“Складні судження”
Так, судження “Крадіжка – це злочин” є простим судженням, у ньому наявний один суб’єкт ( “крадіжка”) і один предикат (“злочин”). Судження ж “Вирок суду має бути законним і обгрунтованим” – це судження, утворене з двох простих 33,18kb. 1 стр.

Планування навчального матеріалу, 11 клас
Поширення коливань у пружних середовищах. Поперечні та поздовжні хвилі. Довжина хвилі 56,02kb. 1 стр.

І. вступ кожний оброблюваний сигнал повинен мати кінцеву тривалість. Тривалість сигналу можна, зрозуміло, міняти І регулювати, але вона обов'язково повинна бути кінцевою
При обробці сигналів кінцевої тривалості виникають цікаві і взаємозалежні питання, які необхідно враховувати в ході 142,22kb. 1 стр.

Використання віконної обробки при гармонійному аналізі сигналів методом дпф
Тема: Використання віконної обробки при гармонійному аналізі сигналів методом дпф 182,86kb. 1 стр.

1. Процес стратегічного планування
Внутрішнє середовище підприємства, його внутрішні змінні та функціональні елементи 2107,1kb. 8 стр.

Організація і планування навчальної та позакласної роботи з іноземної мови
Сформувати уявлення студентів про зміст та систему планування навчально-виховного процесу з ім 106,29kb. 1 стр.

Джала Роман Михайлович Основи збору, передавання та обробки інформації
Множення, перетворення і ділення частоти. Модуляція і демодуляція сигналів. Види гармонічної модуляції, їх призначення та здійснення. Структура каналів з використанням різновидностей маніпуляції гармонічної несучої 170,41kb. 1 стр.

Кіровоградський державний педагогічний університет імені володимира винниченка
Рейтинг розраховується індивідуально для кожного студента і для кожної студентської групи 145,52kb. 1 стр.

4. Причини невиконання молодшими школярами правил культурного поведінки Основні умови ефективності роботи
Відсутність елементарних звичок у дітей утрудняє роботу над вихованням у них більш тонких і складних проявів культурного поведінки: такту, делікатності, невимушеності, добірності манер і т д 223,96kb. 1 стр.

Міністерство освіти І науки україни національний гірничий університет кириченко анна Володимирівна
Робота виконана на кафедрі прикладної економіки Національного гірничого університету Міністерства освіти і науки України 374,74kb. 1 стр.

Сучасні соціально-економічні перетворення та процеси глобалізації вимагають вдосконалення економічної стратегії шляхом посилення інноваційного розвитку та оновлення механізмів трансформаційних процесів
Крючкової, І. Манцурова, О. Осауленка, О. Суслова, М. Якубовського та інших. На терені колишнього СРСР дослідженням цих проблем займались А. Аганбегян, В. Адамов, О. Анчишкін, К. Вальтух, Л. Казинець, Ю 340,9kb. 3 стр.


Реферат на тему використання вбудованих засобів контролю виконав студент групи Хоружий М. Прийняв
Пзу, що перебуває в адресному просторі пам'яті, там, куди переходить програмний лічильник при включенні живлення, або вмонтувати в схемну плату як окреме пзу 104,77kb. 1 стр.

Аналітична геометрія на площині
Часткові випадки розташування прямої (y=kx, x=a, y=b) показані, відповідно, на рис 3б-г 60,21kb. 1 стр.


І. Вступ. Аналіз роботи школи за 2007-2008 н р. та основні напрямки роботи на 2008-2009 навчальний рік
Аналіз роботи школи за 2007-2008 н р та основні напрямки роботи на 2008-2009 навчальний рік 401,54kb. 1 стр.

Та між тим українська мова до цього часу не має навіть впорядкованого словника! [Наприкінці 19 сторіччя це дійсно було так через заборону у Російській імперії освіти та книгодрукування українською мовою
Москви, де панував фіно-угорський й татарський елемент. Пізніше незалежність та самобутність Новгорода була знищена московським царем Іваном Третім 328,24kb. 3 стр.

Національний університет «львівська політехніка» Кафедра «Комп’ютеризовані системи автоматики»
Отримані спектри показати графічно у вигляді спектральних ліній, висоти яких пропорційні до модулів амплітуд та початкових фаз гармонік 133,32kb. 1 стр.

Розрахунок та оптимізація характеристик систем електрозв'язку завдання на виконання курсової роботи з дисципліни
Телекомунікації” 0924 передбачене виконання курсової роботи з дисципліни “Теорія електричного зв'язку”. Мета кр закріплення знань основних положень курсу “Теорія електричного зв'язку” (тез) 1430,66kb. 8 стр.

Який вказує на невизначеність появи повідомлень; виявляє наявність інформаційної надлишковості у джерела
Мета вивчення 3-го розділу дисципліни: це «тонкий» аналіз особливостей джерел інформації 167,05kb. 1 стр.

Розділ Інформаційні параметри дискретного каналу зв’язку Мета вивчення 7-го розділу дисципліни: Вияснити, від чого залежить „швидкість передачі інформації”
Вияснити, від чого залежить „швидкість передачі інформації” через дискретний канал зв’язку без завад і як впливає на неї наявність завад 146,82kb. 1 стр.


следующая страница