скачать файл
ч. 1

–€
управління освіти АДМІНІСТРАЦІЇ

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКОГО РАЙОНУ

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Харківська загальноосвітня школа

І-ІІІ ступенів №120

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХЗОШ № 120
НАКАЗ

17.01.2012 № 20


Про підсумки профілактичної роботи з питань запобігання всім видам дитячого травматизму в школі в 2011 році та про завдання на 2012 рік
На виконання ст.ст. 3, 17, 24, 51, 53 Закону України «Про освіту», ст.ст. 5, 22, 38, Закону України «Про загальну середню освіту», Закону України «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 № 270 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру», наказу Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 «Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою», наказів Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 № 304 «Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України», від 01.08.2001 № 563 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти», від 31.08.2001 № 616 «Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах», розпорядження Харківської обласної державної адміністрації від 21.04.2006 № 226 «Про запобігання нещасним випадкам з людьми на водних об’єктах області», наказу Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 08.01.2004 № 4 «Про посилення роботи загальноосвітніх навчальних закладів з питань запобігання нещасним випадкам серед учнів та попередження дитячого травматизму», листів Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 15.11.2005 № 4877, від 31.08.2007 № 01-10/4621 та від 03.09.2007 № 01-10/4713, наказів Департаменту освіти Харківської міської ради від 15.05.2008 № 81 «Про загальний порядок профілактичної роботи з питань запобігання всім видам дитячого травматизму та порядок обліку нещасних випадків у навчальних закладах м. Харкова», від 22.11.2010 № 203 «Про запобігання всім видам дитячого травматизму серед учнів під час проведення новорічних і різдвяних свят та зимових шкільних канікул 2010–2011 навчального року», від 11.01.2011 № 6 «Про підсумки профілактичної роботи з питань запобігання всім видам дитячого травматизму в навчальних закладах м. Харкова у 2010 році та про завдання на 2011 рік», від 19.05.2011 №97 «Про запобігання всім видам дитячого травматизму серед учнів під час навчальних екскурсій, державної підсумкової атестації, навчальної практики та канікул у літній період 2011 року», від 25.08.2011 №125 «Про посилення профілактичної роботи щодо запобігання нещасним випадкам з учнями та вихованцями закладів освіти м. Харкова в 2011/2012 навчальному році», від 11.01.2012 №8 «Про підсумки профілактичної роботи з питань запобігання всім видам дитячого травматизму в навчальних закладах району у 2011 році та про завдання на 2012 рік», наказів управління освіти адміністрації Червонозаводського району Харківської міської ради від 13.01.2011 № 27 «Про підсумки профілактичної роботи з питань запобігання всім видам дитячого травматизму в навчальних закладах району у 2010 році та про завдання на 2011 рік», від 10.03.2011 № 93 «Про підсумки вивчення стану управлінської діяльності в навчальних закладах району з питань охорони життя і здоров’я учнів/вихованців та запобігання всім видам дитячого травматизму»; від 25.05.2011 № 211 «Про запобігання всім видам дитячого травматизму серед учнів під час навчальних екскурсій, державної підсумкової атестації, навчальної практики та канікул у літній період 2011 року»; від 26.08.2011 № 278 «Про посилення профілактичної роботи щодо запобігання нещасним випадкам з учнями та вихованцями закладів освіти Червонозаводського району в 2011/2012 навчальному році»; від 23.09.2011 № 310 «Про здійснення перевірки стану організації роботи з питань профілактики всіх видів дитячого травматизму та запобігання нещасним випадкам у загальноосвітніх навчальних закладах району»; від 19.10.2011 №339 «Про запобігання всім видам дитячого травматизму серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів під час проведення осінніх канікул 2011/2012 навчального року»; від 29.11.2011 № 371 «Про запобігання всім видам дитячого травматизму серед учнів під час проведення новорічних і різдвяних свят та зимових шкільних канікул 2011–2012 навчального року», від 16.01.2012 № 25 «Про підсумки профілактичної роботи з питань запобігання всім видам дитячого травматизму в навчальних закладах району в 2011 році та про завдання на 2012 рік, забезпечуючи реалізацію державної політики в галузі охорони дитинства та з метою запобігання випадкам дитячого травматизму адміністрацією школи проведено аналіз роботи педагогічного колективу щодо запобігання дитячому травматизму та порядку обліку нещасних випадків, що сталися з учнями за звітний період.

Упродовж 2011 року дане питання заслуховувалось на засіданнях педагогічної ради, нарадах при директорі, батьківських зборах.

Усього у 2011 році по школі випадків травмування учнів не зареєстровано (як і торік).

Травмування учнів за видами діяльності:Вид діяльності

2007

2008

2009

2010

2011

Навчальні заняття

-

-

-

-

-

Уроки трудового навчання

-

-

-

-

-

Перебування у літніх таборах

-

-

-

-

-

Спортивні заняття (змагання)

1

1

-

-

-

Екскурсії, прогулянки, походи

-

-

-

-

-

Перерва

-

3

1

-

-

Інші види діяльності

-

-

-

-

-

УСЬОГО

1

4

1

-

-

Дані факти свідчать про належний рівень організації дозвілля учнів під час навчально-виховного процесу та в позаурочний час, дотримання педагогічними працівниками плану-графіку чергування на травмонебезпечних ділянках протягом 2011 року.

У зв’язку з вищезазначеним
НАКАЗУЮ:


 1. Педагогічним працівникам школи:

1.1. Систематично проводити з учнями школи профілактичну роботу з метою недопущення травмування дітей під час навчально-виховного процесу та в позаурочний час.

1.2. Забезпечити виконання розділу річного плану роботи школи на 2011/2012 навчальний рік «Запобігання нещасним випадкам і створення безпечних, здоров’язбережних умов функціонування закладу».

Постійно

1.3. Особливу увагу звернути на профілактику дитячого травматизму серед учнів 5-8-х класів.

Постійно


 1. Затвердити алгоритми дій усіх посадових осіб у разі випадків травмування учнів (додатки 1, 2).

 2. Черговим вчителям по школі забезпечити контроль за дотриманням правил поведінки учнями під час перерв.

Постійно

 1. Єрмоленко Н.Ю., Савченко С.А., заступникам директора з навчально-виховної роботи:

4.1. Забезпечити безпечні, здоров’язбережні умови для учасників навчально-виховного процесу в школі.

Постійно


4.2. Здійснювати контроль за організацією чергування вчителів.

Упродовж 2012 року

4.3. Здійснювати аналіз причин кожного випадку травмування учнів.

Після кожного випадку

4.4. Забезпечити надання до районного управління освіти відповідної документації згідно з алгоритмом дій адміністрації школи у випадку травмування учнів під час навчально-виховного процесу та у позаурочний час (додаток 2).

Після кожного випадку 1. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор школи І.А. Колісник


З наказом ознайомлені:

Єрмоленко Н.Ю. Бакшеєва О.А.

Савченко С.А. Шеіна В.О. Алексєєва Н.В. Артемова С.А.

Дядик А.С.. Салюкова Р.І.

Коротун А.В Попій С.В.

Бикова Н.А. Іванова Н.В.

Петушкова Н.В. Трофімова Т.І.

Мальцева Т.В. Ашортіа Є.Д.

Воловік Т.М. Опарій С.С.

Черкашина В.В. Золотухіна О.І.

Кікоть О.А. Семененко А.В.

Захарян Л.Т. Губкіна А.Ю.


Єрмоленко

Додаток 1

до наказу від 17.01.2012

№ 20

АЛГОРИТМИдій посадових осіб у разі випадків травмування учнів

під час навчально-виховного процесуКласний керівник, вчитель-предметник або черговий вчитель:


 1. Відвести учня до медичного пункту.

 2. Повідомити адміністрацію школи.

 3. Викликати швидку допомогу.

 4. Повідомити батьків учнів.


Медичні працівники школи:


 1. Надати учневі першу медичну допомогу.

Додаток 2

до наказу від 17.01.2012

№ 20


АЛГОРИТМИ

дій адміністрації школи у разі випадків травмування учнів

№ з\п

Алгоритм дій

Термін виконання

Під час навчально-виховного процесу:


1

Надання до РУО «Повідомлення про нещасний випадок», який стався з учнем школи, підписане особисто керівником


Не пізніше 3-х діб

2

Реєстрація нещасного випадку, який стався під час навчально-виховного процесу та невиробничого характеру, в єдиному шкільному «Журналі реєстрації нещасних випадків, що сталися з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, аспірантами»

Негайно після отримання повідомлення від учителя

3

Створення комісії з розслідування нещасного випадку (за винятком нещасних випадків зі смертельним наслідком). Видання відповідного наказу

Упродовж доби з часу надходження повідомлення про нещасний випадок

4

Складання акта за підсумками розслідування нещасного випадку за встановленою формою Н-Н у 5 примірниках. Надання по одному примірнику:

 • потерпілому або особі, яка представляє його інтереси;

 • до підрозділу, де стався нещасний випадок;

 • до архіву школи;

 • до РУО;

 • до Департаменту освіти Харківської міської ради

Не пізніше 3-х днів з моменту закінчення розслідування

5

Порушення клопотання про притягнення до відповідальності осіб, які допустили порушення законодавчих та нормативних актів з охорони праці, вимог безпеки проведення навчально-виховного процессу


Не пізніше 3-х днів з моменту закінчення розслідування

6

Надання до РУО «Повідомлення про наслідки нещасного випадку»

Після закінчення строку лікування потерпілого (потерпілих)


У позаурочний час:


1

Надання до РУО «Повідомлення про нещасний випадок», який стався з учнем школи, підписане особисто керівником


Не пізніше 3-х діб

2

Реєстрація нещасного випадку, який стався у позаурочний час та невиробничого характеру, в єдиному шкільному «Журналі реєстрації нещасних випадків, що сталися з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, аспірантами»


Негайно після отримання повідомлення від учителя

3

Надання до РУО «Повідомлення про наслідки нещасного випадку»

Після закінчення строку лікування потерпілого (потерпілих)


ч. 1
скачать файл

Смотрите также: