy the song outside of class?

 • Will every student be involved at some point?

 • Can those children who find English more difficult take part without feeling frustrated?

 • Is the song easy to understand and sing?

 • Will the song keep the children's interest until the end?

 • Does the song have a good melody?

Is language development integrated into the song? 

 • Can the language content be controlled and focussed?

 • Do the children practise English all the time?

 • Are they challenged by the English?

 • Can new vocabulary be introduced?

 • Can new (achievable) structures be introduced into the song?

 • Can new language be linked with old language during the song?

Does it encourage active learning?

 • How much do you, the teacher, have to explain or demonstrate?

 • How much do you have to do during the song?

 • Can the children do any of this?

 • Is any new language discovered by the children?
   Remember!

 • Look very carefully at the language level of the song you are about to use. If the language is unkown and complicated it could demotivate your learners. However, if you ensure that the language can be clearly understood through the context of the song, maybe with the aid of visuals, or, through actions, then there is no reason why you should not use it.

 • Teachers taking our in-house Young Learner course sometimes ask if they should explain the song in Turkish before they sing it.  Generally speaking, the song should explain itself through the use of visuals or actions.  If it doesn't do this, then perhaps you shouldn't be using it. 

Work in groups. Think about some song, which you’ve used during your classes. Share your ideas. Choose one of the songs and present it for all participants. (You have 8 minutes)

What can we do with songs???!!!

Fill-in-blanks is the most popular classroom activity. However, this is not as simple as handing out worksheets full of gaps to your students. You can omit the rhyming words or adjectives, etc. but whatever you do needs to be properly planned.

Spotting the mistakes is another game you can involve your students in. Change a few words (not more than 8 to 10) in the lyrics and ask your students to correct them as they listen to the song. Here again, you will have to choose the words sensibly. A nice idea will be providing the antonyms. You can use synonyms in case you are using songs in teaching English to adult learners.

Changing the order of verses is a real interesting activity for young learners.

Group discussions, cooking up story lines and dialogues and even video shoots are other interesting pursuits you can plan for your high-grade students. Engage your lower level students in preparing comic strips and pictorial representation of songs.

 Translation and interpretation of songs inherent meaning, the use of various symbols, etc. nurture creativity in your students; composing follow-up verses for a song is an equally effective task for your higher-level students. • Matching pictures,

 • Sing along, Picture dictation

Write your own ideas

From my experience

Songs in the class

Last few months I was working on the topic “Using Mother Goose Rhymes at the primary school”. “Mother Goose Rhymes” is a collection of the nursery rhymes, which were written by different writers at different times. According to the history first rhymes have appeared at the seventeenth or eighteenth century. Nowadays these rhymes are the symbol of the childhood of American and British people.INTRODUCTION

So, I’ve chosen the song from Mother Goose Collection “Once I caught a fish alive”. You needn’t any special material, just a board or a sheet of paper, and of course the text of the song, if children can read. Actually you can download video-clip of this song from www.youtube.com. This song is suitable for different levels of young learners, such as you can change the tasks according to the age and knowledge.EXPLANATION OF HOW TO SET UP THE ACTIVITY

Before the lesson I draw the pond at the blackboard. I wrote some simple words inside the pond, but some letters were missed.

For example : p_n, d_g, _gg, c_t.

I told, that in the pond there is a big fish and it has eaten some letters. I proposed to catch it. Of course, kids agreed. We practiced the phrase “I have a fish in the pond, I have a big fish in the pond, I have a very big fish in the pond”. Then we “helped” words to find the missed letter. One by one, children came up to the blackboard and filled the gaps in the words. And said “I have a pen in the pond. I have a dog in the pond. I have an egg in the pond.”

After the filling gaps I proposed kids to listen the song about fish, which lives in the pond too. Firstly, they just watched video, which I’ve downloaded from youtube.com, while they were watching, I showed some moves with my fingers and hands.

One, two, three, four, five – count with fingers

Once I caught a fish alive – catch air with palm

Six, seven, eight, nine, ten – again count with fingers

Then I let it go again – open the palm and let the “fish” go.

Why did you let it go? – wave with a hand

Because it bit my finger so – with another hand grab the finger.

Which finger did it bite? - wave with a hand again

This little finger on my right – show a little finger on the right hand.

After activity children drew the pond and fish in their exercise –books and wrote the sentence “I have fish in the pond”. By the way, they didn’t know that two letters Ss and Hh (sh), must be read as sound [S], and after writing the word FISH they understood this.LEARNERS REACTION

Kids really loved this song, because it is simple and has the catches melody. For the next lesson they could sing it alone without my help. And I really feel that they have learned the word – fish and catch, understood how to read two letters together s and h , and they practiced the grammar constriction “I have…”REFLECTION

I used this song, but without drawing and filling gaps in my 9th form. We discussed Past Indefinite tense in this song.For example – students didn’t know three forms of the verb catch. And we found two interrogative sentences and affirmative.

I think, I would use this song again in my second form, because it’s really nice song.Games in the class

Captain Jack” (reading activity)

From my experience I’ve noticed that all kids love to play different games about travelling and adventures. My students like to play game “Captain”. I use this game as a reading activity. There are some exercises for reading in our textbooks, where words are written in three or four columns. We imagine that each word is an iceberg and captain has to avoid the shipwreck. Ship is our class and all kids are the crew. If the captain has read the word correct, the crew has to repeat this word after captain. But if the captain has a mistake in reading, the crew has to keep silence, because they are dead – their ship has sunk…. So we choose another captain.

Choosing and introducing of the captain is a real ritual. Firstly, I asked some quite difficult question and the person who will answer my question became the CAPTAIN.Secondly, Captain has to introduce himself or herself (it’s a good oral practice – especially for auditory learners). Then we all together say – “Ready, steady, go!!!” and captain begins to read. Everybody has to listen very carefully to find the mistake. (Again – great for auditory learners. And visual learners like to see at the captain and at the blackboard, where there is a picture of the ship and iceberg. As for the kinesthetic learners, they, as usually, are captain).

And the third, when the captain has read the first column of the words we are happy, because he sailed us to another country. As usually I say the name of the country and, of course, this is an English-speaking country. My students or I tell some information about this country, show some interesting pictures about the places of interest.

And the last, if one captain will read all words without mistakes we write his name on the boat of the ship. It is the highest honour!!!

I think this activity is good for all types of learners, because it’s like a theatre, and we all have exiting impressions of this real voyage with a skillful captain.Unfortunately, I haven’t the CAPTAIN’S CAP, but I hope to buy it soon.

Useful sites

www.englishtips.org

www.eslprintables.com

http://www.teachingenglish.org.uk/

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/

http://www.britishcouncil.org/central.htm

http://hadiachschoolfoto.blogspot.com – наш шкільний альбом

ruslanashamanska@gmail.com – моя електронна адресаРуслана Миколаївна Шаманська – працює в школі з 2001 року. Вчитель вищої категорії, голова районного методичного об’єднання вчителів англійської мови, голова районного наукового товариства МАН. Працює над проблемою «Шляхи підвищення мотивації учнів до вивчення англійської мови». Основні принципи викладання : комунікативне спрямування уроків, особистісно-зорієнтоване навчання, підготовка учнів до зовнішнього тестування та навчання практичного використання мови. У своїй роботі використовує інтерактивні методи навчання, проектні та комп’ютерні технології, застосовує елементи розвивального навчання, та працює над розвитком критичного мислення учнів.

Руслана Миколаївна – опікун шкільного Європейського клубу. Ідею клубу запозичила під час Польсько-українських молодіжних обмінів фундації ПАУСІ (2006, 2007, 2008). У 2008 році пройшла 7-тижневе стажування в університеті Алабами, США. Організовувала прийом вчителя англійської мови з м.Колчестер, штат Конектікут Кейт Інгліш. У 2009 році стала вчителем року у номінації «Англійська мова». Бере участь в он-лайн курсах, тренінгах та семінарах Посольства США та Британських Рад. Сама проводить тренінги, семінари та круглі столи. Веде ряд блогів в мережі Інтернет, де розміщує власні матеріали. Працює з учнями в Малій Академії Наук України.

hadiachschoolfoto.blogspot.com

shruslana.blogspot.com

englishmetod.blogspot.com


ч. 1
скачать файл

Смотрите также: