скачать файл
ч. 1
Дата

Тема і зміст уроку

Примітки
 
 

1.

 

Бароко як перший загальноєвропейський художній напрям. Європейське і українське бароко.

 

2.

 

ПЧ Поезія бароко.

 

3.

 

Педро Кальдерон - видатний драматург і поет іспанського бароко. "Життя - це сон" як втілення світоглядних і художніх принципів бароко.

 

4.

 

Філософсько-моральний конфлікт драми.

 

5.

 

Причини і наслідки еволюції образу Сехісмундо.

 

6.

 

Класицизм як художній напрям у літературі XVII ст. Філософське та естетичне підґрунтя класицизму. Основні правила класицизму.

 

7.

 

Мольєр .»Міщанин – шляхтич»

 

8.

 

Втілення в»Міщанин – шляхтич» рис класицистичної комедії (герой – носій однієї пристрасті).

 

9.

 

Висміювання безпідставних претензій буржуа Журдена на аристократизм, інтелігентність і освіченість.

 

10.

 

Засоби творення смішного в творі. Виховний потенціал комедії.

 

11.

 

Контрольна робота (тести) за розділами "Бароко" та "Класицизм".

 

12.

 

Просвітництво як літературна епоха. Розмаїття виявів літературного життя: виникнення (сентименталізм) та розвиток (класицизм, реалізм) художніх напрямів, нових жанрів (філософська повість та ін.).

Звернути особливу увагу на романи Д.Дефо і Дж.Свіфта, вивчені у попередніх класах, як на просвітительські твори, на полеміку Дефо і Свіфта, що знайшла своє відображення у творах.

14.

 

РМ Семінар. "Пригоди Робінзона Крузо" Д.Дефо і "Мандри Гулівера" Дж.Свіфта як філософська дискусія про долю людства і шляхи розвитку цивілізації.

 

15.

 

Вольтер. "Простак".Ідейний зміст і художня структура філософської повісті «Простак», сенс її назви.

 

16.

 

Конфлікт "природної людини" Гурона і французького суспільства як центральний у творі.

 

17.

 

Антимонархічні та антиклерикальні мотиви твору. Гурон і Гордон у Бастилії. Трагізм долі мадемуазель де Сент-Ів і Гурона.

 

18.

 

Контрольний твір за повістю Вольтера "Простак".

 

19.

 

Й.В. Гете. Нарис життя та творчості.

Повторити особливості віршів Гете, зокрема, "Нічна пісня мандрівника" та "Вільшаний король", що вивчалися у 5 та 7 класах.

20.

 

Трагедія "Фауст" - вершина його творчості і один із найвидатніших творів світової літератури. Історія створення, композиція та проблематика.

 

21.

 

Образ Фауста як утілення динамізму нової європейської цивілізації. Пошуки сенсу буття і призначення людини.

 

22.

 

Опозиція Фауст-Мефістофель, діалектичне вирішення проблеми добра і зла. Фауст і Маргарита. Контрольна робота (відповіді на запитання).

 

23.

 

Ф.Шиллер. Загальна характеристика життя та творчості.

Повторити відомості про творчість Шиллера, вивчені на уроках зарубіжної літератури 7 класу.

24.

 

Народна драма "Вільгельм Телль", поетизація в ній боротьби за національну незалежність і свободу особистості.

 

25.

 

Символічний сенс сцени на Рютлі. Геслер і Вільгельм Телль: причини і характер протистояння.

 

26.

 

Особливості драматичного конфлікту в творі та його художнього втілення.

 

 

 

Контрольний домашній твір за драмою Шиллера.

 

27.

 

Особливості романтизму як художнього напряму, його естетичні принципи. Специфіка романтичного світосприйняття. Багатство і розмаїття літератури романтизму, її художні відкриття і найвидатніші представники.

В огляді згадати про творчість письменників-романтиків, чия творчість вивчалася у попередніх класах (В. Скотт, Ш.Петефі, Р.Л.Стівенсон та ін.)

28.

 

РМ Скласти тези до теми "Що таке романтизм і романтичний світогляд, його відмінності від світогляду просвітителів".

 

29.

 

Е.Т.А.Гофман - видатний німецький письменник-романтик.

 

30.

 

"Крихітка Цахес" - шедевр романтичної казки-новели. Протистояння митця та філістера - основний її конфлікт. Сатирико-метафоричний зміст твору.

 

31.

