скачать файл
ч. 1


Ідентифікаційний код ЄДРПОУ


Державне статистичне спостереження


Конфіденційність статистичної інформації забезпечується

статтями 21 та 22 Закону України "Про державну статистику"
Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186³ Кодексу України про адміністративні правопорушення


ЗАПОВІДНИКИ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ПРИРОДНІ ПАРКИ

за 20___ р.


Подають:

Термін подання
біосферні, природні заповідники, національні природні парки

- органу державної статистики за місцезнаходженнямдо 20 січня

№ 1-заповідник

(річна)

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Держкомстату

21.06.2010р. №233


Респондент:

Найменування: _________________________________________________________________________________________________

Місцезнаходження (юридична адреса): _____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо, № будинку /корпусу, № квартири /офісу)
Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса): ____________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо, № будинку /корпусу, № квартири /офісу


Код категорії об’єкта ПЗФ _________ Рік утворення____________________I. Розподіл земель заповідника/національного природного парка (об'єкта ПЗФ) за угіддями

(га, з одним десятковим знаком)Код

рядка


Найменування показника

Значення

1000

Загальна площа об'єкта ПЗФ - всього (1100+1200)
1100

з неї:

землі, надані установі ПЗФ у постійне користування - всього

(1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1150 + 1160 +1170 + 1180)

1110

у тому числі:

сільськогосподарські землі


1111

з них: сільськогосподарські угіддя
1120

ліси та інші лісовкриті площі
1121

у тому числі:

лісові землі


1130

забудовані землі
1140

відкриті заболочені землі
1150

сухі відкриті землі з особливим рослинним покривом
1160

відкриті землі без рослинного покриву, або з незначнимрослинним покривом
1170

внутрішні води
1180

море
1200

землі об’єкта ПЗФ, що знаходяться у постійному користуванні (власності) інших землекористувачів (власників землі), землі запасу та інші землі, не надані у постійне користування (власність)
13


ІІ. Економічні показники діяльності об'єкта ПЗФ*


Код

рядка


Найменування показника

Значення

2100

Ємність стаціонарних рекреаційних об'єктів, місць
2200

Кількість відвідувачів об'єкта ПЗФ - тис.чол
2300

Кількість туристичних маршрутів, одиниць
2400

Облікова кількість штатних працівників об'єкта ПЗФ на кінець року - всього, чол
2410

у тому числі:

наукові співробітники


2420

служба охорони
2430

працівники рекреації
2440

працівники екоосвіти
2500

Витрати на утримання об'єкта ПЗФ, всього - тис.грн. (2510+2520)
2510

з них за рахунок:

Держбюджету


2520

інших джерел
* Показники рядків 2100, 2300, 2400 відображаються цілим числом; рядків 2200, 2500 - з одним десятковим знаком
ІІІ. Рослинні угруповання, занесені до Зеленої книги України


Найменування рослинного угруповання

Код

Площа, зайнята

угрупованням, га **

Всього

0**Площа, зайнята рослинним угрупованням, відображається з одним десятковим знаком

14


ІV. Види рослин, занесені до Червоної книги України

одиниць

Найменування рослин

Код

Кількість

популяцій


15


V. Види тварин, занесені до Червоної книги України

одиниць

Види тварин

Код

Кількість

особин__________________________________________ ___________________________________________

Місце підпису керівника (власника) та/або особи,

відповідальної за достовірність наданої інформації (ПІБ)

__________________________________________ ___________________________________________

(ПІБ)
16телефон: _________________ факс: _________________ електронна пошта: ____________________________
ч. 1
скачать файл

Смотрите также: