скачать файл
ч. 1
Додаток 16
до Інструкції про порядок обчислення і сплати підприємствами, установами, організаціями та громадянами збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, інших платежів, а також обліку їх надходження до Пенсійного фонду України, затвердженої постановою правління Пенсійного фонду України
від 19 жовтня 2001 р. N 16-6

Форма БСВ

Пенсійний фонд України
Система персоніфікованого обліку
ВІДОМОСТІ
про осіб, що мають підстави для зарахування стажу роботи без сплати
страхових внесків до ПФУТип форми (позначка - Х)
початкова
коригувальна
скасовувальна
призначення пенсії
Звітний рік
Назва органу, що подає відомості про стаж
з/п

Дані про фізичну особу: номер облікової картки фізичної особи згідно з Державним реєстром фізичних осіб

Код підстави

Тривалість стажу

Закон

Стаття

Пункт

Частина

повних

місяців

днів

1

2

3

4

5

6

7

8

1

НомерПрізвище

Ім'я
По батькові

2

НомерПрізвище

Ім'я
По батькові

3

НомерПрізвище

Ім'я
По батькові

4

НомерПрізвище

Ім'я
По батькові

5

НомерПрізвище

Ім'я
По батькові

6

НомерПрізвище

Ім'я
По батькові

7

НомерПрізвище

Ім'я
По батькові

8

НомерПрізвище

Ім'я
По батькові

9

НомерПрізвище

Ім'я
По батькові

10

НомерПрізвище

Ім'я
По батькові

11

НомерПрізвище

Ім'я
По батькові

12

НомерПрізвище

Ім'я
По батькові
Загальна кількість записів на аркуші /запис - дані про одну особу/

Номер аркуша в пачці

Реєстраційний номер пачки в роботодавця __________________________________________________

Підпис та прізвище керівника підприємства ____________________ /___________________________/

ДатаМ.П.

ч. 1
скачать файл

Смотрите также: