скачать файл
ч. 1 ч. 2 ч. 3
Зміст

Вступ …………………………………………………………………………………41.Інформація про підприємство та основні техніко-економічні показники

1.1. Ієрархія діяльності суб’єкта господарювання………………………………...5

1.2. Види діяльності підприємства………………………………………….............6

1.3.Оцінка основних техніко-економічних показників діяльності суб’єкта господарювання……………………………………………………………………...72.Маркетинговий аналіз ринкових умов господарювання

2.1. Аналіз продукції підприємства………………………………………………...8

2.2. Основні споживачі продукції…………………………………………………11

2.3. Аналіз ринків збуту продукції ………………………………………………..12

2.4. Відомості про конкурентів підприємства……………………………............14

2.5. Основні постачальники………………………………………………………..17

2.6. Аналіз рекламної політики підприємства……………………………............18

3.Аналіз виробничих ресурсів підприємства та джерел фінансування

3.1. Аналіз забезпеченості персоналом та використання робочого часу……….19

3.2. Аналіз основних фондів підприємства……………………………………….21

3.3. Аналіз оборотних коштів підприємства……………………………………...23

3.4. Аналіз джерел фінансування………………………………………………….25

4.Аналіз витрат

4.1.Аналіз елементів операційних витрат…..…………………………………….26

4.2. Структурний аналіз витрат підприємства за статтями калькуляції за жовтень 2009 року………………………………………………………………….27

5.Аналіз фінансових результатів

5.1 Аналіз фінансових результатів……………………………..…………………28

5.2 Аналіз руху грошових коштів…………..……………………………………..29

6. Особливості проведення аналізу в рамках специфіки діяльності підприємства……………………………………………………………………….30

Висновки………………………………………………………………...………….31

Список використаної літератури……………………….………………………...32

Додатки


Вступ
Практика студентів є важливою складовою частиною навчального процесу, оскільки вирішує завдання практичної підготовки студентів та значно впливає на їх становлення, як кваліфікаційних спеціалістів з економіки підприємства.

Мета даної виробничої аналітичної практики полягає у закріпленні теоретичних знань, які отримані студентами за час навчання у вищому навчальному закладі, та оволодінні практичними вміннями і навичками майбутньої професії. Дана практика забезпечує можливість отримання виробничого досвіду та продовження наукового дослідження в сфері економіки підприємства, соціального страхування, діяльності фінансових установ, недержавних пенсійних фондів та страхових компаній, які займаються страхуванням життя.

Ціллю проходження практики являється вирішення наступних завдань:

- вивчити сучасні форми і методи господарювання;

- закріпити, систематизувати та поглибити знання з фаху навчання, набути професійних умінь і навичок;

- розвинути вміння аналізувати конкретні виробничі ситуації і приймати рішення;

- зібрати інформацію за темою науково-дослідної роботи.

Об’єктом дослідження даної роботи є приватне акціонерне товариство «РОДИНА» створене шляхом перейменування 26.11.2010 році.

ПАТ засновано на добровільних засадах громадянами України (протокол № 1 від 08.04.1994 року) шляхом об'єднання їх грошових коштів та часток в майні приватизованого підприємства - Костопільського заводу продовольчих товарів і сьогодні випускає понад 200 найменувань продукції, яка заслужено користується великим попитом у споживачів. Структурні зміни на підприємстві відбулися шляхом оренди основних засобів іншого підприємства 24.11.2009 року.

1. Інформація про підприємство та основні техніко-економічні показники

1.1. Ієрархія діяльності суб’єкта господарювання

Приватне акціонерне товариство "Родина" створено шляхом перейменування 26.11.2010. Структурні зміни на підприємстві відбулися шляхом оренди основних засобів іншого підприємства 24.11.2009 році.

Скорочена назва - ПАТ "Родина". У своїй діяльності підприємство керується законами України «Про підприємства в Україні», «Про підприємництво», іншими нормативними актами, Статутом Фонду.

Свою історію завод веде ще з повоєнних часів і найменувався Костопільський райхарчокомбінат. У 1977році Костопільський райхарчокомбінат перейменовано на Костопільський завод продовольчих товарів. У квітні 1994 року Костопільський завод продовольчих товарів реорганізовано у відкрите акціонерне товариство «Костопільський завод продтоварів». З метою розширення виробництва і збільшення асортименту продукції у 1996 році на заводі запущено в дію майонезний цех. З 2002 року продукція підприємств ВАТ «Костопільський завод продтоварів» позиціонує на вітчизняному ринку під торговою маркою «Родина». А 26.11.2010 створено шляхом перейменування приватне акціонерне товариство "Родина"[1].

Юридична адреса: 35000, Рівненська обл., м. Костопіль, вул. Крип’якевича 48а., телефон (03657) 26497, факс (03657) 21750.

Фактична адреса: 35000, Рівненська обл., м. Костопіль, вул. Крип’якевича 48а., телефон (03657) 26497, факс (03657) 21750.

На теперішній час на заводі функціонує 4 цехи: плодоконсервний,кондитерський, зефірний та наймолодший хлібобулочний, мех.дiльниця i котельня, яка працює на газу. Підприємство спеціалізується на виробництві харчової та кондитерської продукції.

Метою діяльності Товариства є одержання прибутку від виробничо-комерційної діяльності на принципах самоокупності, самофінансування та повного госпрозрахунку[2].1. 2 Види діяльності підприємства

Основними видами діяльності якими займається приватне акціонерне товариство "Родина" це є перероблення та консервування овочiв та фруктiв, виробництво крохмалю та крохмальних продуктiв, виробництво фруктових та овочевих сокiв, виробництво хлiба та хлiбобулочних виробiв, виробництво сухарiв, печива, пирогiв i тiстечок тривалого зберiгання, виробництво какао, виробництво харчових продуктів , не віднесених до інших угрупувань.

Таблиця 1.1

Види та обсяги виробництва продукції підприємства
Види продукції

(робіт, послуг)Обсяги виробництва, тис. грн.

Частка у загальному обсязі, %

Роки

1

2

3

4

5

6

7

82008

2009

2010

2008

2009

2010

1.

Перероблення та консервування овочiв та фруктiв

-

3265,0

3150,0

-

4,1

3,8

2.

В-цтво крохмалю та крохмал. продуктiв

783,8

879,0

935,0

0,7

1,1

1,1

3.

В-цтво фрукт та овочевих сокiв

4981,0

315,0

228,0

5,2

0,4

0,3

4.

В-цтво хлiба та хлiбобулочних виробiв

14230,7

14022,0

14768,0

14,8

17,8

17,7

5.

В-цтво сухарiв, печива, пирогiв i тiстечок тривалого зберiгання

17300,0

11558,0

10354,0

18,0

14,6

12,4

6.

В-цтво какао, шоколаду

58198,0

48733,0

53910,0

61,0

61,7

64,7

7.

В-цтво харчових продуктів не віднесених до інших угрупувань

317,5

220,0

-

0,3

0,3

-

Всього:

95811,0

78992,0

83345,0

100

100

100

Аналізуючи дану таблицю 1.1. можна спостерігати певний спад виробництва у 2009 році, що значною мірою спричинила економічна криза 2008 та поступове зростання у 2010 році, що свідчить про поступове налагодження та розвиток діяльності підприємства. Кожного року змінюється динаміка виробництва тих чи інших видів продукції. Так у 2008 році виробництво овочевих та фруктових консерв було відсутнє, порівняно з наступними 2009 та 2010 рр. Простежується тенденція до зростання виробництва крохмалю та крохмальних продуктів. Водночас виробництво фруктових та овочевих сокiв, сухарiв, печива, пирогiв i тiстечок тривалого зберiгання іде на спад. Динаміка виробництва інших перерахованих видів продукції відповідає загальній тенденції – спад у 2009році і поступове зростання у 2010 році.

