Видавництво «Шкільний світ» Бібліотека (книжкові додатки) Природничо-математичний напрям
Структуровані конспекти із загальної біології для 11 класу 57,39kb. 1 стр.

Проблемам розробки механізмів управління розвитком підприємств присвячені праці В. О. Василенка, В. А. Гончарука, А. В. Козаченко, О. М. Ляшенко, І. Ю. Ладико, В. С. Пономаренка, О.І. Пушкаря, О. В. Раєвнєвої, В. Регена, В. П
А. Забродський, В. Я. Заруба, М. М. Іва-нов, Д. Канеман, М. О. Кизим, Т. С. Клебанова, Ю. Г. Лисенко, В.І. Максимов, М. Мескон, Р. Моклер, Н. Том, Д. О. Поспєлов, В. М. Порохня, Б. А. Райзберг, А. Тверські, Р 340,86kb. 1 стр.


Рішення в умовах ризику Тести
Згідно теорії очікуваної корисності вибір опр ( особи, які приймають рішення) згідно до аксіом його раціональної поведінки повині задовільняти наступним вимогам 54,95kb. 1 стр.

Прогнозування, як інструмент процесу планування
Світове управління підприємствами різних форм власності опирається на прогнозування розвитку фірми (організації), тому для української дійсності велике значення має дослідження прогнозування і використання в ринкових умовах 64,68kb. 1 стр.

У чому суть проблеми? Які управлінські упущення призвели до її виникнення
Причиною цього стало неналежне адміністрування „соціального” організму, що виражалось також через відсутність точно визначених повноважень 51,13kb. 1 стр.

Прогнозування часових рядів
Вивчення теми надаст студентам можливість знати: механічні та аналітичні методи згладжування часових рядів, методи фільтрації сезонної компоненти; вміти прогнозувати випадкові компоненти часових рядів 96,58kb. 1 стр.

Це такі величини, які показують розміри, обсяги, рівні суспільних явищ в абсолютному вимірі
Можуть виражатися за допомогою натуральних одиниць вимірювань і у вартісних одиницях виміру 70,08kb. 1 стр.

Установити зв'язок між силою струму, напругою та опором провідника і показати об'єктивний характер закону Ома
Яка фізична величина описує властивість провідника впливати на силу струму в колі? 45,23kb. 1 стр.

Ринкові трансформації в Україні з початку 90-х рр. ХХ ст супроводжувалися формуванням як основного корпоративного сектора економіки
Хх ст супроводжувалися формуванням як основного корпоративного сектора економіки. Даний процес відбувався за суперечливих тенденцій, пов’язаних із наслідками приватизації 327,69kb. 1 стр.

Синтаксис української науково-технічної мови сомобутній, бо сформувався на підставі синтаксису народної мови, типова ознака якого розмовний, активний характер синтаксичних конструкцій
Активні конструкції речення мають переважати над пасивними. Пасивні конструкції в українській мові це переважно наслідок впливу російського канцелярського стилю, який частково нівелює активність особи – порівняймо 81,4kb. 1 стр.

Зміст всту
Експеримент як складова частина методики дослідження і його значенн 153,67kb. 1 стр.

Історія створення, приницип роботи плазмових панелей
Великий плоский монітор здатний працювати не тільки як телевізор, але і як екран комп'ютера, здатний відображати будь-які по струму відеоінформації. Екран плазмової панелі відрізняється, рівномірною яскравістю і фокусуванням 204,76kb. 1 стр.

План роботи малоантонівського навчально-виховного об’єднання «загальноосвітня школа I-III ступенів – дитячий садок» на зимових канікулах 2012 – 2013 н р
Роботи малоантонівського навчально-виховного об’єднання «загальноосвітня школа I-III ступенів – дитячий садок» на зимових канікулах 2012 – 2013 н р 23,46kb. 1 стр.

Подорож знавців математики до країни Прямокутних трикутників
Королева. Я королева Математики, наказую здійснити подорож до країни Прямокутних трикутників. Подорож потрібно здійснити на зорельоті „ Знавці математики” 67,75kb. 1 стр.


Лекція Методи вимірювання фізичних величин
Вимірювання можна характеризувати, враховуючи їхні різні ознаки. Якість отримуваних результатів значною мірою залежить від застосовуваних принципів, методів, методик та видів вимірювань 151,26kb. 1 стр.

Нелінійні економетричні моделі
Прогнозування та економіко-математичний аналіз на основі нелінійних економетричних моделей 153,75kb. 1 стр.

Наказ №162/0/212-12 Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2011/2012 навчальному році
України від 21. 07. 2011 №1/9-556 «Щодо організації навчально-виховного процесу у 2011/2012 навчальному році», від 27. 01. 2012 №1/9-61 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах 75,23kb. 1 стр.

Кількість годин
Ознайомлення з комп’ютерним класом, планом і розкладом роботи. Правила поведінки в комп’ютерному класі та з комп’ютером 151,46kb. 1 стр.

Формалізації суджень та її значення для інтенсифікації логічного аналізу даних по справі
Формалізувати судження – значить зобразити його структуру за допомогою штучної мови логіки – символів 105,03kb. 1 стр.


следующая страница