Феномен України
227,54kb. 1 стр.

Програма роботи гуртка «цікава етимологія» для учнів 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів пояснювальна записка
Перевага має надаватися інтерактивним формам і методам організації гуркових занять 101,56kb. 1 стр.

Троян С. С. Історія міжнародних відносин
Сторія міжнародних відносин. Навчально-методичний комплекс для студентів денної та заочної форми навчання / д.І. н проф. С. С. Троян. – Рівне: ріс ксу, 2009. – 58 с 827,52kb. 8 стр.

В посольстві України в Канаді відбулася презентація проекту встановлення пам’ятнику Тарасові Шевченку в Оттаві
Травня ц р. Посол України в Канаді Ігор Осташ зустрівся з мером міста Оттава Ларрі О’Брайаном 14kb. 1 стр.

Урок №5 ( за темою В. Скотта
Вже декілька уроків поспіль ми знайомимося з захоплюючим романом Вальтера Скотта 103,36kb. 1 стр.

Інноваційний розвиток відносин конкуренції на сучасному ринку праці визначив послідовне зростання комерційного призначення ринкових мотивів у формуванні нової структури його конкурентного механізму
Найважливішою з таких особливостей є більш швидкий розвиток відносин конкурентного співробітництва порівняно з розвитком відносин конкурентного суперництва, які виникають між усіма учасниками сучасного ринку праці 335,84kb. 1 стр.

Системи і види цін та їх функції
В умовах командно-адміністративної системи управління економікою переважало планове ціноутворення. В умовах ринку існує вільне ціноутворення. При цьому держава може впливати на нього тільки економічними методами, а саме 53,53kb. 1 стр.

Освіта це визначальний шлях розвитку особистості. Він зумовлений процесом вихо­вання, тому що саме виховання вводить ди­тину в національну і світову культуру
Освіта — це визначальний шлях розвитку особистості. Він зумовлений процесом вихо­вання, тому що саме виховання вводить ди­тину в національну і світову культуру 109,62kb. 1 стр.

Сакральна дерев’яна архітектура Покуття
Церкви клали завжди на найкращому і найвищому місці. Саме спорудження храму згодом переросло в справжнє дійство. Тому художники й теслярі втілили високі мистецькі уподобання народу у живописі та різьбі 117,1kb. 1 стр.

„Криміналістична методика
Методика розслідування окремих видів злочинів частина науки криміна­лістики, яка має озброїти слідчого науково-методичним комплексом знань та навиків розкриття та розслідування злочинів 193,62kb. 1 стр.

Робоче місце секретаря-референта, вплив робочих умов на його роботу і здоров’я
Секретар-референт має легку фiзичну роботу з постiйним робочим мiсцем, так як вiн знаходиться бiльшу частину робочого часу (бiльше 50% або бiльше двох годин) на одному робочому мiсцi, не докладаючи при цьому тяжких фiзичних зусиль 66,76kb. 1 стр.

Закон україни №2662-іv
Закону поширюється на юридичних та фізичних осіб, господарська діяльність яких включає виробництво, реалізацію, експорт та імпорт товарної продукції в галузі виноградарства і виноробства 196,46kb. 1 стр.

Криміналістична тактика третій розділ криміналістики
Використання досягнень гуманітарних, природних і технічних наук у криміналістичній тактиці 235,38kb. 1 стр.

I. Загальні положення
Комплектування створюваного колективу (бригади) здійснюється на основі принципу добровільності. Зарахування в бригаду нових працівників проводиться за згодою колективу (бригади) 67,95kb. 1 стр.

1. Поняття про вищу нервову діяльність
П. Павлов створив новий напрямок у фізіології – фізіологію вищої нервової діяльності і новий фізіологічний метод об'єктивного вивчення функцій головного мозку — метод умовних рефлексів 64,48kb. 1 стр.

Доплати І надбавки
Застосування доплат і надбавок та їхні розміри обмежуються економічною та соціальною доцільністю і фінансовими можливостями підприємства 66,93kb. 1 стр.

Закон україни про безпечність та якість харчових продуктів
Цей Закон регулює відносини між органами виконавчої влади, виробниками, продавцями (постачальниками) та споживачами харчових 1224,74kb. 4 стр.

Науково-практичний семінар
Постанова Кабінету Міністрів України від 13. 05. 2009 №468 “Про затвердження порядку етикетування харчових продуктів, які містять генетично модифіковані організми або вироблені з їх використанням та вводяться в обіг” 28,74kb. 1 стр.

Низький рівень життя, безробіття і значна економічна та соціальна залежність від батьків
Сучасні суспільні процеси різко змінили соціальне, матеріальне і політичне становище молоді, тому поняття, що характеризували молодь колишнього суспільства «соціальний портрет молоді», категорії 33,48kb. 1 стр.

Філогенез тваринного світу
Після виходу в світ праць Ч. Дарвіна порівняльна анатомія отримала поштовх до розвитку і, в свою чергу, зробила значний внесок у розвиток дарвінізму 229,89kb. 2 стр.следующая страница