 

Специфіка романтизму Гофмана: переплетіння реальності та нестримної фантазії, контраст високого, прекрасного і заземлено-буденного, потворного. Іронія і гротеск у творі. Контрольна робота (тести).

 

32.

 

Підсумковий урок.

 

ІІ семестрДата

Тема і основний зміст уроку

Примітки

33.

 

Г.Гайне - німецький поет-романтик. "Книга пісень" - видатне явище німецького романтизму.

 

34.

 

Любов - першооснова життя. Змалювання природи як засіб бачення і пізнання світу та власної душі у віршах з "Книги пісень".

 

35.

 

Читання напам'ять віршів Гейне.

 

36.

 

Дж.Байрон - англійський поет-романтик, фундатор течії байронізму. Провідні мотиви і домінуючі настрої його творчості.

 

37.

 

Байронічний герой і настрої "світової скорботи" у віршах поета. Читання напам'ять вірша Байрона з коментарем.

 

38.

 

Поема "Мазепа", історична основа та романтичний міф. Особливості композиції поеми.

 

39.

 

Риси романтичного героя в образі Мазепи.

 

40.

 

РМ Написати есе "Україна і поема Байрона".

 

41.

 

Творчість Адама Міцкевича - апогей польського романтизму. Перебування поета в Росії й Україні, його відтворення в поезії (цикл "Кримські сонети").

Повторити відомості про творчість А.Міцкевича, вивчені у 7 класі

42.

 

Мотив єдності природи й людини. Патріотизм і ностальгія за далекою батьківщиною як провідний настрій "Кримських сонетів". Читання напам'ять вірша.

 

43.

 

"Дзяди" як філософська драма. Монолог Конрада, втілення в ньому рис романтизму.

 

44.

 

Контрольна робота за творчістю Гейне, Байрона, Міцкевича.

 

45.

 

Олександр Пушкін - видатний російський поет.

Повторити відомості про твори Пушкіна, вивчені у попередніх класах.

46.

 

Жанрово-тематичне розмаїття лірики Пушкіна.

 

47.

 

Читання напам'ять віршів Пушкіна.

 

48.

 

"Євгеній Онєгін" - соціально-психологічний роман у віршах.

 

49.

 

Характеристика образу Євгенія Онєгіна.

 

50.

 

Характеристика образу Ленського.

 

51.

 

РМ Диспут. Чому Онєгін став "зайвою людиною"?

 

52.

 

Характеристика образу Тетяни. Тетяна - улюблена героїня Пушкіна.

 

53.

 

Контрольний твір за текстами О. Пушкіна.

 

54.

 

М.Ю.Лермонтов - видатний російський письменник.

Повторити відомості про твори Лермонтова, вивчені у попередніх класах.

55.

 

Мотиви свободи і самотності, песимізм поезій Лермонтова. Читання напам'ять вірша.

 

56.

 

"Герой нашого часу" - морально-психологічний роман про долю покоління після розгрому декабризму. Особливості композиції і її роль в розкритті характеру Печоріна.

 

57.

 

Печорін і байронічний герой. Печорін і Онєгін..

 

58.

 

Жіночі персонажі роману. Максим Максимович - образ "маленької людини".

 

59.

 

Романтичні й реалістичні елементи в творі. Контрольна робота (тести)

 

60.

 

Микола Гоголь - російський і український письменник. Вплив української культури на розвиток його творчості.

Повторити відомості про повість "Тарас Бульба", вивчену у 7 класі.

61.

 

ПЧ "Вечори на хуторі біля Диканьки" і романтичний образ України.

 

62.

 

Високий гуманізм письменника і зображення в повісті "Шинель" трагічної долі "маленької людини".

 

63.

 

Порівняльна характеристика образів маленьких людей: Максима Максимовича ("Герой нашого часу" М.Лермонтова) та Акакія Акакійовича ("Шинель" М.Гоголя).

 

64.

 

Поєднання у творі елементів романтизму і реалізму.

 

 

 

Контрольний домашній твір за творами М.Лермонтова і М.Гоголя.

 

65.

 

Узагальнення та систематизація вивченого протягом року матеріалу

 

66.

 

Узагальнення та систематизація вивченого протягом року матеріалу. Контрольна робота (тести).

 

67.

 

Література на літо.

 

68.

 

Підсумковий урок.

 

69.

 

Резерв

 

70.

 

 
ч. 1
скачать файл

Смотрите также: