скачать файл
ч. 1

Прийомами зниження ступеня ризику:

1).уникнення ризику;

2).прийняття ризику

3)запобігання ризику

4)зниження ризику.

Найбільш розповсюдженими прийомами зниження ризику є:

1.профілактика господарських рішень – цн група заходів, які покликані забезпечити зниження імовірності виникнення ризиків.

2. створення запасів і резервів з метою уникнення ризику, призупинення діяльності п-ва внаслідок нестачі матеріальних та інших ресурсів.

Матер.запаси можна поділити на 3 види:

-страховий запас готової продукції на складі,

-страховий виробничий запас,

-динамічний страховий запас.

Виділяють 2 види резервів:

*заг.резерв грош.коштів, який покликаний покривати будь-які зміни в кошторисі спричинені фактором ризику.

*спеціальний резерв, який склад.з надбавок на покриття зростання цін і різних затрат за окремими позиціями.

Диверсифікація – являє собою одночасний розвиток багатьох напрямків діяльності, видів в-ва, розширення кількості об’єктів інвестування, асортименту виробів та ін..

В найбільш повному вигляді принципи диверсифікації реалізуються в теорії портфеля.

Диверсифікація – це процес розподілу капіталу між різними об’єктами вкладення, що безпосередньо не пов’язані між собою.

Основні напрямки диверсифікації можуть бути такі:


 1. диверсифікація різних напрямків д-сті – передбачає отримання прибутку і доходу,

 2. диверсифікація постачання товарів, тобто передбач. Більш широкий спектркомер-х постачальників,

 3. диверсифікація асортименту продукції, що випускається,

 4. диверсифікація портфеля ЦП передбачає різноманіття по різним портфелям,

 5. диверсифікація депозитного портфеля.

Лімітування - це встановлення ліміту, тобто граничних сум затрат, продажів кредиту тощо. Ризик лімітується шляхом встановлення відповідних ек-х і фінансових нормативів:

 1. максимальний обсяг комерційної операції по заготівлі товарів, що укладається з 1-им контрагентом,

 2. максим.розмір споживчого кредиту наданого одному покупцю,

 3. максим.розмір сукупних товарів на п-ві.

 4. мінімальний розмір оборотних активів у високоліквідній формі,

 5. граничний розмір використання позикових коштів обороті.

 6. макс.розмір депозитного внеску, який розміщується в 1-му комерційному банку.

Самострахування ризику означає що підприємець швидше підстрахується сам, а ніж купить страховку в страх.компанії. Основне завдання самострахування – оперативне подолання тимчасових труднощів у фінан-комер-й д=сті.

Самострахування – це група заходів для внутрішнього страхування ризиків, яка покликана забезпечити нейтралізацію негативних фінансових наслідків ризиків у процесі розвитку п-ва.Страхування ризику. Сутність виражається втому що інвестор готовий відмовитись від частки своїх доходів аби уникнути ризику, тобто він готовий заплатити за зведення ризику до нуля.

Загалом передбачає страхування майна, продукції, транспортних засобів, медичне,соціальне, компенсаційне страхування, призупинення д-сті.

Страховою вартістю підприємницького ризику є сума збитків від підприємницької д-сті, які страхувальник поніс би при настанні страхового випадку.

В процесі страхування осн.увага повинна бути приділена узгодженню розміру страхових платежів, який визначається такими факторами: 1.розмір страхової суми, що відшкодовується, 2. аг. Період страхування,3. страх.тарифи.Хеджування операції хеджування дозволяють уникнути цінового та інфляційного ризиків при здійсненні підприємством угод на товарних чи фондових біржах. Принцип операції хеджування полягає в тому, що купуючи товар з постачанням у майбутньому періоді п-во одночасно здійснює продаж фючерзних контрактів на аналогічну к-сть товарів.

Якщо п-во понесе фін.збитки або втрати через зміну ринкових цін, як покупець реального товару, то воно одержить виграш у тих розмірах як продавець фючерзних контрактів на цей товар.Придбання додатков.інформації про вибір і результати інф-ції відіграє важливу роль у ризик-менеджменту. П-во часто приймає ризиковані рішення, коли результати вкладання капіталу не відомі і засновані на певній інформації. Наявність інформації робить точним прогноз і дозволяє знизити ризик- це робить інформацію товаром.

Ватрість повної інф=ції розраховується як різниця між очікував в-стю, якого-небудь вкладення капіталу, якщо є повна інф-ція і очікував в-стю, якщо інформація неповна.
ч. 1
скачать файл

Смотрите также: