скачать файл
ч. 1

Голові Архітектурно-будівельна атестаційна Комісія

п. Чижевському О.П.


___________________________

ПІБ

ЗАЯВА
Прошу, відповідно до Порядку проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт, пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, розглянути можливість надання мені кваліфікаційного сертифіката архітектора.

Необхідні документи та висновок __________________________________________

______________________________________________________________________, додаються.

(республіканської (АРК), обласної (місцевої) організації Національної спілки архітекторів України)
Паспорт, серія ___, №________, видано _____________________________________

______________________________ __.__.______р. прописаний за адресою _____________

_____________________________________________________________________________.

Ідентифікаційний номер ___________________

Тел. _______________

Адреса фактичного місця проживання ____________________________________________

Електронна адреса_____________________________
Додатки:  1. Копія паспорта

  2. Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера;

  3. Копія документа (документів) про освіту;

  4. Копія трудової книжки;

  5. Копії посвідчень, свідоцтв та інших документів, що підтверджують рівень кваліфікації виконавця (державні нагороди, звання, дипломи містобудівних та архітектурних конкурсів).

  6. Стислий звіт (за встановленою Комісією формою) про творчі досягнення, підтверджений відповідною республіканською (Автономна Республіка Крим), обласною (міською) організацією Національної спілки архітекторів.

__.__._______р. _____________________(підпис)
ч. 1
скачать файл

Смотрите также: