Професійна спрямованість викладання української ділової мови
Проблема функціонування української мови у сфері медичної діяльності включає три аспекти: професійно-прикладний, національно-культурницький і морально-патріотичний 38,12kb. 1 стр.

Закон україни " Про загальний військовий обов'язок І військову службу"
Цей Закон здійснює правове регулювання стосовно загального військового обов’язку і військової служби з метою реалізації громадянами України конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни 250,33kb. 1 стр.

М.І.ІІірогов – засновник воєнно-польової хірургії
Восени 1847року з столичною Петербургу відправився на Кавказ всесвітньо відомий професор М.І. Пірогов 82,18kb. 1 стр.

Інструкція № з охорони праці для вчителів «захист вітчизни»
Типового положення про порядок проведення навчання з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26. 01. 2005 №15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15. 02. 2005 за №231/10511 141,49kb. 1 стр.

Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах
Відповідно до статті 9 Закону України "Про загальну середню освіту", пункту 2 Плану заходів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2012 року 90,49kb. 1 стр.


Принципи роботи представництв
З цією метою фармацевтичними фірмами формуються розгалужені мережі по просуван­ню і розподілу лікарських засобів. Основними тенденціями їх розвитку є 99,7kb. 1 стр.

Колегії міністерства освіти І науки україни
Заслухавши і обговоривши доповідну записку департаменту загальної середньої та дошкільної освіти. Науково-методичного центру середньої освіти Про розроблення єдиних зразків каліграфічного письма цифр 108,42kb. 1 стр.

Кандидат психологічних наук, доктор педагогічних наук в Польщі, асистент Вовк Юрій Аврамович
Викладач: кандидат психологічних наук, доктор педагогічних наук в Польщі, асистент Вовк Юрій Аврамович 43,08kb. 1 стр.


Стаття Визначення понять і термінів
Поняття охорони праці. Роботодавець. Працівник 403,35kb. 1 стр.

Ярковий віталій васильович
ОБҐрунтування застосування кальційтермічного цирконію в стоматологічній імплантології 207,41kb. 1 стр.


Світлої пам’яті олега прокоповича крижанівського
Олег Прокопович Крижанівський, доля якого протягом майже півстоліття була пов’язана з кафедрою історії стародавнього світу та середніх віків Київського Національного університету імені Тараса Шевченка 37,97kb. 1 стр.

Фізики-хімічна характеристика медикаментозного електрофорезу
Електрофорез – метод, при якому постійним струмом через шкіру або слизові оболонки в організм вводять лікарські речовини 144,61kb. 1 стр.

Кровотеча в просвіт травного каналу
Серед основних хірургічних захворювань органів черевної порожнини гостра кровотеча в просвіт травного каналу займає четверте місце після гострого апендициту, гострого панкреатиту та холециститу 74,82kb. 1 стр.

Тест «чи маєте ви схильність до вживання алкоголю?»
Якщо Ви відповіли «так» на будь-яке з цих Питань, у Вас, можливо, існує проблема з ужи­ванням алкоголю 39,22kb. 1 стр.

Національна академія наук україни рада по вивченню продуктивних сил україни ларіна Тетяна Василівна
Економічні засади комплексного розвитку продуктивних сил регіону: на прикладі Автономної Республіки Крим 386,96kb. 1 стр.


Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22. 11. 2004 n 1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" з метою підвищення якості та ефективності організації харчування дітей у дошкільних навчальних 404,08kb. 2 стр.

Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах
Абзац перший розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти І науки n 773 [гі364-04] від 05. 07. 2004 141,66kb. 1 стр.


следующая страница