1. 3 Основні техніко – економічні показники діяльності підприємства

Таблиця 1. 2Динаміка основних економічних показників

№ з⁄п

Назва показника

Одиниці

виміру


Роки

2008

2009

2010

1

2

3

4

5

6

1.

Обсяг виробленої продукції

тис. грн.

95641,0

79496,0

82919,0

2.

Собівартість виготовленої продукції

тис. грн.

80970,0

67523,0

73671,0

3.

Обсяг реалізованої продукції

тис. грн.

95811,0

78992,0

83345,0

4.

Собівартість реалізованої продукції

тис. грн.

80970,0

67523,0

73671,0

5.

Середньорічна вартість основних виробничих фондів

тис. грн.

19433,5

26722,5

29559,5

6.

Річні амортизаційні відрахування

тис. грн.

5279,0

7952,0

10794,0

7.

Рівень зносу ОВФ

%

27,2

29,8

36,5

8.

Фондовіддача ОВФ

грн./грн.

4,9

3,0

2,8

9.

Коефіцієнт віддачі спожитих ОФ

грн./грн.

18,1

10,0

7,7

10.

Середньорічні залишки оборотних коштів

тис. грн.

21506,0

20038,5

19373,5

11.

Коефіцієнт обіговості оборотних коштів

коеф.

4

4

4

12.

Чисельність працівників, всього

в т.ч. робітниківчол..

864

673

593

13.

Середньорічний виробіток одного працівника

тис.грн/чол

110,7

118,1

139,8

14.

Середньомісячна заробітна плата

грн./чол.

1790,3

1712,1

1744,5

15.

Валовий прибуток , тис. грн.

тис. грн.

14841,0

11469,0

9674,0

16.

Прибуток до оподаткування, тис. грн.

тис.грн

5954,0

2183,0

(1859,0)

17.

Чистий прибуток (збиток):

тис. грн.

4177,0

1388,0

(1946,0)

18.

Рівень рентабельності

%

18,3

17,0

13,1

19.

Рентабельність підприємства

%

5,2

2,1

2,6

20.

Рентабельність виробництва

%

18,3

17,0

13,1

За даними табл.1.2. можна зробити висновки про те, що обсяг виробленої продукції в 2009 році значно скоротився, однак в 2010 році поступово знову починає збільшуватися. Така сама тенденція спостерігається і щодо обсягу реалізованої продукції, собівартості виготовленої продукції, собівартості реалізованої продукції та середньорічної вартості основних виробничих фондів. З кожним роком збільшуються річні амортизаційні відрахування. З 2008 по 2010 рр значно зменшилася чисельність працівників з 864 до 593 чол., однак середньорічний виробіток одного працівника зріс з 110,7 до 139,8 тис.грн/чол..

Негативна тенденція спостерігається по показниках чистого прибутку, прибутку до оподаткування та рентабельності підприємства і виробництва.

2. Маркетинговий аналіз ринкових умов господарювання

2.1 Аналіз продукції

В умовах конкурентного економічного середовища максимальні можливості підприємства визначаються не максимальними можливостями випуску продукції, а спроможністю підприємства передбачити потенційні зміни в зовнішньому середовищі та готовністю гнучко реагувати на них, розробкою ефективної стратегії розвитку, без якої неможливе ефективне функціонування сучасного підприємства в теперішніх складних економічних умовах України[3].

Аналізуючи маркетингову політику ПАТ «Родина» розуміємо, що підприємство працює над реалізацією поставлених маркетингових цілей. Підтвердженням цього є те, що продукція даного підприємства представлена по всiй Українi, тобто в кожнiй областi.

ПАТ "Родина" лише протягом 2009 року виготовило бiльше 140 видiв продукцiї, з них: - зефiри - 24 вида; - цукерки - 10 видiв; - драже - 8 видiв; - iриси - 6 видiв; - мармелади - 8 видiв; - шербети - 2 види; - повидла - 4 види; - соки - 5 видiв; - овочевi консерви - 1 вид; - батони - 3 види; - булки - 19 видiв; - хлiба - 21 вид; - грiнки, сухарi - 2 види - мед штучний - 1 вид.

