скачать файл
ч. 1


Україна

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Відділ освіти Синельниківської районної державної адміністрації


НАКАЗ

25 січня 2013 р. м..Синельникове № 46


Про активізацію профілактичної роботи

щодо попередження проявів жорстокості

та насильства учнівському середовищі

в закладах освіти району


Відповідно до доручення Президента України від 30.08.2012 № 1-1/2338 щодо поліпшення захисту прав та законних інтересів неповнолітніх, на виконання плану заходів з проведення Національної кампанії «Стоп насильству!» на період до 2015 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.12.2010 р. №2154, листа головного управління освіти і науки облдержадміністрації від 12.09.12 р. №4515/0/211-12 «Про вжиття заходів щодо попередження насильства в закладах освіти», наказу головного управління освіти і науки від 26.10.2012 р. №883/0/212-12 та з метою активізації виховної роботи щодо недопущення проявів жорстокості та насильства в учнівському середовищі, поліпшення захисту прав та законних інтересів дітей
НАКАЗУЮ:

1. Методичній службі відділу освіти:

1.1. Проаналізувати стан виконання вимог Закону України «Про освіту» в частині забезпечення конституційного права дітей на здобуття загальної середньої освіти, попередження правопорушень, проявів жорстокості та насильства в учнівському середовищі. Результати перевірки заслухати на нараді директорів.

Березень, 2013 р., Гринько С.В.

1.2. Забезпечити ефективне функціонування психологічної служби системи освіти району щодо:

- здійснення моніторингу ризиків виникнення всіх форм насильства серед дітей та учнівської молоді, визначення причин тривожності та агресивності; розробці індивідуальних програм психолого-педагогічного супроводу учнів «групи ризику»;

- узагальнення досвіду щодо проведення корекційної роботи практичного психолога та соціального педагога з дітьми з девіантною та делінквентною поведінкою та поширення його серед практичних психологів та соціальних педагогів шкіл району.

Постійно. Турченюк О.М.

1.3. Узгодити дії відділу освіти з відповідними підрозділами райдержадміністрації з даного питання.

До 01.02.2013 р., Гринько С.В.

1.4. Інформувати Департамент освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації до 1 грудня та 1 липня щорічно.

Гринько С.В.

2.Директорам шкіл району:

2.1. Розробити спільний (залучивши батьківську громадськість, органи учнівського самоврядування) план заходів щодо формування у дітей та учнівської молоді вміння жити в громадянському суспільстві, створення у закладах освіти соціальної атмосфери (підтримки та позитивного ставлення до всіх), у якій агресивність та насильство неприйнятні.

До 01.03.2013 р.

2.2. Забезпечити:

2.2.1. належний нагляд педагогічних працівників за дітьми під час перебування їх на території навчального закладу (в ході навчально-виховного процесу, перерви, проведення виховних заходів тощо);

2.2.2. психолого-педагогічний контроль за індивідуальними та сімейними факторами, які формують у дітей схильність до агресивної поведінки та жорстокості;

2.2.3. проведення виховної роботи (індивідуальні, групові, колективні форми роботи, діагностичні, розвивальні, корекційні заняття з елементами тренінгу, консультації тематичні та на запит) з усіма сторонами вияву жорстокої поведінки: як із жертвою, так і з агресором;

2.2.4. своєчасне виявлення учнів, схильних до агресивної поведінки (психологічна та педагогічна діагностика);

2.2.5. залучення до гурткової та позакласної роботи дітей з девіантною формою поведінки;

2.2.6. підтримку діяльності дитячого омбудсмена.

Постійно.

3. Провести відповідну корекційну роботу з батьками:

3.1. Ввести в план роботи батьківського всеобучу та батьківських зборів питання щодо недопущення проявів жорстокості, насильства в сім’ї; відповідальність за ухилення від виконання батьківських обов’язків по відношенню до своїх неповнолітніх дітей.

3.2. Індивідуальне консультування батьків з питань налагодження взаємовідносин в сім’ї, надання соціальної допомоги сім’ям, які опинилися в складних життєвих обставинах.

Постійно.

4. Довести до відома учасників навчально-виховного процесу телефони Служби у справах дітей РДА (Чуєва К.В.), центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (Бірюкова І.В.)

2.5. Сприяти введенню посад практичних психологів та соціальних педагогів в школах.

Постійно.

3. Координацію дій щодо виконання даного наказу покласти на методиста Гринько С.В., контроль - на заступника керівника відділу освіти Петрик Н.М.

Керівник відділу освіти А.О.ЮРЦЕВИЧПогоджено ю/к С.І. Ігнатіаді


ч. 1
скачать файл

Смотрите также: