скачать файл
ч. 1

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ ДО

Прикінцевих та перехідних положень проекту Податкового кодексу України

Стосовно змін до інших законодавчо-нормативних актів

Закон України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг"
Зміст положення (норми) чинного законодавства

Зміст відповідного положення (норми) проекту акта

Обгрунтування

Стаття 2. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:

***


реєстратор розрахункових операцій - пристрій або програмно-технічний комплекс, в якому реалізовані фіскальні функції і який призначений для реєстрації розрахункових операцій при продажу товарів (наданні послуг), операцій з купівлі-продажу іноземної валюти та/або реєстрації кількості проданих товарів (наданих послуг). До реєстраторів розрахункових операцій відносяться: електронний контрольно-касовий апарат, електронний контрольно-касовий реєстратор, комп'ютерно-касова система, електронний таксометр, автомат з продажу товарів (послуг) тощо;

Стаття 2. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:

***


реєстратор розрахункових операцій - пристрій або програмно-технічний комплекс, в якому реалізовані фіскальні функції і який призначений для реєстрації розрахункових операцій при продажу товарів (наданні послуг), операцій з купівлі-продажу іноземної валюти та/або реєстрації кількості проданих товарів (наданих послуг). До реєстраторів розрахункових операцій відносяться: електронний контрольно-касовий апарат, електронний контрольно-касовий реєстратор, комп'ютерно-касова система, фіскальний електронний таксометр, автомат з продажу товарів (послуг) тощо;

Доповнення враховує можливість використання у автомобілях таксі електронного таксометра, який відповідає вимогам Національного стандарту України "ТАКСОМЕТРИ ЕЛЕКТРОННІ" (EN50148:1995, IDT) ДСТУ EN 50148-2001, але не має фіскальних функцій, що є допустимим при наданні послуг суб’єктом господарської діяльності, який за особливих умов оподаткування не зобов’язаний застосовувати фіскальний пристрій. Або, в іншому випадку, фіскальними функціями може бути наділено зовнішній друкуючий пристрій, який підключено до електронного таксометра.***

електронний таксометр - реєстратор розрахункових операцій, який додатково забезпечує попереднє програмування тарифів за проїзд та облік вартості наданих послуг з перевезень пасажирів;***

фіскальний електронний таксометр - реєстратор розрахункових операцій, який додатково забезпечує попереднє програмування тарифів за проїзд та облік вартості наданих послуг з перевезень пасажирів;
***

Стаття 9. Реєстратори розрахункових операцій та розрахункові книжки не застосовуються: ...
***

Стаття 9. Реєстратори розрахункових операцій та розрахункові книжки не застосовуються:


*) при наданні послуг особисто (без залучення найманих працівників) фізичними особами - суб’єктами підприємницької діяльності, які знаходяться на спрощеній системі оподаткування.

Стосовно фізичних осіб-підприємців, які надають послуги (не йдеться про продаж товарів) без залучення найманих працівників, перевищення річного порогу виручки у 300 тис. грн виглядає неможливим, отже, за умови застосування ними спрощеного оподаткування за фіксованими ставками податку, облік їх виручки за допомогою РРО є непотрібним.***

Стаття 15. Контроль за додержанням суб'єктами підприємницької діяльності порядку проведення розрахунків за товари (послуги), інших вимог цього Закону здійснюють органи державної податкової служби України шляхом проведення планових або позапланових перевірок згідно із законодавством України.***

Стаття 15. Контроль за додержанням суб'єктами підприємницької діяльності порядку проведення розрахунків за товари (послуги), інших вимог цього Закону здійснюють органи державної податкової служби України шляхом проведення планових, позапланових, а стосовно перевізників автомобільним транспортом – рейдових перевірок згідно із законодавством України.


Проблема тінізації та фактичної неконтрольованості перевезень автомобільним транспортом може бути вирішена виключно контролем на дорозі. Жодні перевірки кабінетного та офісного типу її не вирішать.


***

Стаття 17. За порушення вимог цього Закону до суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють розрахункові операції за товари (послуги), за рішенням відповідних органів державної податкової служби України застосовуються фінансові санкції у таких розмірах:


9) двохсот неоподатковуваних мінімумів – у разі невиконання обов’язку обладнання реєстратором розрахункових операцій робочого місця, на якому провадяться операції з розрахунків у готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо), або використання несправного, неопломбованого, незареєстрованого в органах податкової служби реєстратора розрахункових операцій, або за використання фіскального електронного таксометра, який запрограмований для використання у іншому транспортному засобі.
Зазначені у пункті 9 фінансові санкції накладаються за кожне робоче місце, а стосовно перевезень легковими автомобілями – за кожен необладнаний, або невідповідно обладнаний автомобіль – окремо.