В основному підприємство орієнтується на хлібобулочну продукцію, зефіри та цукерки, тому що ця продукція для підприємства є найбільш прибутковою. Однак такі товари, як сік, ковбаски( напр. «Йо-ма-йо»), овочеві консерви є також рентабельними і дуже перспективними.

У своїй стратегії виготовлення товарів керується правилом «якість понад усе». Спеціалісти ПАТ «Родина» використовують кожну можливість, щоб побувати на міжнародних та всеукраїнських виставках і форумах. Дане підприємство постійно працює над створенням нових товарів.

Для цього першими в Україні закупили технологічний комплекс “CreaSweet”. Сьогодні вже повністю готова до роботи австрійська лінія “HAAS”. На ній випускатимуть м’які вафлі. Важливим є те, що для виробництва м’яких вафель підприємство використовуватиме сировину, яка не містить генномодифікованих організмів. Це підтверджує сертифікат якості, який підприємству видали після лабораторної перевірки сировини.

Також крім австрійської, в цеху встановлені голландська та російсько-італійська лінії по виготовленню кондитерської продукції. У цьому “CreaSweetе”, крім м’яких вафель, щодня випускатимуться й інші неординарні кондитерські вироби із цікавими задумками. Найважливішим у даній компанії є якість продукції. Яскравим показником високої якості, що орієнтує підприємство на світові норми і практики, є сертифікація системи управління якістю за вимогами стандарту ISO 9001 (ISO — інтелект, сумлінність, організованість). Вимоги міжнародного стандарту якості зорієнтовані на задоволення зростаючих потреб споживачів, на постійний посилений контроль за якістю продукції. Сертифікат підтверджує добру ділову репутацію компанії, є гарантом надійності його роботи.

5 видів кондитерських виробів та сік морквяний нагороджено золотими медалями Всеукраїнського дегустаційного конкурсу «Краща торгова марка України». За високу якість продукції підприємство, раніше відоме як ВАТ «Костопільський завод продтоварів», у 2001, 2003 роках було переможцем національного конкурсу «Краща торгова марка України». У 2003 році відзначено подякою Прем’єр-міністра України. Золотими медалями за високу якість продукції нагороджено зефір «Біло-рожевий» та зефір «Родина». Майонез «Провансаль»- срібною медаллю.

Підприємство ПАТ «Родина» за допомогою відділу збуту і відділу планування здійснює контроль за продажем продукції на ринку. Тобто відслідковує чи товар який присутній на ринку повністю задовольняє потреби споживачів, і чи він не потребує модифікації.

За період своєї діяльності п-ство здійснило модернізацію таких товарів:


  1. Спочатку був випуск звичайного біло-рожевого зефіру. Згодом задля захоплення більшого сегменту ринку почали випускати зефір покритий білим та чорним шоколадом.

  2. Підприємство модифікувало такий товар, як мармелад, зробивши його з різними добавками ( кокосова стружка, лимонна та апельсинова цедра).

  3. Підприємство випускало лише ковбаску « Вершкову», згодом почало випускати ковбаску з маком та фруктовими добавками.

  4. Також підприємство модифікувало такий товар, як драже «Арахіс в какао», воно доповнило цей продукт новими наповнювачами (соняшниковим насінням, лісовим горіхом та ізюмом).

Таблиця 2.1

Аналіз продукції


Основні види продукції та послуг

Етап життєвого циклу, прибутковість

Конкурентні переваги

Недоліки

1

2

3

4

Сухарі

Етап зростання

Якість, глибина асортименту

Відсутність реклами на TV

Ірис

Етап зростання

Якість, глибина асортименту

Відсутність маркетингових комунікацій

Драже

Етап зростання

Якість, глибина асортименту

Відсутність маркетингових комунікацій

Повидло

Етап впровадження

Зручність упакування, якість

Відсутність маркетингових комунікацій

Печиво

Етап зрілості

Глибина асортименту, зручність упакування

Висока репутація конкурентів, загострення боротьби за канали розподілу товарів

Хліб

Етап зрілості

Якість, ціна

Відсутність реклами та стимулювання

збуту


Зефір

Етап зрілості

Якість, глибина асортименту

Відсутність маркетингових комунікацій

Майонез

Етап зрілості

Якість, зручність упакування, ціна

Висока репутація конкурентів, не об’єктивність маркетингової політики.

