Сучасний стан міжнародних зв’язків України, вихід її до європейського та світового простору зумовлюють розглядати іноземну мову як важливий засіб міжкультурного спілкування
Рмах відповідно до мотивів, цілей і соціальних норм мовленнєвої поведінки у типових сферах і ситуаціях. Саме середня школа є тим навчальним закладом, де формуються базові механізми іншомовного спілкування 959,06kb. 5 стр.

Наказ №38 Про запобігання всім видам дитячого травматизму серед учнів школи під час проведення весняних канікул 2011/2012 навчального року
Червонозаводського району в 2011-2012 навчальному році», наказу управління освіти адміністрації Червонозаводського району Харківської міської ради від 14. 03. 2012 №71 «Про запобігання всім видам дитячого травматизму серед учнів 41,27kb. 1 стр.

Закони україни закон України «Про освіту». Закон України «Про загальну середню освіту»
Закон України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» 39,66kb. 1 стр.

1. Схвалити проект районної програми відродження та розвитку козацьких традицій «Херсонщина колиска козацтва» на період до 2015 року» (далі Програма), що додається, та винести його на розгляд районної ради
«Про проект обласної програми відродження та розвитку козацьких традицій «Херсонщина – колиска козацтва» на період до 2015 року», керуючись статтями 6, 37, пунктом 1 частини першої статті 39 261,98kb. 1 стр.

З метою організованого та якісного проведення курортно оздоровчого сезону районною державною адміністрацією була проведена ґрунтовно підготовча робота
Розвиток туристично-рекреаційного комплексу є одним із пріоритетних напрямків соціально-економічного розвитку району, який істотно впливає на важливі сектори економіки, такі як транспорт, торгівля, зв’язок, будівництво, сільське 95,13kb. 1 стр.

Людина найвищий продукт зеленої природи. А для того щоб насолоджуватись скарбами природи, людина повинна бути здоровою, сильною І розумною
Більшість матеріалу посібника за змістом спрямована на одну із проблем шко- ли «Виховання здорової інноваційної особистості» 313,71kb. 1 стр.

Законодавче регулювання робочого часу
Поліпшення використання робочого часу є одним з основних шляхів підвищення продуктивності праці. Воно залежить від співвідношення екстенсивного та інтенсивного факторів розвитку виробництва 216,13kb. 1 стр.

Щодо оплати праці та встановлення розряду працівникам бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу
На запит щодо оплати праці та встановлення розрядів працівникам бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів повідомляємо 26,11kb. 1 стр.

Уроку Дата Підтема Граматичний матеріал Лексичний матеріал Читання Тема: Повторенн
Теперішній неозначений, теперішній тривалий і минулий неозначений час, множина іменників 346,86kb. 2 стр.

Згідно з Кодексом законів про працю України нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 год на тиждень
Поліпшення використання робочого часу є одним з основних шляхів підвищення продуктивності праці. Воно залежить від співвідношення екстенсивного та інтенсивного факторів розвитку виробництва 102,05kb. 1 стр.

Прийняли на роботу охоронців враховуйте вимоги закону
Досить часто через незнання або небажання роботодавців з’ясовувати тонкощі у використанні праці такої категорії працівників – як охоронці, перш за все порушуються права останніх на працю та відпочинок 30,97kb. 1 стр.

Рекреаційно-оздоровчий комплекс як складова економіки країни
В процесі трудової діяльності людина витрачає велику кількість фізичної, інтелектуальної та духовної енергії 203,83kb. 1 стр.

Дп "Чернівцітурист" тел(0372)558833; т/ф: (0372) 558-821; 050-9351709
З метою реалізації краєзнавчої освіти учнів, ознайомлення з історико-мистецькими та природними пам'ятками, пропонуємо вам наступні 54,11kb. 1 стр.

У дитини одним із перших формується слуховий аналізатор, тож музика найраніше серед усіх видів мистецтв стає доступною для сприйняття дитини
Приємні, злагоджені звуки потрібні для гармонійного фізичного та інтелектуального розвитку дитини і у лоні матері, і після народження. Вони сприятливо діють на настрій дитини, викликають у неї відчуття задоволення 38,21kb. 1 стр.


Урок українського читання в 3 класі
Тема: Коли зима зустрічається з весною. За Г. Бондаренко, С. Черкасенко «Зима і весна» 63,13kb. 1 стр.Основи гуманно-особистісного підходу до навчання першокласників
Оновлення змісту і навчально-методичного забезпечення нового етапу розвитку початкової освіти здійснюється послідовно і дуже швидко 57,3kb. 1 стр.

Повідомлення, огляд шкільного І учнівського колективу газета учнівського І вчительського колективу сзш І-ІІІ ст. №2
Вже при самій згадці про нього в уяві зринають святково прикрашена ялинка, веселі зимові канікули школярів, новорічні ранки та вечори, Дід Мороз і нарешті подарунки 210kb. 1 стр.

Так, позитивними змінами нової редакції зазначеного документа є
Адже саме з 1 вересня у початковій школі розпочинається поступове впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти та нових навчальних програм для початкової школи 48,41kb. 1 стр.


следующая страница