4: Середні величини
Варіація тієї чи іншої ознаки, притаманної елементам статистичної сукупності, формується під впливом багатьох факторів 137,75kb. 1 стр.

Як здійснювалась відбудова народного господарства України
В 1945 p перед Україною постає надзвичайно складне завдання — підняти з руїн країну. Вирі­шити його можна було тільки ціною героїчних зусиль народу 41,87kb. 1 стр.


1. з висоти 80 см гладкою похилою площиною з кутом 60° до горизонту зісковзує маленька кулька. Знайдіть висоту, на яку вона підніметься після пружного зіткнення з горизонтальною масивною плитою в кінці похилої площини
Технічні можливості автомобіля такі, що він може розганятися з прискоренням а1, а гальмувати з прискоренням при якій тактиці проходження траси час руху буде мінімальним? 29,85kb. 1 стр.

Контрольна Робота Призначення покарання при вчиненні кількох злочинів
До основного покарання може бути приєднано будь-яке з додаткових покарань, передбачених статтями закону, що встановлюють відповідальність за ті злочини, у вчиненні яких особу було визнано винною 104,07kb. 1 стр.

Імітація діалогів. Коментарі
Такий спосіб найпростіший, однак не найкращий, оскільки програми від цього стають не універсальними (немасовими). Ось чому в усіх алгоритмічних мовах використовують принцип уведення даних у пам’ять за допомогою команди введення даних 35,44kb. 1 стр.

Алгоритми і програми з розгалуженнями
Література: Я. М. Глинський. Інформатика. Алгоритмізація і програмування. Книжка с. 67-85 47,97kb. 1 стр.


Міністерство освіти І науки україни №1/9-770 від 28. 11. 2008
Міністерство освіти І науки України та ЦК профспілки працівників освіти І науки України на численні запити з місць стосовно порядку організації заміни (заміщення) 30,71kb. 1 стр.


Лекція Інформація, дані, повідомлення, сигнали
А відображення результатів діяльності людей або розуміння навколишнього світу може бути представлено у формалізованому вигляді, наприклад, у вигляді букв і цифр. Такі формалізовані набори називаються даними 74,66kb. 1 стр.

Положення про преміювання за виконання виробничих завдань і функцій ( далі Положення) визначає умови і порядок преміювання працівників за виконання виробничих завдань і функцій, терміни виплати премій, джерела витрат на ці цілі
Положення про преміювання за виконання виробничих завдань і функцій (далі — Положення) визначає умови і порядок преміювання працівників за виконання виробничих завдань і функцій, терміни виплати премій, джерела витрат на ці цілі 23,97kb. 1 стр.

1. Вступ Темою моєї курсової роботи є контроль засобів обчислювальної техніки із використанням кодів парності. Я повинен був створити систему перевірки правильності 32-розрядних даних за допомогою кодів парності
Еретворення інформації. Контроль роботи еом може бути програмним І апаратним. Програмний контроль дозволяє визначити правильність роботи еом шляхом вирішення тестових задач 442,06kb. 1 стр.


“Інформація глобальна проблема сучасності”
Глобалізація комунікацій. Критерії глобалізації. Вплив комунікаційних процесів на глобальну економіку 83,3kb. 1 стр.

Завдання до лабораторних робіт по курсу «основи алгоритмізації»
Дослідження програмного засобу Microsoft Visio. Придбати навички роботи з програмним середовіщем. Зобразити власну визитну картку 230,5kb. 1 стр.

Статистичні ряди динаміки та їх види
Суспільні явища безперервно змінюються, розвиваючись у просторі і часі. Протягом певного часу – місяць за місяцем, рік за роком – змінюються чисельність населення, обсяг випущеної продукції, структура суспільного виробництва 73,92kb. 1 стр.


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
З шифра вашої залікової книжки візьміть дві останні цифри та згідно наступної таблиці визначить № варіанта, який міститься на перехресті рядка предостаньої цифри та стовпця останьої цифри 1001,96kb. 5 стр.

Урок 8 Контрольна робота з теми «Електричне поле»
Повідомлення про характер завдань на уроці, послідовності та засобах їх виконання, оформлення результатів контрольної роботи 54,39kb. 1 стр.

5: Показники варіацій
Під дією вказаних факторів і формується варіація ознаки, а значить і особливості тієї чи іншої статистичної сукупності 65,65kb. 1 стр.


следующая страница