Аналізуючи дану інформацію можна зробити висновок, що маркетингова політика даного підприємства в цілому є досить розвинутою. Продукція на зовнішньому і внутрішньому ринку зарекомендувала себе,як продукція високої якості,а також відповідає європейським стандартам. Підприємство постійно працює не лише над створенням нових товарів, а й над модифікацією старої продукції. Однак існують і певні проблеми, що впливають на дiяльнiсть ПАТ "Родина". Це зокрема пiдвищення цiн на сировину, а звiдси i пiдвищення цiн на продукцiю, що виготовляється підприємством, загострення боротьби за канали розподілу товарів та відсутність маркетингових комунікацій на певні види товарів i т.д.


2. 2 Основні споживачі продукції

Таблиця 2.2Основні споживачі продукції


Назва (група) споживачів

Вид продукції (робіт, послуг)

Частка окремих споживачів в загальному обсязі, %

1

2

3

Охоплює всі сегменти ринку крім людей, які мають протипоказання щодо вживання чи індивідуальну чутливість до продукції.

Цукерки « Чорнослив»

18%


Мармелад « Мальвіна»

Мед штучний

Зефір « Біло - рожевий»

Сухарі здобні

Ірис « Молочний»

Оскільки дане підприємство виробляє продукцію харчової промисловості, ПАТ «Родина» споживають майже всі групи споживачів які присутні на ринку. На основі таблиці 2.2 можна зробити висновок, що з перелічених видів продукції її споживачами є одні і ті ж групи, окрім людей, які мають протипоказання та індивідуальну чутливість до продукції і в загальному обсязі споживачів вони становлять 18%.2.3 Аналіз ринків збуту продукції

Товар - центральна ланка маркетингу. Аналізуючи маркетингову політику ПАТ «Родина» розуміємо, що продукцiя даного підприємства представлена по всiй Українi, тобто в кожнiй областi. Продукцiя користується широким попитом у населення, а звiдси i попитом у великих торгових базах, якi займаються безпосередньо торгiвлею i розвозкою в певному регiонi чи мiстi. Основними ринками збуту є великi торгiвельнi органiзацiї, представництва, бази, якi мають свою розвозку, своїх менеджерiв, що працюють з продукцiєю, тобто безпосередньо продають або в роздрiбнi магазини або безпосередньо споживачам. Прикладом таких торгiвельних органiзацiй є:

-ТЗОВ "Львiвхолод" м.Львiв;

-ЧФ "Союз" м.Харкiв;

-ТЗОВ ПКФ "Сузiр'я" м.Донецьк;

-ПП Коломiєць м.Черкаси;

-ПП Арiол м.Терпнопiль;

-ТОВ "Фудз Трейд" м.Рiвне;

-ТзОВ "Метро" м.Київ;

-ТзОВ "Метро" м.Київ;

-ТОВ "Полiсся продукт" м.Житомир;

-ЧП "Солодкий свiт" м.Днiпропетровськ;

-ТОВ "Рута С" м. Житомир;

-ТзОВ "Єврогурт" м.Iвано-Франкiвськ;

-ТзОВ "Карол" м.Чернiвцi;

-СП "Київ-Захiд" м.Червоноград;

-ПП "Смарт" м.Запорiжжя;

Підприємство має достатні обсяги збуту своєї продукції і має перспективи для збільшення обсягу виробництва та своєї частки на ринках. За рахунок виробництва високоякісної продукції має перспективи виходу на нові ринки.


Таблиця 2.3

Аналіз ринків збуту


Сегмент ринку

Вид продукції

Частка

ринку, %


Тип споживачів

Ступінь задоволення попиту на ринку, %

Цінова політика

1

2

3

4

5

6

Великі сім’ї, заклади громадськогохарчування

Фруктові та овочеві соки

До 3%

Вимогливі до якості, та рівня ціни.

70 %

політика диференціації

Охоплює всі сегменти ринку крім людей, які мають протипоказання щодо вживання чи індивідуальну чутливість

Какао, шоколад та цукристі кондитерські вироби

До 7%

Вимогливі до якості

97 %

Цінова політика цінового лідера

Охоплює всі сегменти ринку крім людей, які мають протипоказання щодо вживання чи індивідуальну чутливість до продукції

Хліб і хлібобулочні вироби

До 18%


Вимогливі до рівня ціни

100%

Цінова політика низьких цін


Люди молодого та середнього віку

Сухарі, печиво, пироги і тістечка тривалого зберігання

До 5%

Вимогливі до якості, рівня ціни

85 %

Цінова політика цінового лідера

На основі таблиці 2.3 можна зробити висновок , що сегменти ринку, які охоплює підприємство це великі сім’ї, заклади громадського харчування люди які ведуть здоровий спосіб життя, люди молодого та середнього віку. Сегментування ринку споживчих товарів проводиться з урахуванням географічних, демографічних, психогеографічних факторів та факторів поведінки споживача. В основному споживачі вимогливі до ціни та якості продукції. Підприємство повністю задовольняє попит на ринку стосовно хлібобулочних виробів.

Підприємство проводить такі види цінової політики, як політика диференціації, політика цінового лідера, політика низьких цін[4].
2.4 Відомості про конкурентів
Центральним поняттям, що виражає сутність ринкових відносин є поняття конкуренції. Конкуренція - це найважливіша ланка всієї системи ринкового господарства. В даних умовах визначальним чинником для завоювання бажаної позиції підприємства на ринку стає конку­рентоспроможність товару[5].

Щоб товар легко продавався на ринку, він повинен задовольняти дві вимоги: мати відповідні споживчі властивості і відзначатися конкурентоспроможністю, щоб придбання саме цього товару уявлялося покупцеві вигіднішим і зручнішим, ніж іншого з такими ж функціями або такого ж у іншого продавця.

В якості засобів в конкурентній боротьбі для поліпшення своїх позицій на ринку компанії використовують, зокрема, якість виробів, ціну, сервісне обслуговування, асортимент, умови поставок і платежів, рекламу[6].

Конкуренція між виробниками являє собою тип взаємовідносин між виробниками з приводу встановлення цін і обсягів пропозиції товарів на ринку. Аналогічно можна визначити конкуренцію між споживачами як їхні взаємовідносини з приводу формування цін і обсягу попиту на ринку[2].

Конкуренція виконує роль регулятора темпів і обсягів виробництва, спонукаючи виробника запроваджувати науково-технічні досягнення, підвищувати продуктивність праці, вдосконалювати технологію, організацію праці тощо. Вона сприяє витісненню з виробництва неефективних підприємств, раціональному використанню ресурсів, запобігає диктату виробників-монополістів по відношенню до споживача[7].

Конкуренція в харчовій промисловості, в якій працює наше підприємство, на сьогоднішній день є дуже високою, тому підприємств-конкурентів дуже багато. Найбiльш впливовими конкурентами ПАТ "Родина" на сьогоднiшнiй день є такі органiзацiї:


Таблиця 2.4

Відомості про конкурентів


Конкуренти та їх місцезнаходження

Вид продукції

Конкурентні переваги

Недоліки

1

2

3

4

ВАТ «Ясен» м.Чернiгiв

- печиво;

- зефір;


- повидло;

- соус;


Широкий асортимент.

Відсутність маркетингової політики

Роменський завод продтоварiв ТМ

«ПАН+ПАНI» м.Ромни

Сумська обл.


-мармелад;

-сік;


-хлібобулочні вироби

Широкий асортимент,

висока репутаціяНижча якість, високі ціни

Підприємство облспоживспілки

«Рівненський загот-комбінат»

ТМ «Рікос» м. Рівне


Продовольчі товари, соки та напої

Широкий асортимент, державні дотації

Відсутність реклами.

Здолбунiвський завод продтоварiв м.Здолбунiв

Соки, плодоовочева консервація, майонез, гірчиця.

Широкий асортимент.

Відсутність реклами, невеликі обсяги виробництва

Гощанський завод продтоварiв смт.Гоща Рівненської обл.

- консерви

- кондитерські вироби

-борошняні;

вироби;


- майонез;

- оцет столовий.Широкий асортимент.

Відсутність реклами, високі ціни

ТМ «ЖАКО» м.Київ

Солодощі

Гнучка цінова політика.

Відсутність реклами, високі ціни

В умовах вільного конкурентного ринку виникає потреба оцінювати конкурентні можливості власного підприємства та конкурентів для чого може бути використаний матричний метод, що передбачає оцінку конкурентних можливостей підприємства за допомогою 15 економічних показників. Для кожного з показників потрібно визначити, яке місце займає наше підприємство та його конкуренти. Визначається рейтингове місце відповідно до набраної суми балів – місць. Потім визначаться прямі конкуренти нашого підприємства ( вище нашого підприємства) та потенційні ( нижче нашого підприємства).

Ми розглянемо ті підприємства, що випускають аналогічну продукцію і є найважливішими конкурентами та проведемо аналіз конкурентних можливостей нашого підприємства у порівнянні з цими підприємствами. Аналіз конкурентоспроможності підприємства ПАТ «Родина» наведено у таблиці 2.5.

Таблиця 2.5Матриця конкурентоспроможності ПАТ «Родина»

з/п


Економічні показники

Одиниці виміру

Конкуруючі підприємства

ПАТ «Родина»

ТМ ЖАКО

Здолбунiвський завод продтоварiв

Гощанський завод продтоварів

1

2

3

4

5

6

7

1.

Обсяги виробництва

млн. грн

124,6 / 2


113,6 / 6

108,2 / 4

136,4 / 1

2.

Обсяг збуту

млн. грн

102,3 / 1

94,3 / 2

84,6 / 4

87,2 / 3

3.

Активи підприємства

млн. грн

365,4 / 3

347,4 / 4

432,4 / 1

382,5 / 2

4.

Чистий прибуток

млн. грн

24,1 / 4

26,5 / 2

27,3 / 1

25,1 / 3

5.

Амортизаційні відрахування

млн. грн

16,2 / 3

11,4 / 4

16,7 / 2

17,3 / 1

6.

Довготермінова заборгованість

млн. грн

57,6 / 1

61,4 / 2

74,2 / 4

63,8 / 3

7.

Короткотермінова заборгованість

млн. грн

23,2 / 1

27,2 / 4

25,4 / 2

27,0 / 3

8.

Обсяг капіталовкладень

млн. грн

32,4 / 1

- / 3

31,2 / 2

17,4 / 4

9.

Відрахування у фонди

млн. грн

16,4 / 3

11,7 / 4

17,7 / 2

18,7 / 1

10

Середні витрати виробництва

млн. грн

102,2 /4

95,4 / 3

87,6 / 1

89,9 / 2

11

Розмір оборотних коштів

млн. грн

32,3 / 4

36,5 /3

37,8 / 2

39,6 / 1

12

Рівень конкурентоспроможності виробів

частини

одиниці


0,72 / 4

0,84 / 3

0,95 / 2

0,98 / 1

13

Технічний рівень виробництва

частини

одиниці


0,90 / 3

0,90 / 2

0,78 / 4

0,92 / 1

14

Технічний рівень продукції

частини

одиниці


0,68 / 4

0,73 / 2

0,70 / 3

0,83 / 1

15

Оцінка організаційної структури

частини

одиниці


1 / 4

3 / 2

2 / 3

4 / 1

Сума рейтингових місць

42

43

37

28

Рейтинг підприємств

3

4

2

1

ч. 1 ч. 2 ч. 3 следующая страница >>
скачать файл

Смотрите также: