скачать файл
ч. 1

Якщо вартість придбання менша від номінальної, то різниця наз. дисконтом, якщо вартість придбання більше номінальної, то різниця наз. премією.

На рах.38 «РСБ» ведеться облік резервів за сумнівною деб.заб., щодо якої є ризик неповернення. Аналітичний облік на рах.38 ведеться в розрізі боржників чи за строками непогашення деб.заб.Фін.інв. – це активи які утримуються під-вом з метою збільш. Прибутку у вигляді %, дивідендів, або зростання вартості капіталу, або інших вигод для інвестора (цінні папери, акції, облігації).

Деб.заб. – це сума заборг. під-ву на певну дату.

ДФІ за методом участі у капіталі. Це метод обліку за яким балансова вартість інвестицій збільш. або зменш. на суму збільш. або зменш. частини інвестора у власному капіталі об’єкта інвестування.

ПФІ – це інвестиції призн. для утр. на строк до одного року та ті інвестиції які можуть бути вільно реалізовані у будь-який момент. Класиф.ПФІ: еквіваленти грош.коштів; інші поточні ФІ. Еквіваленти грош.коштів – це короткостр.(до 3 міс.) ФІ, які вільно конвертуються у певні суми грош. коштів, і які хар-ся незначним ризиком зміни їх вартості.
ч. 1
скачать файл

Смотрите также: