1. Діяльність класного керівника здійснювати згідно з основними завданнями загальної середньої освіти: • виховання особистості учня, його наукового світогляду, розвит­ку його здібностей і обдаровань
Класний керівник організовує діяльність за різними напрямками: морально-правова культура школярів, естетичний І фізичний розвиток, трудове І економічне виховання, створення умов для пізнання самого себе. У зв'язку з цим 58,09kb. 1 стр.

Причини, які об’єктивно зумовлюють необхідність захисту прав та законних інтересів підприємців від монополізму
Я економіки, яка послідовно інтегрується у систему світових господарських зв’язків. Для цього у першу чергу необхідно надати широкі можливості всім громадянам держави приймати участь у підприємницькій діяльності особливо в формі малого і 146,11kb. 1 стр.


До системи органів державної податкової служби належать
Державна податкова інспекція відноситься до системи органів державної податкової служби України 183,47kb. 1 стр.

Україна стоїть на шляху побудови правової держави та створення якісно нового суспільства, в якому забезпечуються пріоритети загальнолюдських цінностей
Тобто вона претендує на визнання її іншими державами світу цивілізованою країною, яка іде у своєму розвитку шляхами пріоритетності прав людини і верховенства закону 291,68kb. 2 стр.

Спеціальність 12. 00. 09 кримінальний процес та криміналістика
Робота виконана на кафедрі криміналістики Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, Міністерство освіти і науки України 352,89kb. 2 стр.

Контролю І нагляду у державному управлінні. У науковому І практичному використанні терміни “контроль”
У сучасних соціально-економічних умовах все більшого значення набуває наукове управління суспільством. Невід’ємним елементом такого управління є особливий вид державної діяльності органів виконавчої влади – адміністративний нагляд 315,16kb. 1 стр.


Правове регулювання земельних І сільськогосподарських відносин
Проблеми земельних відносин знайшли своє відображення у найдавнішій пам’ятці вітчизняної правової культури – “Руській Правді”. Згодом протягом багатьох століть процес становлення демократії проходив під гаслом “Земля і воля” 38,1kb. 1 стр.

Правила-побажання Романтизм
Ви вірите, що у вашому житті вам випаде випробування чогось значного, надзвичайного. Це добре, але такий романтизм може привести до відірваності від реальності, переоцінки власних сил І можливостей 70,91kb. 1 стр.


Об’єктивна сторона складу злочину
Внутрішні ознаки об’єктивної небезпечної поведінки створюють його об’єктивну сторону. Належно, в самій загальній формі під об’єктивною стороною злочину слідує розуміти внутрішні виявлення людської поведінки 470,97kb. 2 стр.

Моя курсова робота має назву "Правова охорона Конституції і статус Конституційного Суду України"
Моя курсова робота має назву “Правова охорона Конституції і статус Конституційного Суду України” 366,72kb. 1 стр.

Динько Олександр Феодосійович
Робота виконана на кафедрі конституційного права Національної академії внутрішніх справ України 341,98kb. 1 стр.

Договір доручення №
Повірений, попередньо ознайомлені з вимогами законодавства щодо недійсності правочинів, діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій та правові наслідки укладеного договору, домовились про наступне 41,45kb. 1 стр.

В конституції України закріплено, що людина, її життя І здоров’я, честь І гідність, недоторканність І безпека визнаються в нашій державі найвищою соціальною цінністю
Охорона прав та законних інтересів фізичних і юридичних осіб`є одним із завдань кримінального судочинства виконання якого досягається через реалізацію інших – шляхом швидкого і повного розкриття злочинів 490,22kb. 3 стр.Жертва злочину, її місце І значення в кримінальному судочинстві Великобританії та США
Сторичні тенденції у розумінні місця та значення жертви злочину в кримінальному судочинстві 240,42kb. 1 стр.

Корякін роман вячеславович
Науковий керівник доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Академії правових наук України Нор Василь Тимофійович, Львівський національний університет імені Івана Франка, завідувач кафедри кримінального процесу і криміналістики 293,55kb. 2 стр.

Коміссарова наталя олександрівна
Криміналістичне дослідження підписів, виконаних в умовах обмеженого зорового контролю 353,84kb. 2 стр.


следующая страница