скачать файл
ч. 1 ч. 2 ... ч. 12 ч. 13


ЗМІСТ


ЗМІСТ 1

1.5 Відповідність проектних рішень діючим нормам і правилам техніки безпеки. 4

2 ОПИС ПРОЦЕСУ. 4

2.1 Опис процесу, що підлягає автоматизації. 4

2.2 Опис процесу формування інформації про споживання електричної енергії ДП «СВЕРДЛОВАНТРАЦИТ» 19

3 ВИМОГИ ДО ОСНОВНИХ ТЕХНІЧНИХ РІШЕНЬ 19

3.1 Структура АСКОЕ ДП «СВЕРДЛОВАНТРАЦИТ», вимоги до засобів та способів зв’язку для забезпечення інформаційної взаємодії рівнів системи 19

3.1.1 Вимоги до структури АСКОЕ ДП «СВЕРДЛОВАНТРАЦИТ»(ГОСТ 34.602-89 П2.6.3.2 П.П1,2) 19

3.1.2 Структурна схема АСКОЕ ДП «СВЕРДЛОВАНТРАЦИТ» 20

3.1.3 Вимоги до організації каналів зв’язку 20

3.2 Вимоги до режимів функціонування АСКОЕ 203.2.1 Вимоги до надійності 21

3.2.2 Вимоги до захисту інформації від несанкціонованого доступу 22

3.2.3 Вимоги по збереженню інформації під час аварій (ГОСТ 34.602-89 П2.6.3.2 П.П7) 22

3.2.4 Вимоги до захисту від впливу зовнішніх факторів 23

3.2.5 Вимоги по стандартизації 23

3.3 Вимоги до складу функцій, комплексу задач, що реалізуються компонентами системи (ГОСТ 34.602-89 П2.6.3.2 П.П6) 233.3.1 Вимоги до функції засобів обліку електроенергії 23

3.3.2 Вимоги до локальних устаткувань збору та обробки даних (ЛУЗОД) 24

3.3.3 Вимоги до функцій комунікаційних пристроїв 24

3.3.4 Вимоги до функцій програмно-технічного комплексу центру збору та обробки даних АСКОЕ. 24

3.3.5 Вимоги до автоматизованих робочих місць. 24

3.3.6 Вимоги до функцій контролю за функціонуванням АСКОЕ ДП «СВЕРДЛОВАНТРАЦИТ» 25

3.3.7 Вимоги до процесів, що відбуваються при функціонуванні АСКОЕ ДП «СВЕРДЛОВАНТРАЦИТ» 25

3.3.8 Комплекс задач, що вирішуються технічними засобами системи та обслуговуючим персоналом. Розподіл функцій 26

3.4 Вимоги до рішень по комплексу технічних засобів, їх розміщення на об’єктах 293.4.1 Вимоги до лічильників електричної енергії 29

3.4.2 Вимоги до комунікаційного модуля 29

3.4.3 Вимоги до автоматизованого робочого місця 29

3.4.4 Вимоги до монтажу технічних засобів АСКОЕ ДП «СВЕРДЛОВАНТРАЦИТ» на об’єктах 29

3.4.5 Вимоги до умов експлуатації компонентів АСКОЕ 30

3.4.6 Вимоги до видів та термінів технічного обслуговування компонентів АСКОЕ ДП «СВЕРДЛОВАНТРАЦИТ» 30

3.4.7 Вимоги до адміністрування АСКОЕ(ГОСТ 34.602-89 П2.6.3.2 П.П5) 31

3.5 Вимоги до інформаційного забезпечення (ГОСТ 34.602-89 П2.6.3.2 П.П8) 313.5.1 Вимоги до зберігання інформації в базі даних 31

3.5.2 Вимоги до відтворення інформації 32

3.5.3 Вимоги до редагування інформації 32

3.5.4 Вимоги до захисту інформації від несанкціонованого доступу 32

3.6 Вимоги до математичного забезпечення 33

3.7 Вимоги до програмного забезпечення (ГОСТ 34.602-89 П2.6.3.2 П.П5) 33

3.7.1 Вимоги до програмного забезпечення нижнього рівня системи. 33

3.7.2 Вимоги до програмного забезпечення верхнього рівня системи 33

3.7.3 Вимоги до структури побудови бази даних 34

3.7.4 Вимоги до форматів даних для обміну інформацією між АСКОЕ ДП «СВЕРДЛОВАНТРАЦИТ», ТОВ «ЛЕО» та ДП «Регіональні електричні мережі» (ГОСТ 34.602-89 П2.6.3.2 П.П4) 34

3.8 Вимоги до метрологічного забезпечення АСКОЕ ДП «СВЕРДЛОВАНТРАЦИТ» 353.8.1 Вимоги до точності вимірювання параметрів 35