Зазначені санкції в діючому законі не передбачені. А без них реєстратори розрахункових операцій у легкових транспортних засобах, що використовуються для надання послуг перевезень за готівку, не будуть встановлені, так само, як вони відсутні і зараз в автомобілях, що використовуються для надання послуг таксі від імені юридичних осіб, всупереч вимогам Закону про РРО.


Закон України „Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування”
Стаття 4. Платники єдиного внеску

***


4) фізичні особи - підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, та члени сімей цих осіб, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності;
Стаття 7. База нарахування єдиного внеску

***


1. Єдиний внесок нараховується:
2) для платників, зазначених у пункті 4 (крім фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування) та 5 частини першої статті 4 цього Закону, - на суму доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб, та на суму доходу, що розподіляється між членами сім'ї фізичних осіб - підприємців, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за кожну особу за місяць, у якому отримано дохід (прибуток).
До членів сімей фізичних осіб - підприємців, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності, належать дружина (чоловік), батьки, діти та інші утриманці, які досягли 15-річного віку, не перебувають у трудових або цивільно-правових відносинах з такою фізичною особою - підприємцем, але спільно з ним провадять підприємницьку діяльність і отримують від цього частину доходу;
3) для платників, зазначених у пункті 4 частини першої статті 4 цього Закону, які обрали спрощену систему оподаткування, - на суми, що визначаються такими платниками самостійно для себе та членів сім'ї, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої цим Законом. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за кожну особу;

Стаття 4. Платники єдиного внеску

***


4) фізичні особи - підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, та члени сімей цих осіб, з якими оформлено відповідні трудові відносини;
Стаття 7. База нарахування єдиного внеску

***


1. Єдиний внесок нараховується:
2) для платників, зазначених у пункті 4 та 5 частини першої статті 4 цього Закону - на суми, що визначаються такими платниками самостійно для себе та членів сім'ї, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої цим Законом.
При цьому для фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за кожну особу незалежно від результатів їх фінансово-господарської діяльності у звітному періоді.
Для фізичних осіб підприємців, що знаходяться на загальній системі оподаткування, сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за кожну особу за умови отримання ними відповідного доходу (прибутку);

Розпливчасте формулювання “беруть участь” стосовно віднесення до платника єдиного внеску членів сім’ї підприємця може використовуватися для висунення йому необґрунтованих вимог.Кодекс України про адміністративні правопорушення

Стаття 164. Порушення порядку провадження господарської діяльності


Провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб'єкта господарювання або без одержання ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону, чи без одержання дозволу, іншого документа дозвільного характеру, якщо його одержання передбачене законом, -
тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва і сировини чи без такої.
Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення, -
тягнуть за собою накладення штрафу від тридцяти до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва і сировини чи без такої.

Стаття 164. Порушення порядку провадження господарської діяльності


Провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб'єкта господарювання або без одержання ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону, чи без одержання дозволу, іншого документа дозвільного характеру, якщо його одержання передбачене законом, -
тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва і сировини чи без такої.
Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення, -
тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва і сировини чи без такої.


Останні зміни у зазначену статтю вносилися у 2005 році, з того часу штрафні санкції у зв’язку з інфляційними процесами та запровадженням обов’язкового соціального внеску втратили свою результативність.


Адже відповідна норма, яка чинна на сьогоднішній день, передбачає покарання у вигляді штрафу від 20 до 40 неоподатковуваних мінімумів (340-680 грн) за перше порушення, та від 30 до 60 мінімумів (510 – 1020 грн) за повторне порушення, що у більшості випадків співрозмірне або менше суми єдиного податку, пропонованого цим Кодексом та місячного єдиного соціального внеску.

Пропозиції та доповнення підготовлено:

Анатолій Віталійович Галазюк. 79058 м. Львів, просп Чорновола 43а, офіс 506, тел. 067 794 34 49,http://taxoport.com , admin@taxoport.com .

ч. 1
скачать файл

Смотрите также: