скачать файл
ч. 1

Міністру освіти і науки України

Вакарчуку І.О.
Звернення учасників науково-практичного семінару Моніторинг якості навчального процесу та його місце у діяльності студентського самоврядування,

Львівський національний університет імені Івана Франка,

м.Львів, 12-13 травня 2009 р.

В Україні триває багаторівневе реформування національної системи вищої освіти спрямоване на реалізацію подальших кроків з імплементації норм Болонського процесу разом зі збереженням і розвитком традицій та найкращих досягнень української освіти.

Реформи в українському освітньому просторі підпорядковані головній меті — підвищенню якості освіти, запровадженню принципу державно-громадського управління освітою.

Суспільна свідомість студентів за роки незалежності зазнала значних позитивних змін, активізувалась участь студентства в модернізації освітньої галузі. Сучасний студент стає основним учасником боротьби за якість освіти. Відбувається активний процес зміни мотивації в здобутті вищої освіти: перехід від бажання отримати диплом до прагнення здобути якісні знання і професійні навички.

За таких умов інституції, що презентують інтереси осіб, які навчаються, беруть на себе частину відповідальність за якість наданих навчальним закладом освітніх послуг. Для того щоб адекватно та своєчасно реагувати на усі виклики освітнього середовища нам слід розробити досконалу систему моніторингу навчально-виховного процесу, яка дозволить врахувати інтереси основної частини студентської громади.

На нашу думку, вищий навчальний заклад, як автономна система, може вдало функціонувати лише за умов наявності ефективних форм внутрішнього контролю якості освітніх послуг, що надаються.

Вважаємо за необхідне розробити науково-методологічні критерії та форми реалізації комплексного моніторингу якості підготовки фахівців на всіх рівнях здійснення освітнього процесу.

Звертаємось до Вас з пропозиціями:  • рекомендувати ректорам ВНЗ III-IV рівнів акредитації всіляко сприяти впровадженню проекту Плану дій розробленого на семінарі;

  • створити робочу групу для розробки Типового положення про проведення моніторингу у ВНЗ та внести відповідні зміни до нормативно-правової бази для забезпечення проведення моніторингів і втілення їх результатів з метою вдосконалення навчально-виховного процесу;

  • забезпечити широке громадське обговорення потреби здійснення моніторингу в контексті надання освітніх послуг з обов’язковим залученням органів студентського самоврядування.

Керівник оргкомітетуМихайло Мураль
ч. 1
скачать файл

Смотрите также: