Розділ 1 Наукові основи узнавання і впізнання
Впізнання у психології та криміналістиці 299,78kb. 1 стр.

Наказ №160 Про посилення профілактичної роботи щодо посилення попередження суїцидальної поведінки дітей та підлітків у 2012-2013 н р
Посилити ефективність психологічного супроводу навчально-виховного процесу психологічною службою в школі 22,91kb. 1 стр.

Тести по контролю знань
Тести по контролю знань з дисципліни "Методика викладання економіки" / А. В. Коверга. Херсон, хнту, 2007. 14 с 106,71kb. 1 стр.

«Не можна вилікувати тіло не лікуючи душу, і навпаки: вилікувати душу неможливо зневажаючи тіло»
Починаємо ковтати пігулки, ніби говорячи йому: «Замовчи, я не бажаю тебе чути!». І на якийсь час біль змовкає, але потім обов’язково дає про себе знати з наростаючою силою, переростаючи в значно серйознішу проблему 17,41kb. 1 стр.

Положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу Загальні положення
Методичний кабінет дошкільного навчального закладу (далі методичний кабінет) є центром методичної допомоги педагогічним працівникам дошкільного навчального закладу та поширення психолого-педагогічних знань серед батьків щодо розвитку 99,35kb. 1 стр.

В розв'язанні цього важливого завдання велика роль належить психології
Ось, чому ми кажемо, що зі всіх чудес, які нам відомі це сама людина. Тому заклик "пізнай самого себе", який був звернений до людей ще древньогрецьким філософом Сократом, залишається одним з найактуальніших І для людей ХХІ століття 146,16kb. 1 стр.

Психологія судового процесу
Психологічний аналіз судового процесу дає можливість розробити рекомендації, спрямовані на підвищення ефективності правосуддя, культури процесу, максимального виховного впливу на всіх його учасників 41,23kb. 1 стр.

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
України, формування соціально зрілої, працелюбної, творчої особистості, якій притаманне почуття гідності, повага до прав і свобод людини, свідоме ставлення до обов'язків людини і громадянина, гордість за свою Батьківщину 140,67kb. 1 стр.

Поняття комунікація як науковий термін І галузь дослідження своїм другим народженням зобов'язана XX ст. Походить воно від лат communicatio повідомлення, передача, бесіда, розмова
Поняття комунікація як науковий термін І галузь дослідження своїм другим народженням зобов'язана XX ст. Походить воно від лат communicatio — повідомлення, передача, бесіда, розмова 26kb. 1 стр.

ОБ’єкти, функції І види контролю І оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів
Ду школярів, оволодіння уміннями застосовувати знання в нових ситуаціях тощо. Розв’язання цих завдань зумовило доопрацювання змісту на засадах компетентнісного підходу 113,79kb. 1 стр.

Психологічні аспекти процесу сприйняття рекламного звернення пояснюють, як саме інформує й переконує реклама, що відбуваєть­ся, коли глядачу показують, наприклад, телевізійний ролик
Для того щоб рекламне звернення передало інфор­мацію, створило або змінило імідж, створило або змінило ставлення до чогось або прискорило дію, воно має «вкластися в голову» потен­ційного споживача (реципієнта) 85,21kb. 1 стр.

Пам’ятка для керівника загальноосвітнього навчального закладу Вимоги до рівня професійної підготовки та кваліфікації педагогічних працівників при присвоєнні їм педагогічних звань
Складено відповідно до пунктів 1 7 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 6 жовтня 2010 р. №930 38,68kb. 1 стр.

Більшість проблем міжособистісних стосунків розглядаються при вивченні предмету "соціальна психологія"
Соціальна психологія має практичне значення для багатьох галузей психологічної науки, у тому числі й медичної 20,97kb. 1 стр.

Взаємовідносини у малій соціальній групі
Як сукупний суб'єкт діяльності та спілкування група є тим осередком, де перетинаються суб'єкт-об'єктні зв'язки особистості, соціальні та психологічні детермінанти регуляції її поведінки 81,1kb. 1 стр.

Національний характер українців
Риси характеру народу мають вплив і на його історичну долю. Національний характер став предметом вивчення у всіх культурних націй 200,74kb. 1 стр.

Усвідомлене бажання батьків мати дитину є дуже важливим моментом в формуванні психоемоційної структури особистості дитини
Особливості розвитку емоційної сфери дітей дошкільного та молодшого шкільного віку 323,84kb. 1 стр.

Проблема професійної зрілості робочої групи
Основа успіху будь-якої сучасної колективної діяльності відносини співпраці і взаємодопомоги в противагу конфлікту і конфронтації. Поведінка, що орієнтується на спільну діяльність, передбачає наявність певних передумов 372,47kb. 2 стр.

Розділ Психолого-педагогічні та дидактичні характеристики гри. 1Психолого-педагогічні характеристики гри. Гра! На це «захворювання»
«захворювання» однакові, всі відчувають великий душевний підйом і хвилювання, з усіма відбувається психологічне «перенесення» у процесі гри. Всіх захоплює велика і могутня, чарівна і неповторна, овіяна сонячною романтикою гра 92,78kb. 1 стр.


Наказ №46 Про активізацію профілактичної роботи щодо попередження проявів жорстокості та насильства учнівському середовищі в закладах освіти району
Проаналізувати стан виконання вимог Закону України «Про освіту» в частині забезпечення конституційного права дітей на здобуття загальної середньої освіти, попередження правопорушень 33,16kb. 1 стр.

Затверджую” Начальник управління освіти Чернівецької міської ради
Тема семінару: «Особливості роботи класного керівника з учнями, схильними до девіантної поведінки» 19,4kb. 1 стр.


следующая страница