Національна академія наук україни рада по вивченню продуктивних сил україни романюк Ірина Михайлівна
Організаційно-економічні засади продовольчого забезпечення та напрями його удосконалення в регіоні 380,44kb. 2 стр.

Балашов ігор Олександрович
Робота виконана у Відділі фауни та систематики безхребетних Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена нан україни, м. Київ 289,95kb. 2 стр.


Макроекономічний аналіз заощаджень в економіці україни спеціальність 08. 00. 01 – економічна теорія та історія економічної думки
Робота виконана у Львівському національному університеті імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України 560,11kb. 3 стр.

Заяв а про поверненя кримінальної справи № на дослідження
На в кримінальній справі № за обвинуваченням за ст Кримінального кодексу України призначений попередній розгляд справи 13,67kb. 1 стр.

Урок 7 Тема. Форми. Створення, редагування та форматування форм Мета
Мета: ознайомити учнів із новим об'єктом баз даних — формами; показати зручність перегляду даних за допомогою форм, навчити створювати форми для введення та перегляду даних 38,23kb. 1 стр.

Крок М. Сестринська справа. 2009-2010 роки Медсестринство у внутрішній медицині 1
Ви медична сестра алергологічного відділення. Який з перерахованих препаратів має 1188,96kb. 3 стр.

Україна семенівська міська рада чернігівської області
Відповідно до розслідування кримінальної справи, порушеної за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 та ч. 3 ст. 321 Кк україни, встановлено, що в кінці вересня 2012 року громадянин Р 23,97kb. 1 стр.

Правила поведінки при виникненні пожежі у квартирі алгоритм дій при пожежі
Тікаючи від пожежі, нічого не шукай, йди швидше від вогню та попередь криком про неї усіх 21,51kb. 1 стр.

Етапи розвитку та стан рекреаційно-оздоровчого комплексу м. Бердянська
Рекреаційний потенціал Приазов'я в сукупності із сприятливим географічним розміщенням, достатньо розвинутою транспортною системою є важливою передумовою розвитку санаторно-курортного лікування, туризму та відпочинку 183,89kb. 1 стр.

Державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет
Двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (м. Київ) 382,87kb. 1 стр.


Міністерство охорони здоров’я України Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького неврологія змістовний модуль 1 «Неврологія» Навчально-методичні рекомендації для аудиторної та самостійної роботи студентів
Негрич Т.І.; к м н., доц. Король Г. М.; к м н., доц. Мар’єнко Л. Б.; к м н., доц. Боженко Н. Л.; к м н., доц. Матвієнко Ю. О.; к м н., доц. Малярська Н. В.; к м н., асист. Шоробура М. С.; к м н 1534,31kb. 6 стр.

Міністерство охорони здоров’я України Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького неврологія змістовий модуль 2 «Нейростоматологія» Навчально-методичні рекомендації для аудиторної та самостійної роботи студентів
Негрич Т.І.; к м н., доц. Король Г. М.; к м н., доц. Мар’єнко Л. Б.; к м н., доц. Боженко Н. Л.; к м н., доц. Матвієнко Ю. О.; к м н., доц. Малярська Н. В.; к м н., асист. Шоробура М. С.; к м н 1523,26kb. 7 стр.

Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» житний павло євгенович
Організаційно-методологічні аспекти облікової політики фінансово-промислових систем 566,54kb. 2 стр.

1. Загальні положення Інструкція розроблена на основі днаоп 00 15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», днаоп 00-8
Типового положення про порядок проведення навчання з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26. 01. 2005 №15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15. 02. 2005 за №231/10511 83,7kb. 1 стр.

Підготовка пацієнта холецистографії і холангіографії
Холецистографія – це рентгенологічне дослідження жовчного міхура, яке дає змогу вивчити форму, положення, функцію жовчного міхура, наявність в ньому конкрементів (каменів) 142,14kb. 1 стр.

Узгоджено обласний дерматовенеролог, к мед н. І. В. Куценко 23. 12. 2010 р. Затверджую
Провести аналіз основних показників діяльності амбулаторно-поліклінічної служби мкшвд №1 у 2010 році. Заслухати за підсумками 2010 року на оперативній нараді у головного лікаря 267,13kb. 1 стр.

Примусове лікування Зміст Вступ Розділ І. Підстави до застосування примусових заходів медичного характеру
Суспільно-небезпечні дії психічно хворих та неосудність особи як умова для призначення примусових заходів медичного характеру 613,93kb. 3 стр.

Розрахунок на одного середньоспискового працівника. Вона являється показником планування заробітної плати і праці
Праця аптечних працівників дуже багатогранна і часто не піддається оцінці в конкретних натуральних показниках. Тому для аптек встановлено єдині узагальнені показники праці і заробітної плати. Ці показники включають 43,27kb. 1 стр.

Ду «інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка амн україни» миронюк наталія Іванівна
Проблема йодного дефіциту та його подолання у населення західного реґіону україни 488,25kb. 2 стр.


следующая страница