скачать файл
ч. 1

Навчальний заклад заснований у 1922 році у Києві. 1959 році його переведено до Рівного як Український інститут інженерів водного господарства (УВГП). У 1995 році УВГП отримав статус Української державної академії водного господарства (УДАВГ). У 1998 році на базі УДАВГ та Рівненських автотранспортного та текстильного технікумів створено Рівненський державний технічний університет (РДТУ). 2002 року РДТУ перейменовано в Український державний університет водного господарства та природокористування (УДВГ

Факультет економіки підприємництва створений у 1975 році і названо інженерно-економічний. У травні 1995 року ІЕФ реорганізували у факультет "Економіки і менеджменту", враховуючи необхідність управлінської підготовки інженерів усіх спеціальностей, цільової підготовки менеджерів в умовах становлення України як Незалежної держави та переходу до ринкових основ господарювання. У травні 1998 року ФЕМ поділився на факультет економіки та факультет менеджменту.

На дисципліні Університетська освіта у нас відбулася екскурсія по території університету. Під час цієї екскурсії я дізналася дуже багато нового про цей вищий навчальний заклад. В гуртожитку №5 знаходиться профілакторій, де студенти можуть пройти медогляд. Там їм нададуть необхідну пораду для здоров’я.

Бібліотека вузу це університетський книгозбір, вона є методичним центром вузівських бібліотек області. Заснована у 1922році. Сьогодні - це потужний навчальний та науковий підрозділ. Вона складається з основної бібліотеки, бібліотеки автотранспортного технікуму, технологій та дизайну, технічного коледжу. Фонди бібліотек - понад 6ОО тисяч примірників. Серед них - навчальна, наукова, довідкова, інформаційна і художня література, газети, документи, дисертації та інша документальна інформація. На абонементі навчальної літератури для студентів молодших курсів (к.№2,ауд.203) отримує читацький квиток і комплект підручників. Метод включає отримання на абонементі (ауд.225,к.№2) можна отримати консультацію кваліфікованого бібліографа при підготовці до семінарних занять. А також є такі кабінети, як викладацька (каб. 255), комп’ютерні класи (каб. 260 та 260а). В гуртожитку №6 знаходиться абонемент художньої літератури. На сайті бібліотеки виставлено електронний каталог. Є основний читацький зал (ауд.236,к.№2), читацький зал періодичних видань (ауд.223, к.№2а), читацький зал довідниково-бібліографічного абонементу (ауд.225а, к.№2а), читацький зал в гуртожитку №1 і абонемент художньої літератури в гуртожитку №6.Вищий навчальний заклад цілком відповідає, щоб у ньому здобували освіту студенти, тобто він забезпечений всіма необхідними компонентами.
ч. 1
скачать файл

Смотрите также: