Інформації (у порядку зу «Про доступ до публічної інформації») про погодження проектної документації щодо ринку для реалізації сільськогосподарської продукції рослинного походження за адресою
Рішенням Виконавчого комітету міської ради № від року було затверджено акт Державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію ринку для реалізації сільськогосподарської продукції рослинного походження за адресою 40,29kb. 1 стр.

По життю із гарним, щасливим І вдалим прізвищем « а як тебе Зовуть? Я не знаю»
Отже, найголовніша ознака найменування, що виступає як прізвище, його спадковий характер і перехід у єдиній незмінній формі від попереднього покоління до наступного 211,47kb. 1 стр.

Інвентаризація житлового фонду
Дані інвентаризації є основою для внесення змін в інформацію про житловий фонд 176,07kb. 1 стр.

Етнографія Українських Карпат
Закарпаття. Навіть протягом тривалого часу, перебуваючи у складі різних держав, українці берегли свою етнокультуру, хоча й не уникли деяких взаємовпливів із словаками, угорцями та поляками 42,55kb. 1 стр.


Курсова робота з інформатики Microsoft Word 97 Зміст
Подання wysiwig (від англійського “What You See Is What You Get”) дозволяє переглядати на дисплеї готовий до друку документ без необхідності витрачати папір на пробний друк. Отформатовані символи відображаються на екрані так 369,34kb. 3 стр.

Поняття, мета, значення, принципи, види плануваня план
Поняття криміналістичної версії. Види, класифікація версій, їхня побудова і перевірка в процесі розслідування злочинів 181,28kb. 1 стр.

Найпоширенішою формою спілкування є бесіда. Дані психологічних досліджень свідчать, що успішне проведення бесіди сприяє підвищенню продуктивності праці (2-12%)
Дев'ять із десяти опитаних менеджерів великих корпорацій США заявили, що найскладнішим у своїй роботі вони вважають встановлення контакту з новою людиною, особливо першу зустріч з нею, першу бесіду 95,21kb. 1 стр.

2Мова програмування
Усі вказані програми реалізовані розробниками відкритими для дослідження та доступними для коригування. Це означає, що будь-які види оплати чи нарахування до фондів можуть бути налагодженими за специфічними властивостями та розрахунками 239,43kb. 1 стр.

1. 2 Галузь використання погодження та проведення робіт по управлінню персоналом з керівництвом
Ціль – встановлення вимог до процесу управління персоналом з метою результативності і ефективності організації, в тому числі і системи управління якістю, тобто залучення працівників до процесів управління та підтримка їх ініціативи 37,68kb. 1 стр.

Розрахунок №1 встановлення ліміту залишку готівки в касі
Фактично за три будь-які місяці поспіль з останніх дванадцяти, що передують строку встановлення (перегляду) ліміту каси 23,14kb. 1 стр.

Важливість добрих взаємовідносин для лікування і одужання хворих
Мистецтво спілкування в медсестринстві. Навчання сестринській справі. Сестринська педагогіка 58,58kb. 1 стр.

Розділ Складання технологічної карти
Види обробки металів різанням розрізняють залежно від конструкції різального інструмента, що застосовують, або від характеру руху інструмента і заготовки при обробці вручну чи на металорізальному верстаті 213,51kb. 1 стр.

Верховный суд удалился на последнее совещание
Перед судом виступив уповноважений представник Віктора Януковича у цвк степан Гавриш. Верховный суд Украины, выслушав последние реплики обеих заинтересованных сторон, удалился в совещательную комнату 38,24kb. 1 стр.


Київський національний лінгвістичний університет
Кінцевою метою таких досліджень є створення бази для розробки більш повних і точних китайсько-українських та українсько-китайських фразеологічних словників 165,99kb. 1 стр.

Методи та пристрої синхронізації
Первинним джерелом дискретного повідомлення (послідовності елементів XI ) м б людина чи автомат. Перетворення елементів XI у послідовність бінарних дискретних сигналів, що утворюють позиційний код 183,01kb. 1 стр.

Лекція 1 Основні відомості про вимірювання
Технологічні вимірювання – галузь науки і техніки, яка вивчає методи та прилади, що реалізують ці методи, які застосовуються для одержання інформації про хід технологічних процесів 1677,97kb. 3 стр.

Урок виробничого навчання Тема. „Штукатурні роботи Тема уроку. Ремонт внутрішньої штукатурки стін окремими місцями. Мета уроку. Навчальна
Розвиваюча: розвивати самостійність, охайність, творче відношення до виконаної роботи, планувати послідовність виконання завдань 165,55kb. 1 стр.

Міністерство освіти України
На теми: Принцип своєчасного і належного документального оформления проведеної реєстрації 268,43kb. 1 стр.

Семінарські заняття Семінар №1 Германські мови. Історія стародавніх германців. Фонетичні особливості германських мов
Хлебникова И. Б. Введение в германскую филологию и историю английского языка. – Калинин, 1975. – С. 28 – 50 39,14kb. 1 стр.


следующая страница