1 Регулювання ринку праці
Перехід до ринкової економіки передбачає формування ринку праці як частини економічної системи, в межах котрої відбувається залучення праці як економічного ресурсу до сфери національного виробництва 179,75kb. 1 стр.

Електронний таксометр, автомат з продажу товарів (послуг) тощо
Закон України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" 90,61kb. 1 стр.

Реферат тема: №36 Амінокислоти: одержання, властивості, роль у біології виконав студент фпн-1
Амінокислоти мають надзвичайно велике значення в органічному світі, тому що з них побудовані білкові речовини клітині, що виконують ряд інших важливих функцій в живому організмі: структурні білки, ферменти, гормони, транспортні білки 161,22kb. 1 стр.

„Фізіологічна дія спиртів на організм людини”
Кожний з нас чув слово «спирт» І в принципі знає, що воно означає. А ось хімічне трактування спиртів: «Спирти це органічні сполуки, в молекулах яких міститься одна або декілька гідроксильних груп, сполучених з вуглеводневим радикалом» 61,42kb. 1 стр.

Зміни в м'ясі після забою
Найбільш суттєвими є фізико-хімічні і біохімічні зміни м'язової тканини зв'язані з процесом дозрівання м'яса, коли воно набуває необхідної соковитості, ніжної консистенції, здатності до набрякання, а також специфічного приємного смаку і 63,9kb. 1 стр.

Готельне господарство є однією з важливих складових сфери послуг в Україні і ефективне його функціонування сприяє пожвавленню соціально-економічного розвитку країни та окремих її регіонів
Значну роль відіграє готельне господарство у розвитку туризму як фактору підвищення престижу України в міжнародному співробітництві і є постійним джерелом поповнення валютних надходжень в країну 342,22kb. 2 стр.

Планування не застосовується в системах розподіленого часу, де необхідно гарантувати можливий час відповіді
Планування за найменшим часом, що залишився. Це аналогічно попередньому методу, але з переключенням, завжди викликається процес, який має мінімальний за оцінкою час до завершення, але треба враховувати час на обслуговування, який минув 492,63kb. 4 стр.

При руйнуванні або аваріях на об'єктах, що мають небезпечні хімічні речовини (далі нхр), утворюються зони хімічного зараження, усередині яких можуть виникнути осередки хімічної ураження
Ознайомитися з методикою прогнозування наслідків та масштабів впливу небезпечних хімічних речовин при аваріях з на промислових об'єктах, автомобільному, залізничному і трубопровідному транспорті, а також морському транспорті 90,09kb. 1 стр.


Облік накладних витрат – фактичні дані (184)
Слова або символи на екрані. Включно з назвами полів, заголовками екранів, кнопками, назвами меню, шляхами та опціями 444,01kb. 1 стр.

Невжиття заходів щодо ліквідації наслідків екологічного забруднення. Приховування або перекручення відомостей про екологічний стан або захворюваність населення
Ення на території, що зазнала забруднення небезпечними речовинами або випромінюванням, дезактиваційних чи інших відновлювальних заходів щодо ліквідації або усунення наслідків екологічного забруднення особою 80,53kb. 1 стр.

У номенклатурі та кількості за ціною, відповідно до доданної специфікації, що є невід'ємною частиною даного договору
Законом України «Про оподаткування прибутку підприємства», в особі, що діє на підставі з іншого боку, уклали даний Договір про нижченаведене 82,01kb. 1 стр.

“Проблема збереження миру
Найважливішими з них є: проблема збереження миру на Землі, забезпечення поступального і пропорційного розвитку господарства світу, екологічна та проблема забезпечення життєдіяльності та якості життя людини 91,67kb. 1 стр.

Закон україни про внесення змiн до Закону України "Про рекламу" Верховна Рада України постановляє
Внести змiни до Закону України "Про рекламу" Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 39, ст. 181; 1998 р., N 10, ст. 36; 1999 р., N 34, ст. 274; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 15 травня 2003 року n 762-iv 296,02kb. 1 стр.

Властивості кобальту. Загальні відомості
У древньоруській мові є близькі по значенню слова “кобение” (ворожіння), “кобь” (ворожіння по пташиному польоту); останнє слово цікаво порівняти з сучасною назвою птаха кобчик 99,06kb. 1 стр.

Шкільна предметна олімпіада з хімії
Густина одного газу за іншим є відношенням їх молярних мас. Найчастіше для порівняння використовують кисень із молекулярною масою 16г, водень із молекулярною масою 1г/моль і повітря. Густина повітря за нормальних умов становить 29г/л 31,36kb. 1 стр.

Міністру освіти і науки України Вакарчуку І. О. Звернення учасників науково-практичного семінару Моніторинг якості навчального процесу та його місце у діяльності студентського самоврядування
В україні триває багаторівневе реформування національної системи вищої освіти спрямоване на реалізацію подальших кроків з імплементації норм Болонського процесу разом зі збереженням І розвитком традицій та найкращих досягнень української 20,16kb. 1 стр.

Програма (від грец оголошення, розпорядження), за визначенням це зміст і план діяльності, роботи
Програма (від грец оголошення, розпорядження), за визначенням — це зміст і план діяльності, роботи 69,7kb. 1 стр.

Інформація про відхилені тендерні пропозиції
Дата і номер інфо-рмаційного Бюлетеня „Вісник Державних за-купівель”, у якому бу-ло оприлюднене оголо-шення про проведення процедури закупівлі, номер оголошення 147,86kb. 1 стр.

Ядушливим запахом. Температура кипіння -33 С. отже, легко випаровується навіть при низьких температурах. Щільність 0,661 т/м
Температура кипіння -33 С. отже, легко випаровується навіть при низьких температурах. Щільність 0,661 т/м. У звичайних умовах зберігається в ємностях під 42,3kb. 1 стр.

Історія відкриття фотосинтезу
Робертом Маєром твердження про те, що зелені рослини перетворюють енергію, сонячного світла в хімічну енергію. Уявлення про фотосинтезі, що склалися до середини минулого століття, можна виразити таким співвідношенням 46,41kb. 1 стр.


следующая страница