скачать файл
ч. 1

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

Завідуюча методичним кабінетом Начальник районного

відділу освіти відділу освіти відділу освіти

____________ Олійник Н.М. __________Шеремет М.О.


ПЛАН

проведення районної серпневої наради

вчителів етики та «Основ християнської етики»

Дата проведення: 30 серпня 2012 року

Час проведення: 12.00 – 14.00

Місце проведення: Ювілейна СШ №1


ТЕМА: Людино - та культуротворчий потенціал духовно-етичних концепцій виховання у системі сучасної освіти.

МЕТА: визначити людино - та культуротворчий потенціал духовно-етичних концепцій виховання у сучасній системі освіти, сформованих у різних теоретико-методологічних системах координат, і розглянути практичні конструктори їх ефективного функціонування.

Керівник: Сіргієнко О.О.методист районного відділу освіти Дніпропетровської райдержадміністраціїЧас

Тема виступу

Відповідальний

Теоретичний аспект проблеми

1

12.00-12.30

Культурологічний підхід до формування духовності особистості

Містюкович С.І., - керівник МО вчителів етики

Практичний аспект проблеми

2

12.30-13.15

Формування світоглядних орієнтацій молодших підлітків на духовне вдосконалення засобами інтеграції етики та музичного мистецтва

Гламазда Т.М. - вчитель етики Любимівської СШ

3

13.15-13.30

Виховний потенціал проведення позакласних заходів на духовно-моральну тематику

Зуб Л.М. – вчитель етики Миколаївської СШ №2

4

13.30-13.45

Коло обговорення: проблематика організації роботи районного методичного об’єднання та моніторингових досліджень стану впровадження курсів морально-духовного спрямування

Сіргієнко О.О., методист відділу освіти Дніпропетровської райдержадміінстрації

5

13.45 -14.00

Підведення підсумків роботи наради. Обговорення та затвердження проекту рекомендацій районної наради

Сіргієнко О.О., методист відділу освіти Дніпропетровської райдержадміінстрації


Методичні рекомендації серпневої наради керівників методичних об’єднань, представників методичних служб, викладачів етики та основ християнської етики з теми «Людино- та культуротворчий потенціал духовно-етичних концепцій виховання у системі сучасної освіти»

до нового 2012-2013 навчального року

Обговоривши шляхи реалізації методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, завдань обласної науково-методичної проблеми «Інноваційні технології креативної регіональної освіти на 2010-2015 рр.» в контексті головної стратегії її ІІІ-го етапу – розвитку позитивної мотивації до навчання, з метою реалізації регіонального цільового проекту «Новій Дніпропетровщині – нові освітні стандарти» рекомендуємо:1. Дніпропетровському обласному інституту післядипломної педагогічної освіти:

 • забезпечити подальше підвищення кваліфікації працівників освіти з проблем духовно-етичного виховання на підставі новітніх досягнень педагогічної науки та практики;

 • створити умови для фахового вдосконалення та підвищення кваліфікаційного рівня вчителів курсів духовно-морального спрямування засобами дистанційного навчання;

 • розробити рекомендацій для самоосвіти педагогів в міжкурсовий період;

 • продовжити науково-дослідну роботу в області щодо змісту, методики викладання, дидактичного й методичного забезпечення освітніх і виховних програм духовно-морального спрямування;

- забезпечити проведення навчально-методичних семінарів, науково-практичних конференцій, інструктивно-методичних нарад з питань духовно-моральної освіти та виховання.

2. Керівникам управлінь та відділів освіти, методичним службам та адміністраціям шкіл:

 • сприяти подальшому впровадженню курсів духовно-морального спрямування в освітнє середовище на інтегральній основі традиційних та інноваційних підходів;

 • стимулювати проведення навчально-методичних семінарів, семінарів-практикумів, майстер-класів, тренінгів, читань, конференцій з питань становлення духовності та моральності особистості;

 • спланувати роботу районних (міських) методичних об’єднань вчителів етики та курсів духовно-морального спрямування з метою ефективного впровадження в навчально-виховний процес людино- та культуротворчого потенціалу духовно-етичних концепцій виховання у систему роботи освітніх закладів;

  • забезпечити умови для створення Інтернет-ресурсів з проблем духовно - моральної освіти як сучасного елементу педагогічних технологій;

 • сприяти вивченню досвіду навчально-методичної роботи інших районних та міських методичних служб управлінь та відділів освіти Дніпропетровщини;

 • забезпечити варіативність духовно-етичної освіти через надання можливості вивчення курсу «Етика» та факультативних курсів «Основи християнської етики», «Християнська етика в українській культурі», «Етика: духовні засади», «Розмаїття релігій і культур світу», «Біблійна історія та християнська етика» (за бажанням батьків, на підставі письмової заяви);

- провести моніторинг стану впровадження курсів духовно-морального спрямування у вересні 2012-2013 навчального року.

3. Керівникам районних (міських) методичних об’єднань, викладачам курсів духовно-морального спрямування

При викладанні курсів морально-духовного спрямування дотримуватись таких пріоритетних напрямків у 2012-2013 навчальному році: • активізувати процес дистанційного фахового удосконалення з проблем викладання курсів духовно-морального виховання;

 • формувати цілісне освітнє середовище на основі духовно-етичних та культурно- історичних вітчизняних надбань, включаючи шкільну та позашкільну діяльність;

 • стимулювати підвищення духовно-етичного та культурного рівня освіченості дітей і підлітків;

 • поглиблювати знання учнів про духовно-моральні цінності в контексті найбільш актуальних питань сучасного життя;

 • сприяти формуванню духовно-етичної життєвої позиції молоді;

 • виховувати здатність до духовно-етичного розвитку та самовдосконалення;

 • розвивати навички духовної безпеки підростаючого покоління.

ч. 1
скачать файл

Смотрите также: