скачать файл
ч. 1 ч. 2 ч. 3Курсова робота з інформатики

Microsoft Word 97


Зміст

Вікно програми 3

Робота з вікнами 3

Курсор уведення 4

Панелі інструментів 4

Координатні лінійки 5

Рядок стану 5

Режими відображення документа 6

Смуги прокручування 6

Вихід із Microsoft Word 7

Операції з документами 8

Створення нового документа 8

Відкриття документа 8

Збереження документа 9

Закриття документа 10

Робота з текстом 10

Уведення тексту 10

Виділення фрагменту тексту 10

Редагування тексту 11

Скасування операцій над текстом 11

Копіювання тексту 11

Переміщення тексту 12

Уставлення символу 12

Пошук і заміна тексту 13

Контекстне меню 14

Форматування тексту 14

Зміна параметрів шрифту 14

Зміна інтервалу й положення символів 16

Зміна регістру символів 16

Форматування абзаців 17

Установлення позицій табуляції 18

Упорядкування переліків 20

Стилі форматування 21

Оформлення сторінок документа 23

Установлення параметрів сторінки 23

Уставлення розривів сторінок 25

Нумерація сторінок 26

Установлення колонтитулів 27

Створення багатошпальтового документа 28

Друкування документів 30

Уставлення графічних об'єктів 31

Уставлення таблиць 33

Вікно програми


Miсrosoft Word 97 – текстовий редактор, програма для створення й редагування текстових документів. Подання WYSIWIG (від англійського “What You See Is What You Get”) дозволяє переглядати на дисплеї готовий до друку документ без необхідності витрачати папір на пробний друк. Отформатовані символи відображаються на екрані так, як вони будуть виглядати після друку.

Д

Мал.1

ля запуску Microsoft Word необхідно виконати подвійне натискання на його ярлику (мал.1).

Робота з вікнами


Слід розрізняти поняття вікно документа і вікно прикладної програми. Вікно документа – це частина вікна Microsoft Word, в якій відображається й обробляється документ. Вікно прикладної програми – це вікно активного додатку (в даному випадку редактора Microsoft Word). У ньому відображаються меню й робоча ділянка з вікнами документів. Якщо вікно документа знаходиться в повноекранному стані, то його рамки й рядок заголовку зливаються з відповідними елементами вікна програми (мал.2).

Мал.2. Вікно програми Miсrosoft Word

Багатовіконна організація Microsoft Word дозволяє одночасно працювати з декількома документами, кожний з яких розташований у своєму вікні. При уведенні й редагуванні тексту користувач працює з активним документом в активному вікні. Для переходу до іншого вікна документа необхідно натиснути на його імені в меню Окно, що містить перелік усіх відкритих документів.

Курсор уведення


Існують два поняття – курсор уведення і покажчик миші. Курсор уведення являє собою миготливу вертикальну смужку |. Він указує місце, в яке буде уводитися текст. Для його переміщення використовуються клавіші керування курсором або миша. Для переміщення курсору уведення за допомогою миші слід установити покажчик миші в потрібну позицію й натиснути клавішею миші.
Таблиця 1. Переміщення курсору уведення за допомогою клавіатури

Клавіша

Переміщення

Ctrl+

Ctrl+

Ctrl+

Ctrl+

PgUp

PgDn

End

Home

Ctrl+Home

Ctrl+End

На один рядок угору

На один рядок униз

На одну позицію ліворуч

На одну позицію праворуч

На один абзац угору

На один абзац униз

На одне слово ліворуч

На одне слово праворуч

На один екран угору

На один екран униз

У кінець рядку

У початок рядку

У початок документа

У кінець документа


Панелі інструментів


Під рядком меню розташовані панелі інструментів, що складаються з кнопок з малюнками (піктограмами). Кожній кнопці відповідає команда, а малюнок на цій кнопці передає значення команди. Більшість кнопок дублюють найбільш часто вживані команди, доступні в меню. Для виклику команди, зв'язаної з кнопкою, необхідно натиснути мишею на цій кнопці. Якщо навести покажчик миші на кнопку й трохи почекати, поруч з'явиться рамка з назвою команди.

З


Мал.3

а звичаєм під рядком меню знаходяться дві панелі інструментів – Стандартная і Форматирование. Щоб вивести, або забрати панель з екрану слід вибрати в меню Вид пункт Панели инструментов, а потім натиснути на ім’я потрібної панелі. Якщо панель присутня на екрані, то навпроти її імені буде стояти позначка .

Для зміни складу самої групи кнопок, слід у меню Сервис вибрати пункт Настройка. У діалоговому вікні необхідно вибрати укладку Команды. У переліку Категории необхідно вибрати групу кнопок, після чого у переліку Команды з'являються кнопки цієї групи. Щоб додати кнопку до панелі інструментів слід пересунути її з діалогового вікна в потрібну позицію меню. Процес установлення кнопки завершується натисканням кнопки Закрыть. Для видалення кнопки з панелі інструментів необхідно пересунути її в діалогове вікно Настройка.

Керувати панелями інструментів зручно за допомогою контекстного меню (мал.3), яке викликається натисканням правої клавіші миші на будь-якій кнопці.


Координатні лінійки


Горизонтальна координатна лінійка розташована над робочим полем, вертикальна – ліворуч від робочого поля. З їхньою допомогою можна установлювати поля сторінок, абзацні відступи, змінювати ширину шпальт і установлювати позиції табуляції. За замовчанням координатна лінійка градуйована в сантиметрах. Виводяться/ забираються лінійки за допомогою команди Линейка в меню Вид.

Рядок стану


Рядок стану (мал.4) розташований у нижній частині вікна Microsoft Word. У ньому виводяться різні повідомлення й довідкова інформація.

Мал.4. Рядок стану

Таблиця 2. Інформація в рядку стану


Індикатор

Значення

Стр 1

Разд 1


3/38
На 16,9см
Ст 28

Кол 36


ЗАП

ИСПР


ВДЛ

ЗАМ


Порядковий номер видимої у вікні сторінки документа

Номер розділу, в якому знаходиться видима сторінка

Номер видимої сторінки/ загальне число сторінок у документі

Відстань від курсору уведення до верхнього краю сторінки

Номер рядку, в якому знаходиться курсор

Номер позиції курсору в рядку

Індикатор режиму запису макрокоманди

Індикатор режиму редакторської правки

Індикатор режиму розширення маркірування

Індикатор режиму заміни

Режими відображення документа


Редактор Microsoft Word дозволяє переглядати документ у різних режимах:

  • Обычный – найбільш зручний для виконання більшості операцій;

  • Электронный документ – найбільш зручний для читання документа з екрану: ліворуч з’являється структура документа, за допомогою якої можна швидко пересуватись по документу;

  • Разметка страниц – відображає документ у точній відповідності з тим, як він буде виведений на друк; у цьому режимі зручно працювати з колонтитулами, фреймами й багатоколонною версткою документа; тільки у цьому режимі відображається вертикальна координатна лінійка;

  • Структура – призначений для роботи зі структурою документа, дозволяє показувати й приховувати текст і заголовки визначеної глибини укладення;

  • Главный документ – використовується у випадку, коли основний документ слід розділити на частини й подати його у вигляді декількох піддокументів.

П

Мал.5

ерехід між режимами здійснюється за допомогою відповідних команд меню Вид або кнопок, розташованих ліворуч від горизонтальної смуги прокручування (мал.5).


Смуги прокручування


Смуги прокручування (вертикальна і горизонтальна) розташовані в правій і нижній частині вікна програми. Вони призначені для переміщення тексту у вікні редактора по вертикалі та по горизонталі. Переміщення по документу з використанням лінійок прокручування здійснюється за допомогою миші.Переміщення вікна на один рядок угоруПереміщення вікна на один рядок унизПереміщення вікна ліворучПереміщення вікна праворучПереміщення вікна в напрямку зсуву прямокутникаПереміщення вікна на один об’єкт (сторінку, малюнок, таблицю та ін.) угоруПереміщення вікна на один об’єкт унизВибір об’єкту пересування
ч. 1 ч. 2 ч. 3 следующая страница >>
скачать файл

Смотрите также: