скачать файл
ч. 1


http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів

1.Ціль та галузі використання

1.1 Ціль – встановлення вимог до процесу управління персоналом з метою результативності і ефективності організації, в тому числі і системи управління якістю, тобто залучення працівників до процесів управління та підтримка їх ініціативи.

1.2 Галузь використання – погодження та проведення робіт по управлінню персоналом з керівництвом.

2.Нормативні посилання

1.ISO 9000:2000.Система менеджменту якості. Головні положення і словник.

2. ISO 9001:2000. Система менеджменту якості.Вимоги.

3. Технічні вимоги.

4. Методичні вимоги.
3.Позначення та скорочення

В даному стандарті використано такі скорочення:

СУЯ – система управління якістю.

СТП – стандарт підприємства.

КіЗД – коригувальні і запобіжні дії.

4.Опис виконання

4.1 Власником процесу "Управління персоналом" є начальник відділу управління персоналом.

Власник даного процесу має повноваження:


  • вимірювати задоволеність працівників;

  • планування, організація, аналіз і контроль роботи персоналу;

  • надавати інформацію про стан процесу вищому керівництву;

  • надавати пропозиції стосовно покращення процесу "Управління персоналом".

Власник процесу несе відповідальність за :

  • результативність виконання поставлених завдань персоналом;

  • вчасне виконання поставлених вищим керівництвом задач;

  • розробку і виконання заходів, спрямованих на покращення процесу захисту продукції;

  • прийняття рішень з приводу питань, які пов'язані з його компетенцією.

4.2.1. Модель процесу "Захист продукції".Вихідний потік

Процес-споживач

Форма передачі вихідного потоку

Відповідальний за приймання

Інформація про стан процесу

Контроль продукції

Накази, розпорядження у вигляді письмових інструкцій

Вище керівництво

Вхідний потік

Процес-постачальник

Форма отримання вхідного потоку

Відповідальний за передачу

Виробництво продукції

Збір інформації щодо якості продукції

Інформація про стан продукції. Звіт. Акт про виявлення невідповідності.

Начальник виробництва


4.2.3 Ресурси процесу:

- підготовлений персонал;

- готова продукція;

- інформація про стан продукції;4.3 Опис виконання процесу.

Процес "Захисту продукції" складається з етапів:

- захист та готова продукція;

- аналіз готової продукції;

- розробка проектної документації на аналіз готової продукції;

- перевірка готової продікції, сертифікація;

- затвердження;

- управління захистом продукції.4.3.1. Планування захисту продукції

Виготовлення PFS 1000 здійснюється в залежності від замовлень.

Планування розробки нових видів – стандартних видів продукції проводиться відповідно до затвердженого торгового ряду на поточний рік згідно з календарним планом.

4.3.2Аналізування

На основі отриманих матеріалів від працівників відділу торг.мережею та отриманої інформації безпосередньо від замовників проводиться розгляд можливості виконання робіт, ознайомлюють замовника з переліком можливих видів PFS 1000 для виконання замовлення, наближеним значенням ціни.4.3.3. Розробка проектної документації на виготовлення продукції.

4.3.3.1. Кроки захисту продукції:

1) Отримання інформації про стан продукції;

2) Проведення обліку продукції;

3) Розробка дизайн-пропозиції упаковки;

4) Замовлення необхідних матеріалів для упаковки;

5) Упаковка продукції;

6) Маркування продукції.

4.3.4 Перевірка проекту та розробки

Перевірка проводиться для забезпеченості впевненості в тому, що вихідний продукт захисту продукції відповідає вимогам ТЗ на захист продукції. Перевірка проводиться шляхом встановлення відсотка сходження з оформленням відповідного акту.4.3.5 Затвердження проекту та розробки

Затвердження проекту захисту продукції що здійснюється для забезпечення відповідності отриманого продукту вимогам до встановленого використання або можливого використання у відомих випадках.4.3.6 Управління змінами в проекті та розробці

Зміна проекту проводиться шляхом заміни старого проекту на новий з коригуванням відповідно до вимог зацікавлених сторін( замовник, відділ планування, виробничий відділ, тощо).4.4 Вимірювання та моніторинг

4.4.1 Форма запису результатів вимірювання.

Результати вносяться в звіт про роботу, який надається для аналізу заступнику директора. Результати також вносяться в річний звіт з аналізування даних, який надається для аналізування вищому керівництву фірми Officetech.

ч. 1
скачать файл

Смотрите также: