Визначення довжини світлової хвилі
На лінійці розміщується чорний екран 4 з вузькою вертикальною щілиною 5 посередині. Екран можна переміщувати вздовж лі­нійки, щоб змінювати його відстань до дифракційної решітки. На екрані і лінійці шкали з міліметровими поділками 55,71kb. 1 стр.


1 Файлові системи
Лекція Файлові системи, бази даних (БД) та системи управління ними (субд) – 4 год 215,22kb. 1 стр.

Сохранить
Международные стандарты безопасности и законодательство украины в области защиты информации 169,16kb. 1 стр.

Основні поняття міжнародної інформації
Міжнародна інформаційна політика. Концепція, інституційні основи і засоби здійснення. Основи нацональної інформиційної політики 179,99kb. 1 стр.

1. Патерн Abstract Factory
Нехай слід стоїть завдання розробити інструментальну програму для дослідження апаратної конфігурації персонального комп’ютера. При цьому природно ви­магати, щоб архітектура програми не залежала від конкретної апаратної кон­фі­гурації 65,88kb. 1 стр.


Архітектура обчислювальної системи
Сукупність пристроїв, призначених для автоматичної або автоматизованої обробки інформації називають обчислювальною технікою 96,46kb. 1 стр.

Терміни зберігання та знищення кадрових документів фізичною-особою підприємцем
Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва радить приватним підприємцям керуватися нормами Переліку №41 22,52kb. 1 стр.

Законом України від 08. 07. 2010р. №2464-уі «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування»
Порядок обчислення страхового стажу для визначення розміру допомоги по тимчасовій непрацездатності по страхових випадках, які настали після 01. 01. 2011р 27,55kb. 1 стр.

Клавіатура обчислювальних засобів
Мета роботи: вивчити основи будови, характерні відмови та правила обслуговування клавіатури обчислювальних засобів 173,24kb. 1 стр.

Теоретичні відомості
При роботі вентиляційної системи пк, яка забезпечує оптимальний температурний режим електронних блоків пк І вмонтована в задню панель, створюється аеродинамічний шум. Окрім того діють І інші зовнішні джерела шуму, не пов’язані з роботою пк 149,37kb. 1 стр.

1. Використання пліс для високопродуктивної цифрової обробки сигналів та зображень
Розглядаються передумови і методика однокристальної реалізації швидкого перетворення Фур'є на приладах програмувальної логіки фірми Xіlіnx 107,68kb. 1 стр.

Системи управління базами даних (субд)
У діловій сфері часто приходиться працювати з даними з різних джерел, кожне з який пов'язане з певним видом діяльності. Для координації всіх цих даних необхідні певні знання й організаційні навички 131,54kb. 1 стр.

Тема пит. 1 Склад витрат підрозділів та порядок їх планування
На рівні підрозділів внутрішньої кооперації, як є центрами витрат і не формують власного прибутку, витрати є основним показником ефективності їх діяльності. На під-ві важливе місце відводиться процессам управління витратами та їх 90,24kb. 1 стр.

1. Страховий стаж період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок
Страховий стаж період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок 89,78kb. 1 стр.

НОмінальний та реальний ввп
Насправді, ціни з року в рік змінюються. Це означає, що на величину ввп впливають зміни як фізичних обсягів виробництва, так І цін 107,19kb. 1 стр.

1. 1 Комплексна оцінка використання робочого часу
Табельний облік ведуть з метою контролю за трудовою дисципліною для розрахунку середньооблікової чисельності робітників за окремими категоріями, він є базовим документом для нарахування заробітної плати з погодинною оплатою праці [Error 145,88kb. 1 стр.

3 Поняття, склад і структура основних фондів
Головними ознаками основних фондів є термін І їх експлуатації (більше одного календарного року), вартість І спосіб її перенесення. Основні фонди, у свою чергу, поділяються на основні виробничі та основні невиробничі фонди 319,23kb. 1 стр.

Розрахунок суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за 200 рік
Подається платником до органів Пенсійного фонду України щорічно до 1 квітня року, наступного за звітним роком 40,97kb. 1 стр.

При плануванні собівартості слід розрізняти собівартість окре­мих виробів (калькуляції) і собівартість загального обсягу готової (кінцевої) продукції
В інших випадках, особливо коли запуск і випуск виробів у межах планового періо­ду кількісно різняться та змінюються залишки незавершеного ви­робництва на його початок і кінець, собівартість продукції відрі­зняється від кошторисних витрат 119,7kb. 1 стр.


следующая страница