3.8.2 Державна метрологічна атестація 36

3.8.3 Порядок подання АСКОЕ ДП «СВЕРДЛОВАНТРАЦИТ» на державну метрологічну атестацію 37

3.8.4 Порядок проведення державної метрологічної атестації 37

3.8.5 Оформлення результатів державної метрологічної атестації 38

3.9 Вимоги по діагностуванню системи 39

 Діагностування системи має виконуватися періодично у фоновому режимі. Діагностування окремих компонентів системи може проводитися також автономно з переносного комп'ютера. Обсяг і способи діагностування визначаються Виконавцем. 393.10 Вимоги до показників призначення 39


3.10.1 Загальні вимоги: 39- Система повинна підтримувати роботу користувачів, що знаходяться на територіально роз'єднаних об'єктах.
- Система повинна формувати єдиний інформаційний простір, в якому взаємодія процесів та користувачів забезпечується за рахунок загальних інформаційних об'єктів.
- Повинна забезпечуватися можливість збільшення кількості працюючих користувачів.
- Повинно бути забезпечено поетапне нарощування як продуктивності, так і функціонального складу системи.
-Повинен бути реалізований принцип відкритої архітектури побудови системи, що забезпечує можливість вбудовування та взаємодії з будь-якими іншими системами. Система повинна мати відкриті інтерфейси для розвитку та інтеграції. 393.10.2 Ступінь пристосовності системи до зміни процесів і методів управління 39Системи повинна забезпечувати настройку та адаптуватися до зміни параметрів і методів управління без проведення перепрограмування на рівні загального програмного забезпечення (системного та прикладного програмного забезпечення);
Адаптація системи повинна здійснюватися шляхом проведення структурної і параметричної настройки відповідних функціональних підсистем; 393.10.3 Ступінь пристосовності системи до відхилень параметрів об'єкту автоматизації 39Система повинна забезпечувати:
Масштабованість по:
-Кількості користувачів в межах від 1 до 10;
Кількості оброблюваної інформації:
- Пікове навантаження - до 30 опитаних лічильників на годину;
- Період накопичення архівних даних - до 20 років;
- Період накопичення та оперативної обробки даних - до 3 років;
Налаштування і зміна конфігурації автоматизованих робочих місць користувачів; 393.10.4 Допустимі межі модернізації і розвитку системи 39Система повинна забезпечувати можливість модернізації та розвитку для підвищення ступеня пристосовності при збільшенні меж змін параметрів об'єкта автоматизації понад зазначених раніше, а також при необхідності зміни складу вимог до виконуваних функцій і видів забезпечення.
Модернізація та розвиток системи повинні проводитися експертами в предметній області і прикладних програмістів служби експлуатації за допомогою відповідного програмного забезпечення автоматизує процес модернізації та розвитку, а також документуються отримані результати.
Модернізація та розвиток системи має здійснюватися в межах, що забезпечують економічне обгрунтування вироблених витрат та термінів їх окупності з урахуванням виконаного зачепила і періоду морального старіння системи.
Мінімально допустимий термін експлуатації системи при цьому повинен бути не менше 20 років. 403.10.5 Ймовірнісно-часові характеристики, при яких зберігається цільове призначення системи 40Мінімальний термін експлуатації:
- Системи в цілому - не менше 20 років;
- Модулів функціональних підсистем - не менше 5 років;
- Комплексу технічних засобів - не менше 20 років (при проведенні відповідної технічної модернізації та розвитку);
- Телекомунікаційної підсистеми - не менше 20 років (при проведенні відповідної технічної модернізації та розвитку). 40


4 ЗАХОДИ ПО ПІДГОТОВЦІ ОБ’ЄКТУ АВТОМАТИЗАЦІЇ ДО ВВЕДЕНЯ СИСТЕМИ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ 45

4.1 Приведення інформації до виду, придатного для обробки на ЕОМ 45

4.3 Вимоги щодо пристосовуваності системи до змін 45

4.4 Вимоги до можливості модернізації і розвитку системи 45

4.5 Заходи по виконанню вимог безпеки 45

5 ВИМОГИ ЩОДО ВВЕДЕННЯ АСКОЕ ДП «СВЕРДЛОВАНТРАЦИТ» В ЕКСПЛУАТАЦІЮ 46

5.1 Перелік заходів, що проводяться сторонами на стадії введення АСКОЕ ДП «СВЕРДЛОВАНТРАЦИТ» в дослідну експлуатацію 46

5.2 Терміни і умови проведення дослідної експлуатації 46

5.3 Державна метрологічна атестація АСКОЕ ДП «СВЕРДЛОВАНТРАЦИТ» 47

5.4 Порядок введення АСКОЕ ДП «СВЕРДЛОВАНТРАЦИТ» в промислову експлуатацію 47
ч. 1 ч. 2 ... ч. 12 ч. 13 следующая страница >>
скачать файл

Смотрите также: