скачать файл
ч. 1

РЕЦЕНЗІЯ

на дипломний проект студента групи ІТ-06-тКесс Олександра Юрійовича

(прізвище, ім'я, по батькові)

На рецензію представлений дипломний проект на тему: «Проект програмно-методичного комплексу автоматизації обробки даних і рішення задач із використанням моделей прийняття рішень в умовах ризику та невизначеності на машинобудівному підприємстві» зі спеціальною частиною «Розробка програмного забезпечення для організації бази даних і реалізації алгоритмів прийняття рішень»
складається з 91 сторінки пояснювальної записки, 10 аркушів графічної частини.

Актуальність теми проекту

проект призначений для вирішення наступних проблем: Автоматизації обробки даних з використанням моделей прийняття рішень в умовах ризику та невизначеності на машинобудівному підприємствіВідповідність виконаного проекту завданню

Виконаний проект цілком відповідає поставленому завданню.


Оцінка ступеня розробки завдання

Якість аналізу предметної області, програмних систем, що існують, логічний зв'язок аналізу із завданнями проектування

Проведений аналіз засобів прийняття рішень на машинобудівному підприємстві з використанням моделей прийняття рішень. Аналіз існуючих систем, розглянуті їх недоліки.


Оцінка якості математичної моделі, її обґрунтування

Математична модель описує механізм прийняття рішень на машинобудівному підприємстві з використанням моделей прийняття рішень в умовах ризику та невизначенності. Математична модель описана і обґрунтована в достатній мірі.


Якість формалізації заданих бізнес-процесів і якість логічного проекту програмної системи

Представлений опис формалізації заданих бізнес-процесів охоплює задану область проектування в повній мірі і поданий у вигляді SADT та UML діаграм (прецедентів використання, класів, послідовностей).


Оцінка повноти документування ПМК для предметної області, що моделюється на рівні фізичної моделі й робочого проекту

Фізична модель предметної області і модель розробленого проекту представлені у вигляді діаграмами послідовності, класів, компонентів і розгортання, об’єктів, що є достатнім для опису логічної моделі.


Оцінка рівня розробки програмного забезпечення в цілому

Розроблене програмне забезпечення в цілому відповідає високому рівню розробки.


Результати моделювання

В результаті моделювання була отримана інформаційна модель бізнес-процесу, представлена у вигляді SADT та UML діаграм, а також математична модель, що описує реалізацію системи прийняття рішень в умовах ризику та невизначеності на машинобудівному підприємстві.


Якість виконання графічних робіт і оформлення пояснювальної записки

Пояснювальна записка відповідає вимогам програмної документації. Якість оформлення добра. Зміст записки повністю відповідає завданню на дипломний проект. Графічна частина ілюструє основні етапи дослідження і побудови структури програмного продукту. В цілому якість виконання графічної частини відповідає вимогам.


Недоліки проекту

У даній роботі були реалізовані лише методи із використанням критеріїв Гурвіца, Вальда, Лапласа для невизначеностей та критерій очікуваного результату для прийняття рішень в умовах ризику на машинобудівному підприємстві що не досить забезпечує об'єктивність рішень.


Дипломний проект виконаний відповідно до кваліфікаційної характеристики спеціальності «Інформаційні технології проектування», а студент

Кесс Олександр Юрійович

заслуговує присвоєння кваліфікації спеціаліста - «Інженер з комп'ютерних систем»


Оцінка: _добре________________________
Рецензент

зав. кафедрою прикладної математики.___

к.ф.-м. наук, доцент. ДГМА, г.Краматорск

(посада, місце роботи)

________________ /__В.М Черномаз__/

(підпис) (П.І.Б.)


Дата_______27.12.2011_________
ч. 1
скачать файл

Смотрите также:


Проекту роботи
39,31kb. 1 стр.