А наліз І оцінка зібраних у справі доказів є дуже важ-/хливою частиною обвинувальної промови. В цій ча­стині необхідно довести саму подію злочину І винність підсудного в 'й, здійсненні
В цій ча­стині необхідно довести саму подію злочину і винність підсудного в 'й, здійсненні. Якраз аналіз і оцінка доказів можуть переконати суд у Правильності позиції прокурора, змусити прислухатися до його думки 60,73kb. 1 стр.

Джерела доказів у кримінальних справах про ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів
Д 26. 007. 01 у Національній академії внутрішніх справ України за адресою: 03035, м. Київ, Солом’янська площа, 1 380kb. 2 стр.Запис про роботу за сумісництвом відомості про роботу
Відомості про прийом на роботу, переведення на іншу роботу і звільнення 166,83kb. 1 стр.

Київський національний університет внутрішніх справ
Робота виконана в Запорізькому юридичному інституті Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 287,15kb. 1 стр.

Національна академія наук україни Інститут держави і права ім. В. М. Корецького Патерило Ірина Володимирівна Право як ціннісна категорія
Робота виконана на кафедрі теорії держави та права Київського університету права нан україни 357,56kb. 1 стр.

Тяжке становище запорізьких козаків під владою кримського хана. Нові спроби запорожців домогтися прийняття у російське підданство
Настанови від імператриці російським резидентам у константинополі щодо запорожців. Листування російського резидента неплюєва з графом вейсбахом щодо зайнятого запорожцями урочища 593,4kb. 5 стр.

2. Відображення й збереження значень
Введіть дані в комірку у першому стовпці й натисніть клавішу табуляції для переміщення у сусідню комірку 160,19kb. 1 стр.

Робота з текстовим редактором Microsoft Word
Розглянемо основні можливості при роботі з Word і рекомендації по їхньому застосуванню 141,09kb. 1 стр.

Реферат " Текстовий редактор Microsoft Word " Загальні
Текстовий редактор Microsoft Word є одним із найпоширеніших текстових редакторів. Це зумовлюється його численними перевагами, до яких в першу чергу відносяться широкі функціональні можливості 83,27kb. 1 стр.

Створення та формування документів великого обсягу. Режим перегляду структури
Текстовий редактор Word є одним з найпоширеніших текстових редакторів. Це обумовлюється в першу чергу його численними перевагами, до яких у першу чергу належать широкі функціональні можливості 185,4kb. 1 стр.

План Вставлення в текст документа графічних об’єктів. Керування вікнами. Операції з групою об’єктів. Вставлення в текст документа графічних об’єктів
Текстові редактори призначені для введення і редагування тексту. Однак потужні сучасні редактори, до яких відносять і Work, дають можливість розміщувати в документі малюнки 85,4kb. 1 стр.

Рішенням комітету з конкурсних торгів від " " 2012 року Голова комітету з конкурсних торгів
«Виконання проектних робіт з впровадження оікк асдк у Евпаторійському врем, Сакському рем та Керченському рем, з телемеханізацією дванадцяти підстанцій» 1127,98kb. 4 стр.

Практична №5 Ведення документів з грифом "Для службового користування "
Для службового користування : інструкція до практичної роботи №2 з курсу “Документаційне забезпечення робіт, пов’язаних з захистом інформації з обмеженим доступом” для студентів базового напрямку 1601“Інформаційна безпека” Укл 820,82kb. 4 стр.

1. терміни та визначення
Під документом слід розуміти матеріальний об’єкт, що містить інформацію, закріплену створеним людиною способом для її передавання в часі та просторі 111,44kb. 1 стр.

Львівський національний університет імені івана франка гомонай Василь Васильович
Робота виконана в Ужгородському державному інституті інформатики, економіки І права, мон україни 290,69kb. 1 стр.

Структура політології
Основними етапами цієї історії є Стародавній світ, Середньовіччя, Відродження, Новий і Новітній час 27,05kb. 1 стр.

Зовнішньоекономічні зв'язки Київської Русі
Рекомендований підручник: Лановик Б. Б, Матисякевич З. М., Матейко Р. М. Історія господарства: Україна і світ. К.: 1995 рік 64,96kb. 1 стр.


1 Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Завод «Фіолент» (далі Загальні збори), а також прийняття ними рішень
Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства "Завод "Фіолент" (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту Публічного акціонерного товариства "Завод "Фіолент" 269,54kb. 1 стр.


следующая страница